Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

Mới nhất - Chương 128

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 2 phiếu

Nàng sao tự dưng lại xuyên không, mà lại trở thành một nhân vật thực xuất chúng.
Xuyên không về thời cổ hẳn là rất buồn chán nhưng cuộc sống này cũng không tệ lắm nha !

Nàng tự dưng có y thuật cao siêu, có khinh công tuyệt đỉnh, dù thế nhưng những chuyện tốt này không có gì có thể so sánh với tiền, không có gì có thể đáng tin hơn tiền.
Cuộc sống này nói vui cũng không hẳn vui, chán cũng không hẳn chán, chỉ là nàng đã kiếm thấy điều đang làm rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt ở trên giang hồ xông xáo, kiếm tiền, sau đó sẽ không để ý mọi người mà khi dễ ông chồng Vương gia, cuộc sống này cũng thực không đến nỗi nha. Chỉ là cuối cùng mới hiểu ra Vương Gia Ta Biết Sai Rồi.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Chuyển Kiếp 08-09-2014 139
2. Chương 2 : Trên Dược Cốc 08-09-2014 99
3. Chương 3 : Trong Dược Cốc 08-09-2014 103
4. Chương 4 : Dưới Dược Cốc 08-09-2014 97
5. Chương 5 : Rời Dược Cốc 08-09-2014 98
6. Chương 6 : Cứu Người 08-09-2014 101
7. Chương 7 : Thần Tượng 08-09-2014 101
8. Chương 8 : Hoàng Cung 08-09-2014 98
9. Chương 9 : Gặp Lại 08-09-2014 100
10. Chương 10 : Vương Phủ 08-09-2014 98
11. Chương 11 : Tướng Phủ 08-09-2014 93
12. Chương 12 : Thu Vũ 08-09-2014 93
13. Chương 13 : Ba Năm Sau 08-09-2014 96
14. Chương 14 : Mai Hoa Tam Lộng 08-09-2014 101
15. Chương 15 : Gây Sự 08-09-2014 100
16. Chương 16 : Giải Độc 08-09-2014 97
17. Chương 17 : Tết Nguyên Tiêu 08-09-2014 94
18. Chương 18 : Tết Nguyên Tiêu (Tiếp) 08-09-2014 94
19. Chương 19 : Minh Nguyệt Sơn Trang (1) 08-09-2014 91
20. Chương 20 : Minh Nguyệt Sơn Trang (2) 08-09-2014 94
21. Chương 21 : Minh Nguyệt Sơn Trang (3) 08-09-2014 92
22. Chương 22 : Minh Nguyệt Sơn Trang 4 08-09-2014 101
23. Chương 23 : Minh Nguyệt Sơn Trang 5 08-09-2014 92
24. Chương 24 : Độc Nhân 1 08-09-2014 96
25. Chương 25 : Độc Nhân 2 08-09-2014 95
26. Chương 26 : Độc Nhân 3 08-09-2014 93
27. Chương 27 : Độc Nhân 4 08-09-2014 96
28. Chương 28 : Độc Nhân 5 08-09-2014 95
29. Chương 29 : Thổ Lộ 08-09-2014 99
30. Chương 30 : Dưỡng Thương 08-09-2014 97
31. Chương 31 : Võ Lâm Đại Hội 1 08-09-2014 92
32. Chương 32 : Đại Hội Võ Lâm 2 08-09-2014 89
33. Chương 33 : Võ Lâm Đại Hội 3 08-09-2014 90
34. Chương 34 : Võ Lâm Đại Hội 4 08-09-2014 90
35. Chương 35 : Võ Lâm Đại Hội 5 08-09-2014 92
36. Chương 36 : Võ Lâm Đại Hội 6 08-09-2014 87
37. Chương 37 : Tuyển Người 08-09-2014 97
38. Chương 38 : Mới Có Thể 08-09-2014 96
39. Chương 39 : Điều Tra Thị Trường 08-09-2014 89
40. Chương 40 : Huynh Muội Tô Gia 08-09-2014 92
41. Chương 41 : Tô Tiểu Muội 08-09-2014 102
42. Chương 42 : An Bài 08-09-2014 98
43. Chương 43 : Tương Lai Đại Quan 08-09-2014 94
44. Chương 44 : Nhớ 08-09-2014 93
45. Chương 45 : Gặp Lại 08-09-2014 74
46. Chương 46 : Tơ Tằm 25-08-2014 98
47. Chương 47 : Vào Kinh 25-08-2014 93
48. Chương 48 : Đêm Giao Thừa (Thượng) 25-08-2014 94
49. Chương 49 : Đêm Giao Thừa (Hạ) 25-08-2014 90
50. Chương 50 : Nhận Thân 1 25-08-2014 94
51. Chương 51 : Nhận Thân 2 25-08-2014 96
52. Chương 52 : Sính Lễ 1 25-08-2014 92
53. Chương 53 : Sính Lễ 2 25-08-2014 90
54. Chương 54 : Quan Gia Tiểu Thư 25-08-2014 87
55. Chương 55 : Rơi Xuống Nước 25-08-2014 91
56. Chương 56 : Ranh Giới Sinh Tử 25-08-2014 89
57. Chương 57 : Khiển Trách 25-08-2014 95
58. Chương 58 : Đồ Cưới 25-08-2014 91
59. Chương 59 : Đại Hôn 25-08-2014 96
60. Chương 60 : Cuộc Sống Sau Thành Thân 25-08-2014 95
61. Chương 61 : Lại Mặt 1 25-08-2014 94
62. Chương 62 : Lại Mặt 2 25-08-2014 91
63. Chương 63 : Tiếp Khách 25-08-2014 89
64. Chương 64 : Xây Lại Hậu Viện Mới 25-08-2014 88
65. Chương 65 : Mười Lăm Tháng Tám 25-08-2014 93
66. Chương 66 : Ngô Thẩm 25-08-2014 88
67. Chương 67 : Thăm Viếng 25-08-2014 92
68. Chương 68 25-08-2014 68
69. Chương 69 : Tri Âm 25-08-2014 89
70. Chương 70 : Ép Buộc 25-08-2014 90
71. Chương 71 : Rơi Xuống Vực 1 25-08-2014 86
72. Chương 72 : Rơi Xuống Vực 2 25-08-2014 86
73. Chương 73 : Mang Thai 25-08-2014 89
74. Chương 74 : Dược Cốc 25-08-2014 94
75. Chương 75 : Chia Lìa 25-08-2014 95
76. Chương 76 : Trưởng Công Chúa 25-08-2014 89
77. Chương 77 : Dưỡng Thai 25-08-2014 91
78. Chương 78 : Sinh Con 25-08-2014 89
79. Chương 79 : Ở Cữ 25-08-2014 91
80. Chương 80 : Vô Tình Gặp Lại Cố Nhân 1 25-08-2014 94
81. Chương 81 : Vô Tình Gặp Lại Cố Nhân 2 25-08-2014 92
82. Chương 82 : Hồi Kinh 25-08-2014 93
83. Chương 83 : Nói Ra Chân Tướng 25-08-2014 91
84. Chương 84 : Tìm Cách Giải Quyết 25-08-2014 92
85. Chương 85 : Lễ Mừng Năm Mới 25-08-2014 88
86. Chương 86 : Tức Giận 25-08-2014 87
87. Chương 87 : Cầu Hôn 25-08-2014 92
88. Chương 88 : Giả Bệnh 25-08-2014 95
89. Chương 89 : Hội Đèn Lồng 25-08-2014 91
90. Chương 90 : Đến Nơi Hẹn 25-08-2014 90
91. Chương 91 : Chúc Thọ 25-08-2014 92
92. Chương 92 : Ngầm Điều Tra 25-08-2014 89
93. Chương 93 : Ôn Tuyền 1 25-08-2014 88
94. Chương 94 : Ôn Tuyền 2 25-08-2014 90
95. Chương 95 : Sóng Gió Bỏ Vợ 25-08-2014 92
96. Chương 96 : Sảy Thai 25-08-2014 94
97. Chương 97 : Nghĩ Thông Suốt 25-08-2014 88
98. Chương 98 : Tô An 25-08-2014 91
99. Chương 99 : Chuyển Đi 25-08-2014 91
100. Chương 100 : Hận 25-08-2014 88
101. Chương 101 : Cháy 1 25-08-2014 86
102. Chương 102 : Cháy 2 25-08-2014 91
103. Chương 103 : Mạnh Dịch Vân Trở Về 25-08-2014 87
104. Chương 104 : Trên Đường 1 25-08-2014 91
105. Chương 105 : Trên Đường 2 25-08-2014 90
106. Chương 106 : Thu Lưu 25-08-2014 88
107. Chương 107 : Ái Nhân 25-08-2014 95
108. Chương 108 : Chiến Tranh 25-08-2014 91
109. Chương 109 : Biến Cố 25-08-2014 90
110. Chương 110 : Hoàng Tử Và Công Chúa Thất Lạc 25-08-2014 86
111. Chương 111 : Tranh Giành Quyền Vị 25-08-2014 87
112. Chương 112 : Việc Quân Tạm Hoãn 25-08-2014 87
113. Chương 113 : Trường Sinh Ca 25-08-2014 85
114. Chương 114 : Vân Vương Phi Trong Lời Đồn 25-08-2014 87
115. Chương 115 : Đại Quân Hồi Kinh 25-08-2014 82
116. Chương 116 : Nghĩ Cách Cứu Viện 25-08-2014 89
117. Chương 117 : Cuộc Chiến Ở Kinh Thành 1 25-08-2014 83
118. Chương 118 : Cuộc Chiến Ở Kinh Thành 2 25-08-2014 85
119. Chương 119 : Chặn Đường 25-08-2014 88
120. Chương 120 : Liễu Thành Chủ 25-08-2014 90
121. Chương 121 : Tào Mẫn 25-08-2014 87
122. Chương 122 : Đàm Phán 25-08-2014 85
123. Chương 123 : Đoàn Tụ 25-08-2014 88
124. Chương 124 : Gặp Lại Như Ngọc 25-08-2014 85
125. Chương 125 : Hôn Sự Của Trương Tiểu Tinh 25-08-2014 92
126. Chương 126 : Tiểu Quận Chúa 25-08-2014 98
127. Chương 127 : Kết Cục 26-08-2014 148
128. Chương 128 : 09-11-2014 136
Bình luận truyện

Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung