Yêu Cung

Yêu Cung

Mới nhất - Chương 1220

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt! Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống người thường! Thiên tài? Ta không phải là thiên tài, bởi vì ta là chung kết giả của thiên tài! Các vị thiên tài, cố gắng tu luyện đi, bởi vì chỉ khi các ngươi cố gắng tu luyện, ta mới trưởng thành nhanh hơn...

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Giác Ngộ Của Cung Thủ (Thượng). 07-09-2014 264
2. Chương 2 : Giác Ngộ Của Cung Thủ (Hạ) 08-09-2014 212
3. Chương 3 : Thám Báo Của Tây Kỳ 08-09-2014 148
4. Chương 4 : Một Mũi Tên Phong Hầu 08-09-2014 141
5. Chương 5 : Một Mũi Tên Trúng Hai Con Nhạn 08-09-2014 158
6. Chương 6 : Mũi Tên Tiên Đoán 08-09-2014 176
7. Chương 7 : Lăng Túc 08-09-2014 157
8. Chương 8 : Xem Vết Thương Không Hiểu 08-09-2014 130
9. Chương 9 : Xem Vết Thương Không Hiểu (Hạ) 08-09-2014 156
10. Chương 10 : Vai Trái Và Vai Phải 08-09-2014 121
11. Chương 11 : Một Phát Bắn Hai Mũi Tên 08-09-2014 166
12. Chương 12 : Lời Mời Trịnh Trọng 08-09-2014 181
13. Chương 13 : Lời Mời Trịnh Trọng (Hạ) 08-09-2014 177
14. Chương 14 : Chim Ưng Đưa Tin 08-09-2014 155
15. Chương 15 : Người Ngã Ngựa Đổ 08-09-2014 167
16. Chương 16 : Bắt Giặc Bắt Vua Trước 08-09-2014 194
17. Chương 17 : Giết Chết Toàn Bộ 08-09-2014 171
18. Chương 18 : Chiến Tích Khó Có Thể Tin Được (Thượng) 08-09-2014 123
19. Chương 19 : Chiến Tích Khó Có Thể Tin Được (Hạ) 08-09-2014 122
20. Chương 20 : Lại Thấy Chim Ưng Đưa Tin 08-09-2014 166
21. Chương 21 : Cương Quyết Từ Bỏ 08-09-2014 180
22. Chương 22 : Lăng Trung Thiên Chấn Động 08-09-2014 120
23. Chương 23 : Tam Lăng Tiễn 08-09-2014 164
24. Chương 24 : Phản Kích 08-09-2014 159
25. Chương 25 : Tàn Quân 08-09-2014 173
26. Chương 26 : Thứ Kiêu Cung (Thượng) 08-09-2014 165
27. Chương 27 : Thứ Kiêu Cung (Hạ) 08-09-2014 129
28. Chương 28 : Trên Đường Xâm Nhập 08-09-2014 159
29. Chương 29 : Lính Tuần Tra 08-09-2014 173
30. Chương 30 : Một Người Biểu Diễn 08-09-2014 166
31. Chương 31 : Chim Ưng Bay Đầy Trời 08-09-2014 132
32. Chương 32 : Quân Địch Không Thể Giải Thích Được 08-09-2014 123
33. Chương 33 : Không Mò Ra 08-09-2014 168
34. Chương 34 : Hạ Chiến Thư 08-09-2014 162
35. Chương 35 : Bắn Trước Trận 08-09-2014 173
36. Chương 36 : Hoàn Toàn Đè Chết 08-09-2014 119
37. Chương 37 : Doạ Ra Thời Cơ Chiến Đấu 08-09-2014 172
38. Chương 38 : Kỵ Binh Từ Phía Sau Lưng Xông Ra (Thượng) 08-09-2014 116
39. Chương 39 : Kỵ Binh Từ Phía Sau Lưng Xông Ra (Hạ) 08-09-2014 120
40. Chương 40 : Một Cung Bắn Bốn Mũi Tên 08-09-2014 157
41. Chương 41 : Siêu Xayda. 08-09-2014 171
42. Chương 42 : Lục Địa Thần Tiên 08-09-2014 114
43. Chương 43 : Hồ Đồ 08-09-2014 148
44. Chương 44 : Tu Luyện Giả Là Gì. 08-09-2014 159
45. Chương 45 : Hóa Yêu Quyết 08-09-2014 150
46. Chương 46 : Hóa Yêu Quyết (Hạ) 08-09-2014 166
47. Chương 47 : Tạm Thời Nghỉ Ngơi. 08-09-2014 120
48. Chương 48 : Khởi Hành 08-09-2014 175
49. Chương 49 : Chiến Trận Đao Nhọn 08-09-2014 162
50. Chương 50 : Tam Sát 08-09-2014 146
51. Chương 51 : Quyết Đoán 08-09-2014 111
52. Chương 52 : Bách Phát Bách Trúng 08-09-2014 144
53. Chương 53 : Fan Hâm Mộ (1) 08-09-2014 156
54. Chương 54 : Fan Hâm Mộ (2) 08-09-2014 153
55. Chương 55 : Thiên Hạ Vô Song 08-09-2014 117
56. Chương 56 : Ra Oai Phủ Đầu 08-09-2014 158
57. Chương 57 : Ngàn Bước 08-09-2014 150
58. Chương 58 : Ngàn Bước (2) 08-09-2014 157
59. Chương 59 : Bắn Một Thành Hai 08-09-2014 160
60. Chương 60 : Còn Cần Phải So Tài Nữa Sao? 08-09-2014 129
61. Chương 61 : Ngón Tay Vàng (1) 08-09-2014 153
62. Chương 62 : Ngón Tay Vàng(2) 08-09-2014 158
63. Chương 63 : Huyết Sắc Yêu Cung 08-09-2014 108
64. Chương 64 : Bán Yêu Giả 08-09-2014 155
65. Chương 65 : Ma Chú Bán Yêu Giả 08-09-2014 148
66. Chương 66 : Hành Động Một Mình (1) 08-09-2014 110
67. Chương 67 : Hành Động Một Mình 08-09-2014 104
68. Chương 68 : Khiêu Khích Trước Trận. 08-09-2014 149
69. Chương 69 : Ngươi Có Gan Thì Lên Đây 08-09-2014 105
70. Chương 70 : Khắc Tinh Của Huyễn Thuật Sư 08-09-2014 101
71. Chương 71 : Bắn Thành Tiễn Nhân 08-09-2014 154
72. Chương 72 : Ta Muốn Ở Lại 08-09-2014 152
73. Chương 73 : Trì Bách Cường(1) 08-09-2014 107
74. Chương 74 : Trì Bách Cường (2). 08-09-2014 106
75. Chương 75 : Thất Vọng 08-09-2014 154
76. Chương 76 : Rời Đi 08-09-2014 143
77. Chương 77 : Săn Bắn 08-09-2014 135
78. Chương 78 : Thăng Cấp Nhị Giai. 08-09-2014 99
79. Chương 79 : Lục Tiên Lăng Túc 08-09-2014 184
80. Chương 80 : Quốc Sư Sở Tương Hợp 08-09-2014 140
81. Chương 81 : Danh Vọng Của Sở Tương Hợp (1) 08-09-2014 105
82. Chương 82 : Danh Vọng Của Sở Tương Hợp (2) 08-09-2014 104
83. Chương 83 : Trận Đồ Sư Lý Vĩ (1) 08-09-2014 136
84. Chương 84 : Trận Đồ Sư Lý Vĩ (2) 08-09-2014 138
85. Chương 85 : Yêu Đan Quỷ Dị 08-09-2014 156
86. Chương 86 : Dùng Phản Lực Để Bay Lượn 08-09-2014 119
87. Chương 87 : Tám Yêu Đanị 08-09-2014 159
88. Chương 88 : Đánh Lén! Tam Sát! 08-09-2014 155
89. Chương 89 : Sở Tương Hợp Uy Hiếp (1) 08-09-2014 144
90. Chương 90 : Sở Tương Hợp Uy Hiếp (2) 08-09-2014 145
91. Chương 91 : Hội Võ Tứ Quốc (1) 08-09-2014 147
92. Chương 92 : Hội Võ Tứ Quốc (2) 08-09-2014 149
93. Chương 93 : Lăng Hoa Biệt Viện (1) 08-09-2014 143
94. Chương 94 : Lăng Hoa Biệt Viện (2) 08-09-2014 151
95. Chương 95 : Ca Ca Đây Chính Là Kẻ Chuyên Môn Ngược Đãi Thiên Tài 08-09-2014 114
96. Chương 96 : Cẩn Thận Chân Trái Của Ngươi 08-09-2014 108
97. Chương 97 : Còn Ai Nữa? 08-09-2014 109
98. Chương 98 : Danh Sách Một Ngày Chết Mấy Người? 08-09-2014 105
99. Chương 99 : Tiêu Vân Cận Đáng Thương 08-09-2014 148
100. Chương 100 : Người Nối Nghiệp 08-09-2014 154
101. Chương 101 : Khiêu Chiến Phó Viện Trưởng 08-09-2014 102
102. Chương 102 : Âu Dương Giảo Hoạt 08-09-2014 139
103. Chương 103 : Song Kiêu Tề Phi 08-09-2014 139
104. Chương 104 : Mũi Tên Linh Hồn (1) 08-09-2014 139
105. Chương 105 : Mũi Tên Linh Hồn (2) 08-09-2014 109
106. Chương 106 : Bản Sao Thứ Kiêu Cung 08-09-2014 142
107. Chương 107 : Sinh Tử Tự Biết 08-09-2014 146
108. Chương 108 : Cửu Tử Nhất Sinh 08-09-2014 139
109. Chương 109 : Bước Vào Tây Kỳ 08-09-2014 98
110. Chương 110 : Trấn Yêu Thành 08-09-2014 138
111. Chương 111 : Co Được Thì Duỗi Được (1) 08-09-2014 146
112. Chương 112 : Co Được Thì Duỗi Được (2) 08-09-2014 133
113. Chương 113 : Tín Nhiệm Cơ Bản 08-09-2014 149
114. Chương 114 : Tỏa Yêu Tháp (1) 08-09-2014 162
115. Chương 115 : Tỏa Yêu Tháp (2) 08-09-2014 145
116. Chương 116 : Không Nóng Vội, Trước Tiên Cứ Chờ 10 Giờ 08-09-2014 98
117. Chương 117 : Âu Dương Lải Nhải 08-09-2014 135
118. Chương 118 : Thế Giới Băng Tuyết 08-09-2014 104
119. Chương 119 : Ẩn Nấp 08-09-2014 137
120. Chương 120 : Tiêu Diệt Toàn Đoàn 08-09-2014 92
121. Chương 121 : Tiêu Diệt Toàn Đoàṇ̣ (2) 08-09-2014 96
122. Chương 122 : Ai Kéo Dài, Ai Chiếm Được? 08-09-2014 96
123. Chương 123 : Kẻ Địch Không Thể Nào Xuất Hiện 08-09-2014 92
124. Chương 124 : Sơ Suất Bỏ Qua 08-09-2014 144
125. Chương 125 : Đại Vận Bị Tiêu Diệt Toàn Đoàn (1) 08-09-2014 98
126. Chương 126 : Đại Vận Bị Tiêu Diệt Toàn Đoàn (2) 08-09-2014 94
127. Chương 127 : Sinh Tử Cảnh Quỷ Dị 08-09-2014 89
128. Chương 128 : Đột Phá, Yêu Cung Thủ Lục Giai 08-09-2014 95
129. Chương 129 : Thiên Yêu Trịnh Khôn 08-09-2014 132
130. Chương 130 : Tu Phục Thuật 08-09-2014 138
131. Chương 131 : Chân Thực Chi Nhãn Và Tu Phục Thuật 08-09-2014 98
132. Chương 132 : Đại La Chu Thiên 08-09-2014 133
133. Chương 133 : Trời Làm Cửa, Trăng Làm Khóa (1) 08-09-2014 94
134. Chương 134 : Trời Làm Cửa, Trăng Làm Khóa (2) 08-09-2014 95
135. Chương 135 : Bước Ra Khỏi Sinh Tử Cảnh 08-09-2014 97
136. Chương 136 : Trở Lại Tây Kỳ 08-09-2014 145
137. Chương 137 : Yêu Binh Không Thể Phục Hồi? 08-09-2014 102
138. Chương 138 : Coi Ngựa Chết Như Ngựa Sống 08-09-2014 98
139. Chương 139 : Coi Ngựa Chết Là Ngựa Sống (2) 08-09-2014 94
140. Chương 140 : Bàn Xà Thương Sống Lại 08-09-2014 134
141. Chương 141 : Tu Phục Đại Sư 08-09-2014 157
142. Chương 142 : Chọc Thủng Trời 08-09-2014 149
143. Chương 143 : Phất Tay Phá Thành 08-09-2014 107
144. Chương 144 : Ngạo Kiếm Lam Thông 08-09-2014 131
145. Chương 145 : Có Thể Phục Hồi Sao? (1) 08-09-2014 125
146. Chương 146 : Có Thể Phục Hồi Sao? (2) 08-09-2014 120
147. Chương 147 : Thiên Hạ Ai Dám Đánh Một Trận? 08-09-2014 110
148. Chương 148 : Hợp Lại Thành Một Đoàn 08-09-2014 132
149. Chương 149 : Tâm Tính Của Cường Giả 08-09-2014 150
150. Chương 150 : Đại Vận Hiện Nay (1) 08-09-2014 101
151. Chương 151 : Đại Vận Hiện Nay (2) 08-09-2014 142
152. Chương 152 : Tin Tức Tốt 08-09-2014 127
153. Chương 153 : Trọng Địa Của Quân Bộ 08-09-2014 126
154. Chương 154 : Biến Hóa Tại Đại Vận 08-09-2014 139
155. Chương 155 : Đánh Hoàng Thành 08-09-2014 135
156. Chương 156 : Đánh Hoàng Thành (2) 08-09-2014 144
157. Chương 157 : Trận Đồ Sư Sao? 08-09-2014 147
158. Chương 158 : Cũng Có Thể Có Ngày Hôm Nay 08-09-2014 105
159. Chương 159 : Mũi Tên Toái Linh 08-09-2014 129
160. Chương 160 : Mũi Tên Quỷ Dị 08-09-2014 140
161. Chương 161 : Yêu Cung Thủ Thất Giai 08-09-2014 142
162. Chương 162 : Tình Nghĩa 08-09-2014 126
163. Chương 163 : Linh Sử Xuất Hiện 08-09-2014 87
164. Chương 164 : Linh Sử Trịnh Gia 08-09-2014 137
165. Chương 165 : Gặp Lại Sở Tương Hợp (1) 08-09-2014 127
166. Chương 166 : Gặp Lại Sở Tương Hợp (2) 08-09-2014 129
167. Chương 167 : Vạn Tiên Sơn 08-09-2014 120
168. Chương 168 : Theo Đuổi 08-09-2014 90
169. Chương 169 : Bất Chiến,bất Bại 08-09-2014 98
170. Chương 170 : Thiệp Mời Của Linh Sử 08-09-2014 143
171. Chương 171 : Chân Trần Không Sợ Mang Giày 08-09-2014 139
172. Chương 172 : Tông Sư 08-09-2014 126
173. Chương 173 : Tông Sư (2) 08-09-2014 134
174. Chương 174 : Trảm Linh Sử 08-09-2014 152
175. Chương 175 : Trảm Linh Sử (2) 08-09-2014 151
176. Chương 176 : Cú Linh Hồn 08-09-2014 145
177. Chương 177 : Đột Biến 08-09-2014 136
178. Chương 178 : Yêu Đan Viên Mãn 08-09-2014 127
179. Chương 179 : Âu Dương Cửu Giai 08-09-2014 130
180. Chương 180 : Rút Tên Phá Thành 08-09-2014 91
181. Chương 181 : Ánh Sáng Tiếp Đón 08-09-2014 130
182. Chương 182 : Thành Tiếp Đón (1) 08-09-2014 140
183. Chương 183 : Thành Tiếp Đón (2) 08-09-2014 131
184. Chương 184 : Lý Vỹ,bát Giai.... 08-09-2014 134
185. Chương 185 : Lý Vỹ,bát Giai.... (2) 08-09-2014 130
186. Chương 186 : Chẳng Biết Xấu Hổ 08-09-2014 133
187. Chương 187 : Lý Xu Của Vạn Tiên Sơn (1) 08-09-2014 93
188. Chương 188 : Lý Xu Của Vạn Tiên Sơn (2) 08-09-2014 92
189. Chương 189 : Phân Phong Nhai (1) 08-09-2014 148
190. Chương 190 : Phân Phong Nhai (2) 08-09-2014 139
191. Chương 191 : Địa Phương Quỷ Quái 08-09-2014 142
192. Chương 192 : Ịa Phương Quỷ Quái (2) 08-09-2014 130
193. Chương 193 : Âm Phong Nhai Khô Kiệt 08-09-2014 142
194. Chương 194 : Phòng Ngự Tiên Đoán 08-09-2014 124
195. Chương 195 : Nhiệm Vụ Không Thể Nào Hoàn Thành 08-09-2014 98
196. Chương 196 : Phía Đông,nơi Chôn Xương! 08-09-2014 96
197. Chương 197 : Thợ Săn 08-09-2014 138
198. Chương 198 : Kẻ Hủy Diệt Của Huyễn Thuật Sư 08-09-2014 93
199. Chương 199 : Bạo Sát Linh Hồn (1) 08-09-2014 96
200. Chương 200 : Bạo Sát Linh Hồn (2) 08-09-2014 138
201. Chương 201 : Đồng Đội,chỉnh Thể! 08-09-2014 139
202. Chương 202 : Bà Sa Thánh Địa 08-09-2014 138
203. Chương 203 : Đoàn Đội Điên Cuồng 08-09-2014 137
204. Chương 204 : Đoàn Đội Điên Cuồng (2) 08-09-2014 114
205. Chương 205 : Ai Cũng Không Đi Được 08-09-2014 139
206. Chương 206 : Ngươi Đã Quên Vương Bài Của Bọn Ta 08-09-2014 92
207. Chương 207 : Thiên Cung 08-09-2014 116
208. Chương 208 : Đoàn Toàn Yêu Chiến Sĩ 08-09-2014 138
209. Chương 209 : Mưa Tên 08-09-2014 131
210. Chương 210 : Chạy Cái Gì? 08-09-2014 138
211. Chương 211 : Tinh Thần Đoàn Đội 08-09-2014 137
212. Chương 212 : Mục Tiêu Quét Ngang 08-09-2014 132
213. Chương 213 : Vạn Tiên Sơn Thần Bí 08-09-2014 142
214. Chương 214 : Xem Cuộc Vui 08-09-2014 111
215. Chương 215 : Sa Hồn Phiên 08-09-2014 144
216. Chương 216 : Sa Hồn Phiên (2) 08-09-2014 144
217. Chương 217 : Giết!giết!giết! 08-09-2014 138
218. Chương 218 : Còn Có Thể Chạy Thoát Sao? 08-09-2014 93
219. Chương 219 : Khí Thế Khiên Người Ta Không Thể Đương Đầu 08-09-2014 95
220. Chương 220 : Không Hiểu Được 08-09-2014 138
221. Chương 221 : Vô Địch 08-09-2014 127
222. Chương 222 : Địa Hình Biến Hóa 08-09-2014 130
223. Chương 223 : Địa Hình Biến Hóa (2) 08-09-2014 142
224. Chương 224 : Trăm Người Hỗn Chiến 08-09-2014 135
225. Chương 225 : Kỹ Thuật Như Thần 08-09-2014 131
226. Chương 226 : Sóng Thần Linh Hồn 08-09-2014 133
227. Chương 227 : Sóng Thần Linh Hồn (2) 08-09-2014 131
228. Chương 228 : Mộng Tưởng Ban Đầu 08-09-2014 137
229. Chương 229 : Ai Mới Là Người Bị Diệt 08-09-2014 133
230. Chương 230 : Cướp Kính 08-09-2014 130
231. Chương 231 : Mù Trong Khu Vực Mười Mét 08-09-2014 91
232. Chương 232 : Tuyến Hai Không Chính Hiệu 08-09-2014 91
233. Chương 233 : Tuyến Hai Không Chính Hiệu (2) 08-09-2014 88
234. Chương 234 : Không Phải Chỉ Có Một Mình Ca Ca Chiến Đấu! 08-09-2014 89
235. Chương 235 : Không Phải Chỉ Có Một Mình Ca Ca Chiến Đấu! (2) 08-09-2014 93
236. Chương 236 : Đánh Đâu Thắng Đó 08-09-2014 130
237. Chương 237 : Đánh Đâu Thắng Đó (2) 08-09-2014 129
238. Chương 238 : Dẫn Động Tám Phương 08-09-2014 133
239. Chương 239 : Yêu Binh Tổn Thương 08-09-2014 89
240. Chương 240 : Hắn Là Tu Phục Sư? 08-09-2014 128
241. Chương 241 : Hắn Là Tu Phục Sư? (2) 08-09-2014 139
242. Chương 242 : Tông Chủ Truyền Lệnh 08-09-2014 118
243. Chương 243 : Không Có Cuộc Vui Nào Không Tàn 08-09-2014 88
244. Chương 244 : Tin Tức Của Lỗ Tu 08-09-2014 137
245. Chương 245 : Đơn Thương Độc Mã 08-09-2014 135
246. Chương 246 : Liều Mạng 08-09-2014 128
247. Chương 247 : Còn Chưa Chết (1) 08-09-2014 141
248. Chương 248 : Còn Chưa Chết (2) 08-09-2014 128
249. Chương 249 : Bạo Liệt Tiễn (1) 08-09-2014 94
250. Chương 250 : Bạo Liệt Tiễn (2) 08-09-2014 130
251. Chương 251 : Đợt Sóng Chưa Yên Bình 08-09-2014 90
252. Chương 252 : Quan Chiến 08-09-2014 135
253. Chương 253 : Chữa Trị Thứ Kiêu Cung (1) 08-09-2014 88
254. Chương 254 : Chữa Trị Thứ Kiêu Cung (2) 08-09-2014 90
255. Chương 255 : Đào Khoét Nền Tảng (1) 08-09-2014 137
256. Chương 256 : Đào Khoét Nền Tảng (2) 08-09-2014 133
257. Chương 257 : Chiến Kỳ 08-09-2014 83
258. Chương 258 : Hôm Nay Là Ngày Đồ Long (1) 08-09-2014 93
259. Chương 259 : Hôm Nay Là Ngày Đồ Long (2) 08-09-2014 100
260. Chương 260 : Người Kết Thúc Quy Tắc (1) 08-09-2014 92
261. Chương 261 : Người Kết Thúc Quy Tắc (2) 08-09-2014 102
262. Chương 262 : Phi Tiên 08-09-2014 134
263. Chương 263 : Thánh Thể (1) 08-09-2014 130
264. Chương 264 : Thánh Thể (2) 08-09-2014 136
265. Chương 265 : Còn Có Hi Vọng Sao? 08-09-2014 132
266. Chương 266 : Lộ Phí Về Nhà (1) 08-09-2014 132
267. Chương 267 : Lộ Phí Về Nhà (2) 08-09-2014 132
268. Chương 268 : Ngọc Bích Lâu 08-09-2014 137
269. Chương 269 : Có Dám Cược Hay Không (1) 08-09-2014 92
270. Chương 270 : Có Dám Cược Hay Không (2) 08-09-2014 128
271. Chương 271 : Hoàn Mỹ Tông Sư 08-09-2014 130
272. Chương 272 : Chuyển Tăng (1) 08-09-2014 124
273. Chương 273 : Chuyển Tăng (2) 08-09-2014 125
274. Chương 274 : Phế Vật Yêu Cung Thủ 08-09-2014 127
275. Chương 275 : Giấc Mộng Mười Năm (1) 08-09-2014 125
276. Chương 276 : Giấc Mộng Mười Năm (2) 08-09-2014 126
277. Chương 277 : Tin Tức Của Bằng Hữu (1) 08-09-2014 125
278. Chương 278 : Tin Tức Của Bằng Hữu (2) 08-09-2014 92
279. Chương 279 : Lửa Giận Ngút Trời 08-09-2014 125
280. Chương 280 : Phải Giết (1) 08-09-2014 107
281. Chương 281 : Phải Giết (2) 08-09-2014 132
282. Chương 282 : Chỉ Thủ Che Thiên 08-09-2014 86
283. Chương 283 : Sát Âm Tam Hiện 08-09-2014 126
284. Chương 284 : Hi Vọng,mười Năm Chờ Đợi (1) 08-09-2014 86
285. Chương 285 : Hi Vọng,mười Năm Chờ Đợi (2) 08-09-2014 79
286. Chương 286 : Nhất Tiễn Truy Hồn (1) 08-09-2014 125
287. Chương 287 : Nhất Tiễn Truy Hồn (2) 08-09-2014 132
288. Chương 288 : Ta Là Linh San 08-09-2014 130
289. Chương 289 : Lăng Túc Chờ Ta (1) 08-09-2014 124
290. Chương 290 : Lăng Túc Chờ Ta (2) 08-09-2014 136
291. Chương 291 : Sau Mười Năm, Cuối Cùng Hắn Cũng Tới (1) 08-09-2014 91
292. Chương 292 : Sau Mười Năm, Cuối Cùng Hắn Cũng Tới (2) 08-09-2014 1071
293. Chương 293 : Sát Đến Thông Thiên Phong 08-09-2014 89
294. Chương 294 : Hành Hạ Đến Chết (1) 08-09-2014 125
295. Chương 295 : Hành Hạ Đến Chết (2) 08-09-2014 135
296. Chương 296 : Yêu Đan Nghịch Thiên 08-09-2014 129
297. Chương 297 : Bạch Hủ Minh,ngươi Thật Là Kiêu Ngạo (1) 08-09-2014 96
298. Chương 298 : Bạch Hủ Minh,ngươi Thật Là Kiêu Ngạo (2) 08-09-2014 1171
299. Chương 299 : Tiểu Nhạc 08-09-2014 86
300. Chương 300 : Lại Lên Thông Thiên Phong (1) 08-09-2014 84
301. Chương 301 : Lại Lên Thông Thiên Phong (2) 08-09-2014 86
302. Chương 302 : Sỉ Nhục Người Khác Không Có Kết Quả Tốt Đẹp (1) 08-09-2014 80
303. Chương 303 : Sỉ Nhục Người Khác Không Có Kết Quả Tốt Đẹp (2) 08-09-2014 84
304. Chương 304 : Niêm Hợp Kiếm Linh (1) 08-09-2014 123
305. Chương 305 : Niêm Hợp Kiếm Linh (2) 08-09-2014 133
306. Chương 306 : Gia Tộc Đạm Thai 08-09-2014 127
307. Chương 307 : Đại Sư Huynh Xấu Xa (1) 08-09-2014 105
308. Chương 308 : Đại Sư Huynh Xấu Xa (2) 08-09-2014 121
309. Chương 309 : Bạch Cốt Chiến Thuyền 08-09-2014 128
310. Chương 310 : Thiên Nhai Hải Các (1) 08-09-2014 112
311. Chương 311 : Thiên Nhai Hải Các (2) 08-09-2014 124
312. Chương 312 : Xuyên Vân Thuyền Xuất Hiện 08-09-2014 87
313. Chương 313 : Lại Gặp Phấn Tú (1) 08-09-2014 83
314. Chương 314 : Lại Gặp Phấn Tú (2) 08-09-2014 89
315. Chương 315 : Khí Phách Của Vạn Tiên Sơn (1) 08-09-2014 99
316. Chương 316 : Khí Phách Của Vạn Tiên Sơn (2) 08-09-2014 95
317. Chương 317 : Đánh Cược 08-09-2014 124
318. Chương 318 : Sáng Tạo Linh Hồn (1) 08-09-2014 110
319. Chương 319 : Sáng Tạo Linh Hồn (2) 08-09-2014 95
320. Chương 320 : Một Khắc Phá Một Đời 08-09-2014 137
321. Chương 321 : Thần Cốt Chiến Thuyền, Sợ Hãi Phủ Xuống (1) 08-09-2014 95
322. Chương 322 : Thần Cốt Chiến Thuyền, Sợ Hãi Phủ Xuống (2) 08-09-2014 85
323. Chương 323 : Chân Thân Đại Đế Của Âu Dương 08-09-2014 83
324. Chương 324 : Tam Tiễn Kinh Thiên 08-09-2014 127
325. Chương 325 : Trục Xuất Đại Đế (1) 08-09-2014 85
326. Chương 326 : Trục Xuất Đại Đế (2) 08-09-2014 135
327. Chương 327 : Đạm Thai Minh (1) 08-09-2014 127
328. Chương 328 : Đạm Thai Minh (2) 08-09-2014 84
329. Chương 329 : Ngạo Khí Của Thiên Tài (1) 08-09-2014 91
330. Chương 330 : Ngạo Khí Của Thiên Tài (2) 08-09-2014 98
331. Chương 331 : Va Chạm Trước Phong Hội 08-09-2014 120
332. Chương 332 : Truyền Thuyết Đối Kháng Viễn Cổ (1) 08-09-2014 87
333. Chương 333 : Truyền Thuyết Đối Kháng Viễn Cổ (2) 08-09-2014 86
334. Chương 334 : Nộ Chỉ Đạm Thai Gia (1) 08-09-2014 131
335. Chương 335 : Nộ Chỉ Đạm Thai Gia (2) 08-09-2014 110
336. Chương 336 : Giương Cung Phá Trời Cao 08-09-2014 88
337. Chương 337 : Truy Kích Trên Biển (1) 08-09-2014 83
338. Chương 338 : Truy Kích Trên Biển (2) 08-09-2014 142
339. Chương 339 : Đại Đế Thứ Hai (1) 08-09-2014 88
340. Chương 340 : Đại Đế Thứ Hai (2) 08-09-2014 126
341. Chương 341 : Đại Đế Ngã Xuống 08-09-2014 118
342. Chương 342 : Oai Nghiêm Của Chiến Đế (1) 08-09-2014 87
343. Chương 343 : Oai Nghiêm Của Chiến Đế (2) 08-09-2014 90
344. Chương 344 : Mười Năm Đổi Tương Lai (1) 08-09-2014 85
345. Chương 345 : Mười Năm Đổi Tương Lai (2) 08-09-2014 92
346. Chương 346 : Phong Bạo Thành Viễn Cổ 08-09-2014 85
347. Chương 347 : Tin Âu Dương Tử Trận (1) 08-09-2014 127
348. Chương 348 : Tin Âu Dương Tử Trận (2) 08-09-2014 120
349. Chương 349 : Lâm Hải Cảnh Điên Cuồng 08-09-2014 124
350. Chương 350 : Đạm Thai Khước Tà Truy Sát 08-09-2014 95
351. Chương 351 : Triệt Để Hủy Hoại Thứ Kiêu Cung 08-09-2014 82
352. Chương 352 : Ngươi Lại Thiếu Ta Một Mạng (1) 08-09-2014 124
353. Chương 353 : Ngươi Lại Thiếu Ta Một Mạng (2) 08-09-2014 81
354. Chương 354 : Điên Cuồng Tiến Giai 08-09-2014 125
355. Chương 355 : Pháp Thân Chi Cảnh 08-09-2014 129
356. Chương 356 : Giấc Mộng Của Bão Sơn 08-09-2014 141
357. Chương 357 : Diệp Thần 08-09-2014 132
358. Chương 358 : Vạn Tiên Sơn (1) 08-09-2014 127
359. Chương 359 : Vạn Tiên Sơn (2) 08-09-2014 109
360. Chương 360 : Quý Nhân 08-09-2014 141
361. Chương 361 : Tiểu Thế Giới Thiên Hà (1) 08-09-2014 85
362. Chương 362 : Tiểu Thế Giới Thiên Hà (2) 08-09-2014 83
363. Chương 363 : Tiến Vào Tiểu Thế Giới 08-09-2014 123
364. Chương 364 : Quốc Sư (1) 08-09-2014 131
365. Chương 365 : Quốc Sư (2) 08-09-2014 129
366. Chương 366 : Vô Địch Thiên Hạ 08-09-2014 170
367. Chương 367 : Tán Tài Đồng Tử 08-09-2014 128
368. Chương 368 : Dùng Tiền Đập Chết Người (1) 08-09-2014 89
369. Chương 369 : Dùng Tiền Đập Chết Người (2) 08-09-2014 102
370. Chương 370 : Quốc Quân Cũng Tới (1) 08-09-2014 136
371. Chương 371 : Quốc Quân Cũng Tới (2) 08-09-2014 127
372. Chương 372 : Bay Đi Thật 08-09-2014 115
373. Chương 373 : Một Cung Bắn Năm Mũi Tên (1) 08-09-2014 87
374. Chương 374 : Một Cung Bắn Năm Mũi Tên (2) 08-09-2014 92
375. Chương 375 : Luyện Mắt Của Ngươi Cho Tốt (1) 08-09-2014 85
376. Chương 376 : Luyện Mắt Của Ngươi Cho Tốt (2) 08-09-2014 96
377. Chương 377 : Tán Tận Thiên Lương (1) 08-09-2014 133
378. Chương 378 : Tán Tận Thiên Lương (2) 08-09-2014 103
379. Chương 379 : Đào Mộ Tổ Của Các Ngươi 08-09-2014 102
380. Chương 380 : Lão Nhân Vô Danh (1) 08-09-2014 129
381. Chương 381 : Lão Nhân Vô Danh (2) 08-09-2014 124
382. Chương 382 : Pháp Thân Nhất Thuấn (1) 08-09-2014 140
383. Chương 383 : Pháp Thân Nhất Thuấn (2) 08-09-2014 131
384. Chương 384 : Làm Chuyện Gì Cũng Phải Lưu Lại Một Con Đường 08-09-2014 87
385. Chương 385 : Làm Chuyện Gì Cũng Phải Lưu Lại Một Con Đường (2) 08-09-2014 88
386. Chương 386 : Đa La Bất Diệt 08-09-2014 98
387. Chương 387 : Phục Quốc! (1) 08-09-2014 131
388. Chương 388 : Phục Quốc! (2) 08-09-2014 129
389. Chương 389 : Tụ Tập 08-09-2014 129
390. Chương 390 : Sóng Vai Chiến Đấu,đồng Sinh Cộng Tử 08-09-2014 85
391. Chương 391 : Kiều Vi 08-09-2014 121
392. Chương 392 : Ngôi Sao Đa La 08-09-2014 135
393. Chương 393 : Ngôi Sao Đa La (2) 08-09-2014 131
394. Chương 394 : Một Đêm Cửu Giai (1) 08-09-2014 99
395. Chương 395 : Một Đêm Cửu Giai (2) 08-09-2014 137
396. Chương 396 : Phát Hiện 08-09-2014 132
397. Chương 397 : Lại Gặp Họa Quyển Viễn Cổ 08-09-2014 115
398. Chương 398 : Đỉnh Phong Đã Trở Lại (1) 08-09-2014 127
399. Chương 399 : Đỉnh Phong Đã Trở Lại (2) 08-09-2014 133
400. Chương 400 : Thuật Bắn Cung Của Ta Rất Lợi Hại (1) 08-09-2014 105
401. Chương 401 : Thuật Bắn Cung Của Ta Rất Lợi Hại (2) 08-09-2014 100
402. Chương 402 : Ta Là Thần Xạ Thủ 08-09-2014 92
403. Chương 403 : Ngươi Đoán Thử Xem 08-09-2014 131
404. Chương 404 : Sư Phụ 08-09-2014 130
405. Chương 405 : Ác Ma Chi Vẫn 08-09-2014 132
406. Chương 406 : Thủ Hộ 08-09-2014 130
407. Chương 407 : Lửa Báo Thù 08-09-2014 135
408. Chương 408 : Kế Hoạch 08-09-2014 138
409. Chương 409 : Hết Sức Căng Thẳng 08-09-2014 82
410. Chương 410 : Hết Sức Căng Thẳng (2) 08-09-2014 144
411. Chương 411 : Trận Chiến Mở Màn 08-09-2014 122
412. Chương 412 : Trùng Kích 08-09-2014 101
413. Chương 413 : Kế Hoạch Điên Cuồng 08-09-2014 125
414. Chương 414 : Phá Thành Hạo Thiên (1) 08-09-2014 125
415. Chương 415 : Phá Thành Hạo Thiên (2) 08-09-2014 124
416. Chương 416 : Chiến Thuật 08-09-2014 132
417. Chương 417 : Hỗn Loạn 08-09-2014 133
418. Chương 418 : Đầu Hàng 08-09-2014 128
419. Chương 419 : Kế Hoạch 08-09-2014 71
420. Chương 420 : Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô 08-09-2014 102
421. Chương 421 : Hồn Thần Sư Trong Biển Lửa (1) 08-09-2014 88
422. Chương 422 : Hồn Thần Sư Trong Biển Lửa (2) 08-09-2014 95
423. Chương 423 : Vạn Tiên Sơn Gặp Nguy Hiểm 08-09-2014 98
424. Chương 424 : Nguy Hiểm Sớm Tối 08-09-2014 129
425. Chương 425 : Chỉ Mành Treo Chuông (1) 08-09-2014 91
426. Chương 426 : Chỉ Mành Treo Chuông (2) 08-09-2014 116
427. Chương 427 : Nghịch Thiên Cải Mệnh,xoay Chuyển Càn Khôn 08-09-2014 88
428. Chương 428 : Lại Trở Về Sơn Môn 08-09-2014 139
429. Chương 429 : Lại Trở Về Sơn Môn (2) 08-09-2014 132
430. Chương 430 : Tam Hỉ Lâm Môn 08-09-2014 135
431. Chương 431 : Ý Chí Viễn Cổ 08-09-2014 129
432. Chương 432 : Thiên Mệnh Thánh Dược 08-09-2014 89
433. Chương 433 : Phản Ứng 08-09-2014 96
434. Chương 434 : Oan Gia Ngõ Hẹp 08-09-2014 138
435. Chương 435 : Dị Bảo Chung Kết Giả 08-09-2014 130
436. Chương 436 : Kết Thúc 08-09-2014 140
437. Chương 437 : Sáng Tạo Ý Chí Viễn Cổ 08-09-2014 138
438. Chương 438 : Ý Chí Bất Khuất 08-09-2014 128
439. Chương 439 : Kinh Người 08-09-2014 134
440. Chương 440 : Tiên Âm Giáng Thế 08-09-2014 125
441. Chương 441 : Phong Tỏa Thông Thiên Phong 08-09-2014 89
442. Chương 442 : Thiên Mệnh Thánh Dược Sống (1) 08-09-2014 88
443. Chương 443 : Thiên Mệnh Thánh Dược Sống (2) 08-09-2014 91
444. Chương 444 : Hiểu Lầm Cũng Phải Đánh (1) 08-09-2014 90
445. Chương 445 : Hiểu Lầm Cũng Phải Đánh (2) 08-09-2014 85
446. Chương 446 : Tạo Ra Thân Thể Viễn Cổ 08-09-2014 124
447. Chương 447 : Thức Tỉnh,tứ Phương Chiến Kỳ 08-09-2014 85
448. Chương 448 : Mười Giây Kinh Thiên 08-09-2014 128
449. Chương 449 : Chiến 08-09-2014 120
450. Chương 450 : Thiên Ngoại Thiên 08-09-2014 85
451. Chương 451 : Thắng Hay Bại Đều Phải Chết. 08-09-2014 91
452. Chương 452 : Thiên Ngoại Thiên (2) 08-09-2014 126
453. Chương 453 : Vạn Kiêu Cùng Bay 08-09-2014 83
454. Chương 454 : Hồn Viễn Cổ 08-09-2014 130
455. Chương 455 : Biến Cố 08-09-2014 80
456. Chương 456 : Vui Quá Hóa Buồn 08-09-2014 112
457. Chương 457 : Lực Lượng Chấn Động Thế Giới 08-09-2014 84
458. Chương 458 : Một Chớp Mắt Phi Tiên 08-09-2014 117
459. Chương 459 : Nguy Hiểm Khắp Nơi 08-09-2014 129
460. Chương 460 : Chuộc Tội? 08-09-2014 122
461. Chương 461 : Hồn Giả 08-09-2014 121
462. Chương 462 : Hồn Giới 08-09-2014 84
463. Chương 463 : Hồn Giới (2) 08-09-2014 121
464. Chương 464 : Chuông Tang Ngân Lên (1) 08-09-2014 86
465. Chương 465 : Chuông Tang Ngân Lên (2) 08-09-2014 82
466. Chương 466 : Ý Chí Hủy Diệt Tạo Phản 08-09-2014 82
467. Chương 467 : Lần Đầu Giao Đấu 08-09-2014 128
468. Chương 468 : Hy Vọng 08-09-2014 117
469. Chương 469 : Ta Rất Thưởng Thức Người Không Sợ Chết 08-09-2014 101
470. Chương 470 : Lòng Tất Sát 08-09-2014 134
471. Chương 471 : Không Được Khóc 08-09-2014 117
472. Chương 472 : Thiên Hạ Đệ Nhất Tông 08-09-2014 109
473. Chương 473 : Huyết Diễm Phần Thiên 08-09-2014 117
474. Chương 474 : Hai Loại 08-09-2014 124
475. Chương 475 : Độc Chiến Nhất Thành 08-09-2014 122
476. Chương 476 : Cạm Bẫy! 08-09-2014 114
477. Chương 477 : Bộc Lộ 08-09-2014 123
478. Chương 478 : Thiêu Đốt, Ý Chí Tam Phương! 08-09-2014 83
479. Chương 479 : Linh Đan Hình Người 08-09-2014 123
480. Chương 480 : Thiếu Tên 08-09-2014 140
481. Chương 481 : Nước Ngầm Phun Trào 08-09-2014 88
482. Chương 482 : Thứ Kiêu Cung, Hủy Diệt Tiễn 08-09-2014 82
483. Chương 483 : Giết Trở Về Chân Linh Giới 08-09-2014 79
484. Chương 484 : Giết Trở Về Chân Linh Giới (2) 08-09-2014 86
485. Chương 485 : Giết Chết Khúc Hướng Tiền 08-09-2014 85
486. Chương 486 : Nội Tình Của Âu Dương 08-09-2014 126
487. Chương 487 : Xuất Hiện? 08-09-2014 137
488. Chương 488 : Thần Tiễn 08-09-2014 133
489. Chương 489 : Ban Đêm Chong Đèn 08-09-2014 124
490. Chương 490 : Dạ Chi Đại Đế Dạ Thiên 08-09-2014 122
491. Chương 491 : Quỳ Đi Vạn Tiên Sơn 08-09-2014 119
492. Chương 492 : Âu Dương Xuất Quan 08-09-2014 83
493. Chương 493 : Phá Vỡ Quy Tắc 08-09-2014 131
494. Chương 494 : Vũ Hóa Phi Tiên? 08-09-2014 136
495. Chương 495 : Đông Phương Nguyệt 08-09-2014 80
496. Chương 496 : Xuyên Vân Thuyền 08-09-2014 133
497. Chương 497 : Hắc Thần Thôn Phệ Thuật 08-09-2014 83
498. Chương 498 : Hắc Thần Vu Giả 08-09-2014 130
499. Chương 499 : Phân Thắng Bại 08-09-2014 126
500. Chương 500 : Mạng Sống Của Tất Cả Người Đạm Thai Gia 08-09-2014 78
501. Chương 501 : Thắng Hay Bại Đều Phải Chết. 08-09-2014 63
502. Chương 502 : Kiêu Ngạo (1) 08-09-2014 75
503. Chương 503 : Kiêu Ngạo (2) 08-09-2014 124
504. Chương 504 : Tai Nạn. 08-09-2014 112
505. Chương 505 : Phong Thần Tán 08-09-2014 131
506. Chương 506 : Hồn Giả Hoành Hành 08-09-2014 84
507. Chương 507 : Không Ai Có Thể Ngăn Cản. 08-09-2014 78
508. Chương 508 : Hoắc Khải Phong Điên Cuồng. 08-09-2014 81
509. Chương 509 : Âu Dương Thức Tỉnh 08-09-2014 84
510. Chương 510 : Lý Bảo Sơn Bốn Mươi Năm Sau (1) 08-09-2014 82
511. Chương 511 : Lý Bảo Sơn Bốn Mươi Năm Sau (2) 08-09-2014 1120
512. Chương 512 : Hồn Tập Trung Châu 08-09-2014 81
513. Chương 513 : Thần Tiễn Bất Diệt, Trung Châu Không Phá. 08-09-2014 88
514. Chương 514 : Chống Cự 08-09-2014 149
515. Chương 515 : Pho Tượng Âu Dương. 08-09-2014 90
516. Chương 516 : Thủ Vệ Vạn Tiên Sơn. 08-09-2014 133
517. Chương 517 : Tin Tức Của Âu Dương 08-09-2014 132
518. Chương 518 : Biển Lửa Sắp Tắt (1) 08-09-2014 124
519. Chương 519 : Biển Lửa Sắp Tắt (2) 08-09-2014 126
520. Chương 520 : Kiên Trì. 08-09-2014 124
521. Chương 521 : Hồn Tổ Sư Vạn Tiên Sơn 08-09-2014 77
522. Chương 522 : Trốn Cũng Không Có Cơ Hội 08-09-2014 82
523. Chương 523 : Thần Tiễn Trở Về. 08-09-2014 91
524. Chương 524 : Thua? 08-09-2014 131
525. Chương 525 : Con Đường Yêu Cung Thủ 08-09-2014 129
526. Chương 526 : Ác Ma. 08-09-2014 123
527. Chương 527 : Hài Kịch! Bi Kịch! (1) 08-09-2014 125
528. Chương 528 : Hài Kịch! Bi Kịch! (2) 08-09-2014 79
529. Chương 529 : Xuyên Vân Thuyền Khởi Hành 08-09-2014 83
530. Chương 530 : Con Đường Của Lý Uyển Như (1) 08-09-2014 88
531. Chương 531 : Con Đường Của Lý Uyển Như (2) 08-09-2014 85
532. Chương 532 : Truyền Kỳ Sáu Mươi Năm 08-09-2014 131
533. Chương 533 : Người Sống Ở Tu La Huyết Hải. 08-09-2014 84
534. Chương 534 : Đệ Nhất Nhân (1) 08-09-2014 120
535. Chương 535 : Đệ Nhất Nhân (2) 08-09-2014 130
536. Chương 536 : Công Kích Cùng Phòng Ngự Cực Mạnh! 08-09-2014 75
537. Chương 537 : Hai Truyền Kỳ Gặp Mặt 08-09-2014 118
538. Chương 538 : Tất Thắng Chi Tâm! 08-09-2014 127
539. Chương 539 : Đại Vận 08-09-2014 121
540. Chương 540 : Gặp Lại Kỵ Sĩ Đoàn Đao Nhọn! 08-09-2014 87
541. Chương 541 : Bạn Già Sáu Mươi Năm Trước! 08-09-2014 83
542. Chương 542 : Gặp Lại Bì Ba! 08-09-2014 130
543. Chương 543 : Thần Tiễn Trở Về 08-09-2014 108
544. Chương 544 : Hắn Chính Là Hoàng Thiên Đại Đế (1) 08-09-2014 77
545. Chương 545 : Hắn Chính Là Hoàng Thiên Đại Đế (2) 08-09-2014 88
546. Chương 546 : Huy Hiệu Thủy Tinh! (1) 08-09-2014 97
547. Chương 547 : Huy Hiệu Thủy Tinh! (2) 08-09-2014 133
548. Chương 548 : Trước Tỏa Yêu Tháp 08-09-2014 123
549. Chương 549 : Bước Vào Tỏa Yêu Tháp! 08-09-2014 124
550. Chương 550 : Chuẩn Bị. 08-09-2014 118
551. Chương 551 : Trịnh Khôn! 08-09-2014 128
552. Chương 552 : Hắn Rất Ưu Tú! 08-09-2014 131
553. Chương 553 : Nguyệt Môn Kinh Biến 08-09-2014 93
554. Chương 554 : Tỏa Yêu Tháp! Hoắc Khải Phong! 08-09-2014 80
555. Chương 555 : Ký Ức. 08-09-2014 111
556. Chương 556 : Ba Trận Tỷ Thí. 08-09-2014 135
557. Chương 557 : Ta Muốn Dạy Ngươi (1) 08-09-2014 92
558. Chương 558 : Ta Muốn Dạy Ngươi (2) 08-09-2014 123
559. Chương 559 : Đưa Cho Ngươi Tín Niệm Chí Cường (1) 08-09-2014 80
560. Chương 560 : Đưa Cho Ngươi Tín Niệm Chí Cường (2) 08-09-2014 79
561. Chương 561 : Càng Cường Đại Càng Cô Đơn (1) 08-09-2014 77
562. Chương 562 : Càng Cường Đại Càng Cô Đơn (2) 08-09-2014 80
563. Chương 563 : Tỏa Yêu Tháp Sụp Đổ. 08-09-2014 117
564. Chương 564 : Vĩnh Sinh Bi 08-09-2014 107
565. Chương 565 : Phải Đi? 08-09-2014 108
566. Chương 566 : Thời Gian Cuối Cùng. 08-09-2014 78
567. Chương 567 : Sống Lại Đi! Phong Bạo Thành (1) 08-09-2014 79
568. Chương 568 : Sống Lại Đi! Phong Bạo Thành (2) 08-09-2014 78
569. Chương 569 : Phong Bạo Thành Kinh Thế. 08-09-2014 81
570. Chương 570 : Muốn Đi Rồi Sao? 08-09-2014 129
571. Chương 571 : Vũ Hóa Phi Tiên. 08-09-2014 124
572. Chương 572 : Cảnh Tỉnh 08-09-2014 119
573. Chương 573 : Bị Đuổi. 08-09-2014 115
574. Chương 574 : Âu Dương Huy Hoàng 08-09-2014 114
575. Chương 575 : Đây Mới Là Yêu Nghiệt 08-09-2014 120
576. Chương 576 : Hướng Nào? 08-09-2014 126
577. Chương 577 : Muốn Chết 08-09-2014 124
578. Chương 578 : Hoàn Nhan Liệt Điên Cuồng (1) 08-09-2014 72
579. Chương 579 : Hoàn Nhan Liệt Điên Cuồng (2) 08-09-2014 72
580. Chương 580 : Thiên Mệnh. 08-09-2014 103
581. Chương 581 : Điều Tra 08-09-2014 121
582. Chương 582 : Phách Kiếm 08-09-2014 131
583. Chương 583 : Mười Chiêu. 08-09-2014 118
584. Chương 584 : Ngủ Say 08-09-2014 106
585. Chương 585 : Phần Thiên 08-09-2014 125
586. Chương 586 : Âu Dương Trọng Sinh. 08-09-2014 113
587. Chương 587 : Khiêu Chiến Truyền Thuyết Thiên Nhân Trảm 08-09-2014 81
588. Chương 588 : Kỳ Lân 08-09-2014 129
589. Chương 589 : Chạy Trốn 08-09-2014 77
590. Chương 590 : Giao Dịch 08-09-2014 133
591. Chương 591 : Thứ Ta Cần Là Chí Cao Vô Thượng 08-09-2014 75
592. Chương 592 : Ức Người 08-09-2014 118
593. Chương 593 : Trong Có Càn Khôn 08-09-2014 117
594. Chương 594 : Lôi Đài Tử Vong 08-09-2014 117
595. Chương 595 : Danh Hiệu Tử Thần. 08-09-2014 112
596. Chương 596 : An Nhiên 08-09-2014 129
597. Chương 597 : Đối Thủ Của Âu Dương 08-09-2014 126
598. Chương 598 : Lưỡng Tiễn Phong Sát 08-09-2014 123
599. Chương 599 : Diêm La 08-09-2014 126
600. Chương 600 : Tiễn Thuật Vô Song 08-09-2014 75
601. Chương 601 : Đoạt Mệnh Giả 08-09-2014 122
602. Chương 602 : Vương Giả Cũng Không Ngẫu Nhiên 08-09-2014 79
603. Chương 603 : Thắng Hai Trăm Trận Liên Tiếp 08-09-2014 110
604. Chương 604 : Sáng Tạo Kỳ Tích. 08-09-2014 116
605. Chương 605 : Khiêu Chiến Thập Liên Trảm 08-09-2014 97
606. Chương 606 : Thập Liên Trảm Thất Vọng. 08-09-2014 75
607. Chương 607 : Linh Hồn. 08-09-2014 138
608. Chương 608 : Linh Hồn Hỏa Diễm Xuất Hiện 08-09-2014 72
609. Chương 609 : Diêm La. 08-09-2014 87
610. Chương 610 : Mộc Phần Tâm 08-09-2014 125
611. Chương 611 : Nghi Hoặc 08-09-2014 110
612. Chương 612 : Lôi Đài Tử Vong 08-09-2014 116
613. Chương 613 : Tiễn Thuật Chân Chính 08-09-2014 106
614. Chương 614 : Sợ Hãi 08-09-2014 123
615. Chương 615 : Thần Hồ Kỳ Kỹ 08-09-2014 117
616. Chương 616 : Lão Hồ Ly 08-09-2014 128
617. Chương 617 : Lão Hồ Ly (2) 08-09-2014 122
618. Chương 618 : Thân Phận Của Diệp Lão 08-09-2014 122
619. Chương 619 : Dị Tôc? 08-09-2014 116
620. Chương 620 : Lôi Diện 08-09-2014 121
621. Chương 621 : Linh Tiên Đối Chiến 08-09-2014 124
622. Chương 622 : Vạn Yêu Chi Tổ 08-09-2014 119
623. Chương 623 : Thống Nhất Dị Tộc 08-09-2014 112
624. Chương 624 : Thế Giới Dị Tộc 08-09-2014 127
625. Chương 625 : Đây Chính Là Tiên ? 08-09-2014 115
626. Chương 626 : Yêu Khí 08-09-2014 76
627. Chương 627 : Tiên Tri 08-09-2014 127
628. Chương 628 : Mộng Gia 08-09-2014 126
629. Chương 629 : Che Dấu 08-09-2014 75
630. Chương 630 : Tâm Sự Của Mộng Hi 08-09-2014 129
631. Chương 631 : Luyện Chế Yêu Đan 08-09-2014 116
632. Chương 632 : Bí Mật 08-09-2014 128
633. Chương 633 : Ngươi Chính Là Một Con Chó 08-09-2014 75
634. Chương 634 : Không Có Tư Cách 08-09-2014 72
635. Chương 635 : Niềm Vui Bất Ngờ 08-09-2014 119
636. Chương 636 : Yêu Đan Tái Hiện 08-09-2014 117
637. Chương 637 : Ta Là Luyện Đan Sư 08-09-2014 122
638. Chương 638 : Tập Kích Tiên Tri 08-09-2014 102
639. Chương 639 : Tập Kích Tiên Tri 08-09-2014 55
640. Chương 640 : Thiên Mệnh 08-09-2014 106
641. Chương 641 : Tìm Nàng Làm Giao Dịch 08-09-2014 120
642. Chương 642 : Tư Tâm 08-09-2014 111
643. Chương 643 : Thấp Kém 08-09-2014 126
644. Chương 644 : Tiểu Nhạc Phi Tiên 08-09-2014 121
645. Chương 645 08-09-2014 125
646. Chương 646 : Tự Tìm Chết 08-09-2014 128
647. Chương 647 : Dung Nham Màu Máu 08-09-2014 110
648. Chương 648 : Huynh Đệ Hùng Gia 08-09-2014 117
649. Chương 649 : Liên Tục Giết Bốn Người 08-09-2014 117
650. Chương 650 : Có Đường Cần Dùng Máu Phô Thành 08-09-2014 73
651. Chương 651 : Rất Mạnh 08-09-2014 131
652. Chương 652 : Lại Có Tập Sát 08-09-2014 127
653. Chương 653 : Đối Đầu Với Tiên Tôn 08-09-2014 110
654. Chương 654 : Khinh Thường 08-09-2014 103
655. Chương 655 : Tiên Đế Chiến Với Tiên Tôn 08-09-2014 92
656. Chương 656 : Uy Lực Của Tiên Tôn 08-09-2014 125
657. Chương 657 : Là Âu Dương 08-09-2014 118
658. Chương 658 : Hắn Là Âu Dương 08-09-2014 120
659. Chương 659 : Số Mệnh Của Hồn Giả 08-09-2014 125
660. Chương 660 : Dây Dưa 08-09-2014 102
661. Chương 661 : Cuộc Chiến Hai Giới 08-09-2014 125
662. Chương 662 : Di Tiểu Thiên Ghen 08-09-2014 114
663. Chương 663 : Ác Ma Chi Địa 08-09-2014 99
664. Chương 664 : Biển Lửa Linh Hồn 08-09-2014 76
665. Chương 665 : Nhớ 08-09-2014 120
666. Chương 666 : Núi Xác Biển Máu 08-09-2014 70
667. Chương 667 : Chiến Tộc 08-09-2014 106
668. Chương 668 : Uy Hiếp 08-09-2014 119
669. Chương 669 : Ta Đợi Bảy Ngàn Năm 08-09-2014 81
670. Chương 670 : Hoa Địa Vi Giới, Ta Là Yêu Tổ! 08-09-2014 82
671. Chương 671 : Thời Gian 08-09-2014 128
672. Chương 672 : Tụ Tập Tại Yêu Giới 08-09-2014 120
673. Chương 673 : Trận Chiến Đầu Tiên Đầu Voi Đuôi Chuột 08-09-2014 74
674. Chương 674 : Lồng Giam 08-09-2014 71
675. Chương 675 : Rời Đi 08-09-2014 86
676. Chương 676 : Tên Điên 08-09-2014 122
677. Chương 677 : Đốt Cháy Sinh Mệnh 08-09-2014 78
678. Chương 678 : Truyền Thuyết Đã Chết 08-09-2014 112
679. Chương 679 : Thiên Đường Cùng Địa Ngục 08-09-2014 92
680. Chương 680 : Chết? 08-09-2014 124
681. Chương 681 : Thánh Binh Thứ Kiêu 08-09-2014 119
682. Chương 682 : Bỏ Ta Mà Đi 08-09-2014 103
683. Chương 683 : Sỉ Nhục Bên Đường 08-09-2014 121
684. Chương 684 : Tiêu Dao Tán Nhân 08-09-2014 106
685. Chương 685 : Xin Lỗi, Nàng Nhận Sai Người! 08-09-2014 74
686. Chương 686 : Sai Một Lần, Tiếc Nuối Cả Đời 08-09-2014 77
687. Chương 687 : Chém Hết Duyên Đời Này 08-09-2014 120
688. Chương 688 : Cùng Ngươi Đi Khắp Nơi Xem Muôn Vàn Phồn Hoa (1) 08-09-2014 73
689. Chương 689 : Cùng Ngươi Đi Xem Muôn Vàn Phồn Hoa (2) 08-09-2014 78
690. Chương 690 : Long Mã 08-09-2014 69
691. Chương 691 : Bất Lão Thảo 08-09-2014 112
692. Chương 692 : Vì Ngươi, Sống Sót 08-09-2014 105
693. Chương 693 : Gặp Lại Hùng Phong 08-09-2014 121
694. Chương 694 : Bất Lão Thảo Trong Suối (1) 08-09-2014 72
695. Chương 695 : Bất Lão Thảo Trong Suối (2) 08-09-2014 78
696. Chương 696 : Lạc Mai Trấn 08-09-2014 116
697. Chương 697 : Phút Cuối Đời Của Thần Tiễn (1) 08-09-2014 76
698. Chương 698 : Phút Cuối Đời Của Tiễn Thần (2) 08-09-2014 82
699. Chương 699 : Thần Tiễn Ra Đi, Lôi Điện Bi Ca 08-09-2014 79
700. Chương 700 : Chuyện Cũ Như Mộng (1) 08-09-2014 121
701. Chương 701 : Chuyện Cũ Như Mộng (2) 08-09-2014 131
702. Chương 702 : Yêu Nghiệt Lưu Gia 08-09-2014 119
703. Chương 703 : Chặt Đứt Đời Này 08-09-2014 127
704. Chương 704 : Ta Chỉ Thắng Ngươi Một Vòng (1) 08-09-2014 77
705. Chương 705 : Ta Chỉ Thắng Ngươi Một Vòng (2) 08-09-2014 71
706. Chương 706 : Ngươi Điên Rồi? 08-09-2014 117
707. Chương 707 : Độc Cô Cầu Bại (1) 08-09-2014 114
708. Chương 708 : Độc Cô Cầu Bại (2) 08-09-2014 126
709. Chương 709 : Lý Uyển Như Mất Trí Nhớ 08-09-2014 80
710. Chương 710 : Nên Đi Rồi 08-09-2014 122
711. Chương 711 : Nên Đi Rồi 08-09-2014 104
712. Chương 712 : Tâm Ma Quấy Phá 08-09-2014 118
713. Chương 713 : Trở Về Chúng Thần Điện 08-09-2014 110
714. Chương 714 : Tiểu Tiễn Huyết Sắc (1) 08-09-2014 113
715. Chương 715 : Tiểu Tiễn Huyết Sắc (2) 08-09-2014 106
716. Chương 716 : Trở Về, Rời Đi (1) 08-09-2014 125
717. Chương 717 : Trở Về Rời Đi (2) 08-09-2014 112
718. Chương 718 : Việc Vui Của Hàn Băng Cung (1) 08-09-2014 76
719. Chương 719 : Việc Vui Của Hàn Băng Cung (2) 08-09-2014 73
720. Chương 720 : Dung Hợp, Diệt Tiên Tôn (1) 08-09-2014 72
721. Chương 721 : Dung Hợp, Diệt Tiên Tôn (2) 08-09-2014 76
722. Chương 722 : Đại Hội Đấu Bảo 08-09-2014 72
723. Chương 723 : Uy Lực Thật Sự Của Tu La Tiễn (1) 08-09-2014 72
724. Chương 724 : Uy Lực Thật Sự Của Tu La Tiễn (2) 08-09-2014 73
725. Chương 725 : Ý Nghĩa Của Tu La Tiễn (1) 08-09-2014 104
726. Chương 726 : Ý Nghĩa Của Tu La Tiễn (2) 08-09-2014 76
727. Chương 727 : Thời Đại Lớn 08-09-2014 116
728. Chương 728 : Kéo Màn Che (1) 08-09-2014 115
729. Chương 729 : Kéo Màn Che (2) 08-09-2014 115
730. Chương 730 : Đào Hoa Tiên Trong Rừng Hoa 08-09-2014 82
731. Chương 731 : Đào Hoa Tiên Trong Rừng Hoa 08-09-2014 74
732. Chương 732 : Cạm Bẫy, Mộ (1) 08-09-2014 97
733. Chương 733 : Cạm Bẫy, Mộ (2) 08-09-2014 132
734. Chương 734 : Cửa Đá Ngọc Thương Hải 08-09-2014 95
735. Chương 735 : Ba Chỗ Rẽ (1) 08-09-2014 138
736. Chương 736 : Ba Chỗ Rẽ (2) 08-09-2014 117
737. Chương 737 : Nhân Từ Biến Hình 08-09-2014 75
738. Chương 738 : Đại Nhân Đại Nghĩa (1) 08-09-2014 109
739. Chương 739 : Đại Nhân Đại Nghĩa (2) 08-09-2014 121
740. Chương 740 : Một Tay Đổi Một Mạng (1) 08-09-2014 118
741. Chương 741 : Một Tay Đổi Một Mạng (2) 08-09-2014 114
742. Chương 742 : Đại Dũng Điện 08-09-2014 125
743. Chương 743 : Tự Tàn (1) 08-09-2014 78
744. Chương 744 : Tự Tàn (2) 08-09-2014 119
745. Chương 745 : Sương Mù Dày Đặc 08-09-2014 115
746. Chương 746 : Số Phận (1) 08-09-2014 139
747. Chương 747 : Số Phận (2) 08-09-2014 120
748. Chương 748 : Yêu Nghiệt? Thiên Mệnh? Đều Là Phù Vân! (1) 08-09-2014 80
749. Chương 749 : Yêu Nghiệt? Thiên Mệnh? Đều Là Phù Vân! (2) 08-09-2014 77
750. Chương 750 : Tình Cổ 08-09-2014 110
751. Chương 751 : Số Mệnh Quyết Đấu Cùng Chiến Tộc (1) 08-09-2014 75
752. Chương 752 : Số Mệnh Quyết Đấu Cùng Chiến Tộc (2 08-09-2014 77
753. Chương 753 : Đạo Thuật Dương Oai (1) 08-09-2014 116
754. Chương 754 : Đạo Thuật Dương Oai (2 08-09-2014 114
755. Chương 755 : Xiềng Xích Tiên Cốt (1) 08-09-2014 77
756. Chương 756 : Xiềng Xích Tiên Cốt (2) 08-09-2014 117
757. Chương 757 : Bốn Pho Tượng, Bốn Tôn Thần 08-09-2014 77
758. Chương 758 : Pho Tượng Thứ Nhất, Ma Vương (1) 08-09-2014 79
759. Chương 759 : Pho Tượng Thứ Nhất, Ma Vương (2) 08-09-2014 70
760. Chương 760 : Tượng Đá Vu Tổ (1) 08-09-2014 79
761. Chương 761 : Tượng Đá Vu Tổ (2) 08-09-2014 122
762. Chương 762 : Chiến Vương Tỉnh (1) 08-09-2014 74
763. Chương 763 : Chiến Vương Tỉnh (2) 08-09-2014 118
764. Chương 764 : Huyết Mạch Yêu Tổ Là Ai? (1) 08-09-2014 81
765. Chương 765 : Huyết Mạch Yêu Tổ Là Ai? (2) 08-09-2014 78
766. Chương 766 : Nói Điều Kiện Với Yêu Tổ 08-09-2014 74
767. Chương 767 : Sóng Trước Chưa Lặng, Sóng Sau Lại Tới 08-09-2014 72
768. Chương 768 : Quỷ Tộc Giở Trò (1) 08-09-2014 76
769. Chương 769 : Quỷ Tộc Giở Trò (2) 08-09-2014 109
770. Chương 770 : Phu Quân, Để Thiếp Thân Hầu Hạ Người (1) 08-09-2014 79
771. Chương 771 : Phu Quân, Để Thiếp Thân Hầu Hạ Người (2) 08-09-2014 78
772. Chương 772 : Quỷ Tộc, Trung Dung Chi Đạo (1) 08-09-2014 77
773. Chương 773 : Quỷ Tộc, Trung Dung Chi Đạo (2) 08-09-2014 79
774. Chương 774 : Phật Cản Giết Phật, Thần Ngăn Giết Thần 08-09-2014 77
775. Chương 775 : Chí Cao Vô Thượng, Một Con Đường Chết (1) 08-09-2014 77
776. Chương 776 : Chí Cao Vô Thượng, Một Con Đường Chết (2) 08-09-2014 74
777. Chương 777 : Thành Lập Một Chủng Tộc? (1) 08-09-2014 77
778. Chương 778 : Thành Lập Một Chủng Tộc? (2) 08-09-2014 74
779. Chương 779 : Thành Lập Một Chủng Tộc? (2) 08-09-2014 76
780. Chương 780 : Ta Thích Ngươi... (1) 08-09-2014 117
781. Chương 781 : Ta Thích Ngươi... (2) 08-09-2014 104
782. Chương 782 : Cánh Cửa Địa Ngục (1) 08-09-2014 75
783. Chương 783 : Cánh Cửa Địa Ngục (2) 08-09-2014 125
784. Chương 784 : Yêu Ma Hoành Hành 08-09-2014 75
785. Chương 785 : Sở Yên Nhiên, Ngươi Rốt Cuộc Là Thật Hay Là Giả? (1) 08-09-2014 71
786. Chương 786 : Sở Yên Nhiên, Ngươi Rốt Cuộc Là Thật Hay Là Giả? (2) 08-09-2014 76
787. Chương 787 : Ba Lão Già 08-09-2014 121
788. Chương 788 : Ta Không Tin Thiên Mệnh (1) 08-09-2014 79
789. Chương 789 : Ta Không Tin Vào Thiên Mệnh (2) 08-09-2014 78
790. Chương 790 : Người Dám Nghịch Thiên, Tiễn Thần Cũng Dám! (1) 08-09-2014 85
791. Chương 791 : Người Dám Nghịch Thiên, Tiễn Thần Cũng Dám! (2) 08-09-2014 75
792. Chương 792 : Hiểu Lầm Chính Là Như Vậy (1) 08-09-2014 76
793. Chương 793 : Hiểu Lầm Chính Là Như Vậy (2) 08-09-2014 105
794. Chương 794 : Trở Lại Lạc Mai Trấn 08-09-2014 114
795. Chương 795 : Thương Long Đao Khách (1) 08-09-2014 114
796. Chương 796 : Thương Long Đao Khách (2) 08-09-2014 74
797. Chương 797 : Còn Có Một Vài Tin Tức Xấu (1) 08-09-2014 74
798. Chương 798 : Còn Có Một Vài Tin Tức Xấu (2) 08-09-2014 79
799. Chương 799 : Cả Thế Gian Đều Là Kẻ Địch 08-09-2014 82
800. Chương 800 : Tự Tin Của Lý Uyển Như 08-09-2014 113
801. Chương 801 : Định Lực Của Âu Dương 08-09-2014 97
802. Chương 802 : Vu Tổ Trịnh Tú Nhi (1) 08-09-2014 114
803. Chương 803 : Vu Tổ Trịnh Tú Nhi (2) 08-09-2014 103
804. Chương 804 : Thương Long Bàn Không, Chiến Vương Liệt Địa (1) 08-09-2014 71
805. Chương 805 : Thương Long Bàn Không, Chiến Vương Liệt Địa (2) 08-09-2014 78
806. Chương 806 : Nơi Mộng Kết Thúc 08-09-2014 118
807. Chương 807 : Không Oán Không Hối Hận (1) 08-09-2014 72
808. Chương 808 : Không Oán Không Hối Hận (2) 08-09-2014 73
809. Chương 809 : Vu Thuật Tuyệt Mạng 08-09-2014 78
810. Chương 810 : Lạc Đường 08-09-2014 124
811. Chương 811 : Quý Nhân Giúp Đỡ 08-09-2014 122
812. Chương 812 : Sơn Phỉ 08-09-2014 114
813. Chương 813 : Vấn Tâm Thạch 08-09-2014 109
814. Chương 814 : Dùng Không Khí Làm Lưỡi Dao Sắc Chém Người 08-09-2014 97
815. Chương 815 : Chuyện Quỷ Quái Tại Loạn Thạch Cốc (1) 08-09-2014 79
816. Chương 816 : Chuyện Quỷ Quái Tại Loạn Thạch Cốc (2) 08-09-2014 76
817. Chương 817 : Huyết Ma Luyện Hồn Thuật (1) 08-09-2014 75
818. Chương 818 : Huyết Ma Luyện Hồn Thuật (2) 08-09-2014 77
819. Chương 819 : Thích Chính Là Tốt Nhất 08-09-2014 76
820. Chương 820 : Ba Ý Nghĩa Thâm Sâu Của Kỹ Thuật Bắn Cung 08-09-2014 78
821. Chương 821 : Đã Tới Sao Có Thể Đi Được 08-09-2014 75
822. Chương 822 : Oan Gia Ngõ Hẹp 08-09-2014 108
823. Chương 823 : Tặc Tử Ngông Cuồng 08-09-2014 73
824. Chương 824 : Đại Trận Sinh Sát 08-09-2014 72
825. Chương 825 : Thế Giới Chi Thụ 08-09-2014 70
826. Chương 826 : Âu Dương Tiên Sinh 08-09-2014 117
827. Chương 827 : Viên Chính Quá Vô Lý (1) 08-09-2014 131
828. Chương 828 : Viên Chính Quá Vô Lý (2) 08-09-2014 108
829. Chương 829 : Năm Tháng Như Bài Ca 08-09-2014 130
830. Chương 830 : Chẳng Lẽ Loạn Thạch Cốc Này Rất Nhỏ Sao 08-09-2014 77
831. Chương 831 : Thi Thể Thần Bí Tại Loạn Thạch Cốc 08-09-2014 117
832. Chương 832 : Lại Nhìn Thấy Thiên Cung 08-09-2014 72
833. Chương 833 : Tử Kim Hồ Lô 08-09-2014 131
834. Chương 834 : Thứ Đã Mất 08-09-2014 157
835. Chương 835 : Lẽ Nào Đây Là Một Thần Linh Thật Sự 08-09-2014 88
836. Chương 836 : Ta Sẽ Sớm Trở Về! 08-09-2014 116
837. Chương 837 : Tìm Kiếm Chân Thân 08-09-2014 128
838. Chương 838 : Chữ Tế Cổ Quái 08-09-2014 112
839. Chương 839 : Hóa Ra Không Phải Là Người 08-09-2014 74
840. Chương 840 : Có Ma Sao? 08-09-2014 75
841. Chương 841 : Tẩy Tận Duyên, Dục Hỏa Trùng Sinh 08-09-2014 80
842. Chương 842 : Chẳng Lẽ Có Thể Một Mình Địch Nổi Bốn Người Sao 08-09-2014 76
843. Chương 843 : Quyết Đấu Đỉnh Phong Tại Hải Ngoại (1) 08-09-2014 76
844. Chương 844 : Quyết Đấu Đỉnh Phong Tại Hải Ngoại (2) 08-09-2014 74
845. Chương 845 : Thể Hiện Các Loại Thần Thông 08-09-2014 81
846. Chương 846 : Chiến Vương Ngã Xuống 08-09-2014 117
847. Chương 847 : Ta Đang Ở Đâu? 08-09-2014 120
848. Chương 848 : Lẽ Nào Nhất Định Phải Đẩy Hắn Vào Chỗ Chết 08-09-2014 75
849. Chương 849 : Âm Mưu Được Triển Khai 08-09-2014 121
850. Chương 850 : Linh Thể Hài Đồng 08-09-2014 76
851. Chương 851 : Thu Nhận Một Đệ Đệ 08-09-2014 110
852. Chương 852 : Khởi Hành Tiến Về Phía Hải Ngoại 08-09-2014 86
853. Chương 853 : Ai Cản Ta Thì Phải Chết 08-09-2014 126
854. Chương 854 : Hải Hoàng Vs Âu Dương 08-09-2014 104
855. Chương 855 : Hai Hỏa Diễm Đại Chí Cường Đối Kháng 08-09-2014 72
856. Chương 856 : Thế Giới Thụ Vs Cự Cú Huyết Sắc 08-09-2014 74
857. Chương 857 : Thế Giới Thụ Vs Cự Cú Huyết Sắc (2) 08-09-2014 80
858. Chương 858 : Ta Thua 08-09-2014 109
859. Chương 859 : Người Của Thế Giới Này Thích Buôn Chuyện Hơn 08-09-2014 74
860. Chương 860 : Trái Tim Của Trịnh Tú Nhi 08-09-2014 76
861. Chương 861 : Ngươi Còn Tỏ Ra Oan Ức Sao? 08-09-2014 79
862. Chương 862 : Không Xứng Nhất Chính Là Ngươi 08-09-2014 74
863. Chương 863 : Hai Người Này Bị Bệnh Sao? 08-09-2014 71
864. Chương 864 : Người Không Biết Không Sợ 08-09-2014 96
865. Chương 865 : Gặp Lại Lý Uyển Như 08-09-2014 121
866. Chương 866 : Giết Nàng... 08-09-2014 77
867. Chương 867 : Ngươi Có Tiềm Chất Của Ảnh Đế 08-09-2014 81
868. Chương 868 : Gặp Lại Người Thân Bằng Hữu 08-09-2014 88
869. Chương 869 : Lựa Chọn Khó Khăn 08-09-2014 85
870. Chương 870 : Lựa Chọn Khó Khăn (2) 08-09-2014 74
871. Chương 871 : Ta Không Muốn Trở Thành Một Vật Cản 08-09-2014 77
872. Chương 872 : Cùng Xuống Hoàng Tuyền 08-09-2014 114
873. Chương 873 : Thê Tử Của Tiễn Thần 08-09-2014 115
874. Chương 874 : Đến Chúng Thần Sơn 08-09-2014 110
875. Chương 875 : Vệ Thi 08-09-2014 116
876. Chương 876 : Bắt Đầu Phản Kích 08-09-2014 111
877. Chương 877 : Sát Cục Không Giải Được 08-09-2014 90
878. Chương 878 : Sát Cục Không Giải Được (2) 08-09-2014 80
879. Chương 879 : Thân Thể Bất Tử 08-09-2014 127
880. Chương 880 : Chết Đi Cho Ta! 08-09-2014 122
881. Chương 881 : Người Sắp Chết Lời Nói Cũng Thiện 08-09-2014 81
882. Chương 882 : Tiểu Thế Giới Thiên Hà 08-09-2014 118
883. Chương 883 : Chuyện Gì Xảy Ra? 08-09-2014 115
884. Chương 884 : Bị Người Tố Giác 08-09-2014 71
885. Chương 885 : Chẳng Qua Chỉ Ếch Ngồi Đáy Giếng 08-09-2014 82
886. Chương 886 : Đường Tắt Để Tu Luyện 08-09-2014 117
887. Chương 887 : Được Làm Vua Thua Làm Giặc 08-09-2014 76
888. Chương 888 : Chúng Ta Bị Binh Lính Bao Vây 08-09-2014 74
889. Chương 889 : Đi Quốc Sư Phủ Uống Trà 08-09-2014 125
890. Chương 890 : Âu Dương Bày Kế Trung Cuộc 08-09-2014 74
891. Chương 891 : Chúng Ta Cùng Xuống Địa Ngục 08-09-2014 84
892. Chương 892 : Đi Địa Ngục Tầng Thứ Mấy? 08-09-2014 73
893. Chương 893 : Một Cước Đạp Chết 08-09-2014 114
894. Chương 894 : Không Phải Ngươi Đang Nói Đùa Chứ? 08-09-2014 72
895. Chương 895 : Chúng Ta Đều Không Thể Thua 08-09-2014 74
896. Chương 896 : Xem Ra Chúng Ta Đều Sai 08-09-2014 104
897. Chương 897 : Bát Canh Của Mạnh Bà 08-09-2014 119
898. Chương 898 : Âu Dương Vs Chiến Quỷ 08-09-2014 118
899. Chương 899 : Âu Dương Vs Cửu Vĩ Yêu Hồ 08-09-2014 77
900. Chương 900 : Cửu U Nộ Diễm 08-09-2014 125
901. Chương 901 : Âu Dương Vs Đại Ngục Minh Phượng 08-09-2014 84
902. Chương 902 : Thua Không Đáng Sợ, Chỉ Sợ Ngươi Không Chấp Nhận Thua 08-09-2014 86
903. Chương 903 : Uy Lực Của Phượng Trào 08-09-2014 127
904. Chương 903 08-09-2014 92
905. Chương 905 : Chủ Nhân Của Địa Ngục 08-09-2014 121
906. Chương 906 : Câu Chuyện Của Minh Hậu 08-09-2014 84
907. Chương 907 : Đánh Mất Niềm Tin 08-09-2014 124
908. Chương 908 : Đánh Mất Niềm Tin (2) 08-09-2014 111
909. Chương 909 : Chuyển Thế Luân Hồi 08-09-2014 72
910. Chương 910 : Âu Dương Thời Học Sinh 08-09-2014 103
911. Chương 911 : Đây Là Cuộc Sống Ta Muốn Có Sao? 08-09-2014 72
912. Chương 912 : Kích Động Càn Khôn 08-09-2014 113
913. Chương 913 : Đã Trở Thành Siêu Nhân 08-09-2014 128
914. Chương 914 : Ai Tới Ta Giết Người Đó 08-09-2014 107
915. Chương 915 : Tu Luyện Giả Của Thế Giới Này 08-09-2014 75
916. Chương 916 : Hựu Cấp? 08-09-2014 115
917. Chương 917 : Tử Thần 08-09-2014 113
918. Chương 918 : Tử Thần Đánh Vỡ Hư Không 08-09-2014 70
919. Chương 919 : Ngươi Tính Làm Sao Bây Giờ 08-09-2014 82
920. Chương 920 : Chỉ Có Tiễn Thần Mới Có Thể Cầm Cung 08-09-2014 71
921. Chương 921 : Nỗi Bi Thương Của Cây Cung 08-09-2014 82
922. Chương 922 : Ta Cho Các Ngươi Một Cơ Hội 08-09-2014 72
923. Chương 923 : Ngươi Là Thượng Đế Sao? 08-09-2014 120
924. Chương 924 : Tử Thần Bái Sư 08-09-2014 91
925. Chương 925 : Chẳng Lẽ Là Một Thần Linh Chuyển Thế? 08-09-2014 86
926. Chương 926 : Tâm Nghĩ Thì Sự Thành 08-09-2014 128
927. Chương 927 : Một Khi Tỉnh Ngộ, Vũ Hóa Phi Tiên? 08-09-2014 89
928. Chương 928 : Tướng Và Soái 08-09-2014 113
929. Chương 929 : Mọi Người Đều Hiếu Kỳ. Ta Cũng Có! 08-09-2014 85
930. Chương 930 : Theo Đuổi Sự Huy Hoàng Trong Nháy Mắt 08-09-2014 78
931. Chương 931 : Cút 08-09-2014 125
932. Chương 932 : Ta Đi Cướp Ngân Hàng Thụy Sĩ... 08-09-2014 72
933. Chương 933 : Xuất Hiện Chút Vấn Đề 08-09-2014 93
934. Chương 934 : Binh Tới Tướng Đỡ,nước Đến Đất Ngăn 08-09-2014 73
935. Chương 935 : Quá Khứ Của Thiệu Phong 08-09-2014 106
936. Chương 936 : Chúng Ta Là Bằng Hữu Sao? 08-09-2014 71
937. Chương 937 : Hắn Biết Ta, Ta Không Nhận Ra Hắn ! 08-09-2014 73
938. Chương 938 : Có Giỏi Theo Ta Ra Phố Tán Gái 08-09-2014 71
939. Chương 939 : Câu Lạc Bộ Hồng Thiên 08-09-2014 119
940. Chương 940 : Đêm Nay Phiền Toái Rồi! 08-09-2014 109
941. Chương 941 : Đặng Dương 08-09-2014 120
942. Chương 942 : Đặng Thiến 08-09-2014 95
943. Chương 943 : Nửa Đường Xông A Hai Trình Giảo Kim 08-09-2014 74
944. Chương 944 : Cô Có Nhận Lời Làm Quen Của Ta Không? 08-09-2014 75
945. Chương 945 : Như Vậy Thật Không Công Bằng! 08-09-2014 96
946. Chương 946 : Tiểu Bạch Kiểm, Ngươi Sắp Nổi Danh Rồi! 08-09-2014 74
947. Chương 947 : Ta Không Phải Người Quỵt Nợ 08-09-2014 74
948. Chương 948 : Bệnh Của Ta Được Cứu Rồi! 08-09-2014 75
949. Chương 949 : Ta Muốn Tăng Tiền Thuê Nhà! 08-09-2014 89
950. Chương 950 : Ngươi Có Đầu Óc Không Vậy? 08-09-2014 88
951. Chương 951 : Lôi Minh Luận Đạo 08-09-2014 124
952. Chương 952 : Ta Chưa Bao Giờ Từ Bỏ 08-09-2014 121
953. Chương 953 : Một Đêm Trong Gió Tuyết 08-09-2014 112
954. Chương 954 : Bằng Hữu Của Ta Có Chút Não Tàn 08-09-2014 73
955. Chương 955 : Ta Tên Là Yên Hồng 08-09-2014 112
956. Chương 956 : Ta Tên Là Yên Hồng (2) 08-09-2014 111
957. Chương 957 : Chân Tướng Của Biển Máu 08-09-2014 113
958. Chương 958 : Ai Là Tên Khốn Đó Người Đó Tự Biết! 08-09-2014 76
959. Chương 959 : Ta Hẹn Người Ngắm Trăng... 08-09-2014 110
960. Chương 960 : Chuyên Gia Này Thật Sự Quá Chuyên Nghiệp 08-09-2014 84
961. Chương 961 : Câu Nói Này Quá Kinh Điển 08-09-2014 78
962. Chương 962 : Thời Gian Chảy Ngược 08-09-2014 109
963. Chương 963 : Ngươi Không Nhìn Nhầm Chứ? 08-09-2014 70
964. Chương 964 : Anh Hùng Siêu Cấp? Đó Chỉ Là Trên Phim Ảnh 08-09-2014 71
965. Chương 965 : Rất Có Tiềm Chất Làm Ăn Trộm! 08-09-2014 80
966. Chương 966 : Tình Nghĩa Không Bỏ Xuống Được 08-09-2014 78
967. Chương 967 : Lão Nương Muốn Thiêu Đao Tử 08-09-2014 81
968. Chương 968 : Lôi Minh Bị Nguyền Rủa? 08-09-2014 115
969. Chương 969 : Lại Là Họ Đặng! 08-09-2014 115
970. Chương 970 : Hổ Gia 08-09-2014 78
971. Chương 971 : Gọi Ta Một Tiếng Hổ Ca 08-09-2014 113
972. Chương 972 : Muội Bảo Vệ Ca Ca! 08-09-2014 121
973. Chương 973 : Ta Không Giúp Được 08-09-2014 107
974. Chương 974 : Ta Cho Ngươi Sống, Ai Dám Bắt Ngươi Chết! 08-09-2014 76
975. Chương 975 : Địch Không Động Ta Không Động! 08-09-2014 75
976. Chương 976 : Không Có Vĩnh Sinh Bất Tử 08-09-2014 74
977. Chương 977 : Có Quỷ 08-09-2014 114
978. Chương 978 : Hoa Nở Ven Sông... 08-09-2014 124
979. Chương 979 : Hứa Hẹn Một Hôn Lễ Khiến Thế Gian Phải Kinh Ngạc 08-09-2014 73
980. Chương 980 : Khai Thiên Tích Địa? 08-09-2014 111
981. Chương 981 : Càn Khôn 08-09-2014 113
982. Chương 982 : Sấm Sét Cửu Thiên 08-09-2014 85
983. Chương 983 : Nỗi Lòng Của Âu Dương 08-09-2014 91
984. Chương 984 : Đồng Bọn Của Thiên Vương 08-09-2014 72
985. Chương 985 : Đang Nắm Tương Lai Của Tiên Giới Trong Tay 08-09-2014 70
986. Chương 986 : Đến Đây Đi! Cửu Đạo Thiên Kiếp 08-09-2014 80
987. Chương 987 : Phản Kích Tuyệt Địa Lúc Đếm Ngược 08-09-2014 75
988. Chương 988 : Phản Kích Tuyệt Địa Lúc Đếm Ngược (2) 08-09-2014 75
989. Chương 989 : Đều Vì Chủ Của Mình 08-09-2014 112
990. Chương 990 : Sự Điên Cuồng Của Yêu Tổ 08-09-2014 71
991. Chương 991 : Nguyệt Quang Đao, Yêu Thần Ấn! 08-09-2014 77
992. Chương 992 : Kỳ Lân Và Thương Long Trên Thần Ấn! 08-09-2014 73
993. Chương 993 : Tuyệt Thế Ngã Xuống, Bi Ca Lại Nổi Lên 08-09-2014 73
994. Chương 994 : Một Mũi Tên Phong Sát 08-09-2014 114
995. Chương 995 : Uy Hiếp Từ Xa 08-09-2014 130
996. Chương 996 : Giữ Lời, Ngươi Chết Đi! 08-09-2014 111
997. Chương 997 : Truy Sát Đại Kinh Thế 08-09-2014 114
998. Chương 998 : Truy Sát Đại Kinh Thế (2) 08-09-2014 113
999. Chương 999 : Ngươi Không Xứng Đáng Nói Điều Kiện Với Ta 08-09-2014 82
1000. Chương 1000 : Thật Có Lỗi, Ta Nói Dối! 08-09-2014 110
1001. Chương 1001 : Toàn Tiên Giới Chấn Động! 08-09-2014 77
1002. Chương 1002 : Lợi Hại Tới Mức Nào? 08-09-2014 123
1003. Chương 1003 : Âu Dương, Ngươi Là Một Tên Lưu Manh! 08-09-2014 84
1004. Chương 1004 : Tiên Giới Cũng Có Bà Xã Quản Nghiêm 08-09-2014 86
1005. Chương 1005 : Minh Hậu Nói Dối? 08-09-2014 83
1006. Chương 1006 : Chiến Đấu Một Trận Ở Ngoại Vực, Không Chết Không Đừng! 08-09-2014 74
1007. Chương 1007 : Chưa Đánh Đã Chạy 08-09-2014 119
1008. Chương 1008 : Gia Hạn Mười Ngày 08-09-2014 106
1009. Chương 1009 : Bỏ Qua Một Cơ Hội 08-09-2014 120
1010. Chương 1010 : Địa Ngục Minh Phượng Giảo Hoạt 08-09-2014 70
1011. Chương 1011 : Ma Vương Ra Tay 08-09-2014 68
1012. Chương 1012 : Bóp Nát Cái Đầu Trứng Gà Của Ngươi 08-09-2014 76
1013. Chương 1013 : Ma Vương Đồ Thành 08-09-2014 117
1014. Chương 1014 : Làm Thịt Lão Bà Kia! 08-09-2014 73
1015. Chương 1015 : Chiến Đấu Với Minh Hậu Tại Ngoại Vực 08-09-2014 74
1016. Chương 1016 : Mua Dây Buộc Mình 08-09-2014 116
1017. Chương 1017 : Nguyền Rủa Linh Hồn 08-09-2014 115
1018. Chương 1018 : Nỗi Bi Ai Của Minh Hậu 08-09-2014 119
1019. Chương 1019 : Ta Đang Cười Nhạo Thiên Vương ! 08-09-2014 74
1020. Chương 1020 : Hợp Tác Vui Vẻ 08-09-2014 71
1021. Chương 1021 : Ý Chí Chiến Đấu 08-09-2014 111
1022. Chương 1022 : Ý Chí Tử Chiến 08-09-2014 114
1023. Chương 1023 : Đây Là Trâu Bò, Không Phải Là Giả! 08-09-2014 74
1024. Chương 1024 : Đây Là Trâu Bò, Không Phải Là Giả! (2) 08-09-2014 80
1025. Chương 1025 : Không Khoác Lác Ta Vẫn Là Bằng Hữu! 08-09-2014 75
1026. Chương 1026 : Hậu Bối Của Ma Vương 08-09-2014 108
1027. Chương 1027 : Một Lời Không Hợp, Lập Tức Giết Người! 08-09-2014 74
1028. Chương 1028 : Từ Sùng Bái Đến Bị Sùng Bái 08-09-2014 88
1029. Chương 1029 : Từ Sùng Bái Đến Bị Sùng Bái (2) 08-09-2014 73
1030. Chương 1030 : Ngươi Có Thế Nhanh Hơn Mũi Tên Của Ta Sao? 08-09-2014 71
1031. Chương 1031 : Giết Người Tại Chỗ 08-09-2014 109
1032. Chương 1032 : Xin Lỗi, Ta Trượt Tay 08-09-2014 117
1033. Chương 1033 : Tiễn Thuật Vốn Nàm Ở Tự Tin 08-09-2014 89
1034. Chương 1034 : Sùng Bái Không Bằng Thích Hợp 08-09-2014 77
1035. Chương 1035 : Đến Cầu Hôn? 08-09-2014 125
1036. Chương 1036 : Bằng Hữu Chiến Tộc? 08-09-2014 117
1037. Chương 1037 : Chiến Tộc? Tới Là Bóp Chết! 08-09-2014 74
1038. Chương 1038 : Giáp Nhân Chuẩn Bị Tự Mình Xuất Thủ? 08-09-2014 72
1039. Chương 1039 : Chuẩn Bị Phản Sát 08-09-2014 108
1040. Chương 1040 : Họ Thừa Kế 08-09-2014 127
1041. Chương 1041 : Càng Cường Đại Lại Càng Cô Đơn! 08-09-2014 77
1042. Chương 1042 : Nếu Ta Giết Ngươi Thì Làm Thế Nào? 08-09-2014 75
1043. Chương 1043 : Ngươi Cho Ngươi Là Thần Tiễn Sao? 08-09-2014 73
1044. Chương 1044 : Dùng Thứ Kiêu Cung Làm Tiền Đặt Cược 08-09-2014 72
1045. Chương 1045 : Tự Đạo Diễn (1) 08-09-2014 105
1046. Chương 1046 : Tự Đạo Diễn (2) 08-09-2014 91
1047. Chương 1047 : Hai Bên Đều Là Diễn Viên (1) 08-09-2014 70
1048. Chương 1048 : Hai Bên Đều Là Diễn Viên (2) 08-09-2014 72
1049. Chương 1049 : Đồ Đệ Thanh Nhi 08-09-2014 71
1050. Chương 1050 : Sư Phụ (1) 08-09-2014 106
1051. Chương 1051 : Sư Phụ (2) 08-09-2014 120
1052. Chương 1052 : Liên Thiên Giang 08-09-2014 108
1053. Chương 1053 : Một Đời Kiêu Hùng (1) 08-09-2014 121
1054. Chương 1054 : Một Đời Kiêu Hùng (2) 08-09-2014 113
1055. Chương 1055 : Dương Đông Kích Tây 08-09-2014 124
1056. Chương 1056 : Trịnh Tú Nhi, Hôm Nay Ngươi Nhất Định Phải Chết (1) 08-09-2014 79
1057. Chương 1057 : Trịnh Tú Nhi, Hôm Nay Ngươi Nhất Định Phải Chết (2) 08-09-2014 70
1058. Chương 1058 : Cây Cung Đại Diện Tương Lai (1) 08-09-2014 76
1059. Chương 1059 : Cây Cung Đại Diện Tương Lai (2) 08-09-2014 76
1060. Chương 1060 : Nếu Có Kiếp Sau 08-09-2014 112
1061. Chương 1061 : Tú Nhi, Để Ta Nhìn Ngươi Cười Rồi Đi 08-09-2014 72
1062. Chương 1062 : Một Khúc Nhạc Nhớ Nhà (1) 08-09-2014 70
1063. Chương 1063 : Một Khúc Nhạc Nhớ Nhà (2) 08-09-2014 70
1064. Chương 1064 : Nghịch Thiên Hoàn Mua Người (1) 08-09-2014 72
1065. Chương 1065 : Nghịch Thiên Hoàn Mua Người (2) 08-09-2014 72
1066. Chương 1066 : Qua Nhà Mà Không Vào 08-09-2014 107
1067. Chương 1067 : Nữ Đồ Đệ Của Âu Dương (1) 08-09-2014 80
1068. Chương 1068 : Nữ Đồ Đệ Của Âu Dương (2) 08-09-2014 74
1069. Chương 1069 : Bản Mạng Chi Hỏa 08-09-2014 119
1070. Chương 1070 : Hai Đường Thẳng Song Song Tương Giao (1) 08-09-2014 73
1071. Chương 1071 : Hai Đường Thẳng Song Song Tương Giao (2) 08-09-2014 79
1072. Chương 1072 : Tin Tưởng Ta (1) 08-09-2014 133
1073. Chương 1073 : Tin Tưởng Ta (2) 08-09-2014 111
1074. Chương 1074 : Thần Tiễn Biến Thành Nữ 08-09-2014 71
1075. Chương 1075 : Đại Quân Tiếp Cận (1) 08-09-2014 113
1076. Chương 1076 : Đại Quân Tiếp Cận (2) 08-09-2014 113
1077. Chương 1077 : Lấy Thân Ngăn Kiếm 08-09-2014 117
1078. Chương 1078 : Tàn Sát Hàng Loạt Dân Trong Thành (1) 08-09-2014 76
1079. Chương 1079 : Tàn Sát Hàng Loạt Dân Trong Thành (2) 08-09-2014 80
1080. Chương 1080 : Bị Lừa Rôi (1) 08-09-2014 127
1081. Chương 1081 : Bị Lừa Rôi (2) 08-09-2014 70
1082. Chương 1082 : 7 Ngày Trọng Tố Kim Thân 08-09-2014 78
1083. Chương 1083 : Cái Này Gọi Là Ăn Chơi Trác Táng 08-09-2014 78
1084. Chương 1084 : Ngươi Họ Bì Sao? (1) 08-09-2014 79
1085. Chương 1085 : Ngươi Họ Bì Sao? (2) 08-09-2014 110
1086. Chương 1086 : Vân Sinh Công Chúa 08-09-2014 112
1087. Chương 1087 : Lần Đầu Tiên Ám Sát (1) 08-09-2014 106
1088. Chương 1088 : Lần Đầu Tiên Ám Sát (2) 08-09-2014 117
1089. Chương 1089 : Yêu Nhiên, Ta Rất Nhớ Nàng 08-09-2014 78
1090. Chương 1090 : Bì Vân Liệt (1) 08-09-2014 115
1091. Chương 1091 : Bì Vân Liệt (2) 08-09-2014 125
1092. Chương 1092 : Tặng Ngươi Một Kênh Đào (1) 08-09-2014 75
1093. Chương 1093 : Tặng Ngươi Một Kênh Đào (2) 08-09-2014 77
1094. Chương 1094 : Tác Dụng Của Công Chúa 08-09-2014 111
1095. Chương 1095 : Ca Ca Chính Là Một Truyền Thuyết 08-09-2014 73
1096. Chương 1096 : Thiên Hạ Vô Địch (1) 08-09-2014 117
1097. Chương 1097 : Thiên Hạ Vô Địch (2) 08-09-2014 119
1098. Chương 1098 : Đến Đây Đi, Vứt Bỏ Ta Đi 08-09-2014 69
1099. Chương 1099 : Thiếu Niên Không Biết U Sầu (1) 08-09-2014 75
1100. Chương 1100 : Thiếu Niên Không Biết U Sầu (2) 08-09-2014 69
1101. Chương 1101 : Âu Dương Bội Tình Bạc Nghĩa 08-09-2014 72
1102. Chương 1102 : Giơ Tay Xé Trời (1) 08-09-2014 112
1103. Chương 1103 : Giơ Tay Xé Trời (2) 08-09-2014 124
1104. Chương 1104 : Các Cường Giả Chân Linh Giới 08-09-2014 75
1105. Chương 1105 : Đây Mới Là Truyền Kỳ (1) 08-09-2014 108
1106. Chương 1106 : Đây Mới Là Truyền Kỳ (2) 08-09-2014 67
1107. Chương 1107 : Âu A Ngưu 08-09-2014 111
1108. Chương 1108 : Trọng Tố Chân Chân (1) 08-09-2014 107
1109. Chương 1109 : Trọng Tố Chân Chân (2) 08-09-2014 115
1110. Chương 1110 : Bánh Răng Thời Đại 08-09-2014 80
1111. Chương 1111 : Phụ Tử Bất Bại 08-09-2014 68
1112. Chương 1112 : Ngựa Đực Mới Là Vương Đạo (1) 08-09-2014 70
1113. Chương 1113 : Ngựa Đực Mới Là Vương Đạo (2) 08-09-2014 78
1114. Chương 1114 : Khúc Nhạc Dạo Giết Chóc (1) 08-09-2014 82
1115. Chương 1115 : Khúc Nhạc Dạo Giết Chóc (2) 08-09-2014 67
1116. Chương 1116 : Gà Bay Chó Sủa Ngoài Ý Muốn 08-09-2014 84
1117. Chương 1117 : Nhân Loại Đã Không Thể Ngăn Cản Hắn 08-09-2014 74
1118. Chương 1118 : Trung Đội Thứ Bảy, Truyền Thuyết Bất Bại (1) 08-09-2014 77
1119. Chương 1119 : Trung Đội Thứ Bảy, Truyền Thuyết Bất Bại (2) 08-09-2014 78
1120. Chương 1120 : Đường Tinh Không (1) 08-09-2014 124
1121. Chương 1121 : Đường Tinh Không (2) 08-09-2014 114
1122. Chương 1122 : Nhạc Dạ Tuyết Sắc 08-09-2014 72
1123. Chương 1123 : Hành Động Trảm Thủ (1) 08-09-2014 112
1124. Chương 1124 : Hành Động Trảm Thủ (2) 08-09-2014 107
1125. Chương 1125 : Ngươi Chính Là Chuyên Gây Rắc Rối 08-09-2014 72
1126. Chương 1126 : Ai Cũng Có Lần Đầu Tiên 08-09-2014 71
1127. Chương 1127 : Thần Tiễn, Bảo Đảm Ngươi Có Đến Mà Không Có Về (1) 08-09-2014 75
1128. Chương 1128 : Thần Tiễn, Bảo Đảm Ngươi Có Đến Mà Không Có Về (2) 08-09-2014 77
1129. Chương 1129 : Tử Chiến Đến Cùng (1) 08-09-2014 111
1130. Chương 1130 : Tử Chiến Đến Cùng (2) 08-09-2014 88
1131. Chương 1131 : Cố Ý Lừa Bịp 08-09-2014 93
1132. Chương 1132 : Có Được Tất Có Mất 08-09-2014 100
1133. Chương 1133 : Đại Chiêu Ném Vào Mặt (1) 08-09-2014 75
1134. Chương 1134 : Đại Chiêu Ném Vào Mặt (2) 08-09-2014 75
1135. Chương 1135 : Một Phần Ba (1) 08-09-2014 111
1136. Chương 1136 : Một Phần Ba (2) 08-09-2014 114
1137. Chương 1137 : Ngươi Tới Thu Hút Hỏa Lực 08-09-2014 71
1138. Chương 1138 : Đẩy Vào Ngoại Vực (1) 08-09-2014 111
1139. Chương 1139 : Đẩy Vào Ngoại Vực (2) 08-09-2014 110
1140. Chương 1140 : Giết Chóc Hàng Vạn 08-09-2014 107
1141. Chương 1141 : Linh Hồn Hỏa Diễm Lột Xác Cuối Cùng 08-09-2014 74
1142. Chương 1142 : Âu Dương Đột Nhiên Biến Mất (1) 08-09-2014 79
1143. Chương 1143 : Âu Dương Đột Nhiên Biến Mất (2) 08-09-2014 81
1144. Chương 1144 : Linh Hồn Hỏa Diễm Lột Biến Hóa (1) 08-09-2014 73
1145. Chương 1145 : Linh Hồn Hỏa Diễm Lột Biến Hóa (2) 08-09-2014 77
1146. Chương 1146 : Tru Sát Cuối Cùng 08-09-2014 79
1147. Chương 1147 : Vạn Kiêu Tề Phi Chân Chính 08-09-2014 72
1148. Chương 1148 : Tự Sát (1) 08-09-2014 108
1149. Chương 1149 : Tự Sát (2) 08-09-2014 114
1150. Chương 1150 : Kết Thúc Đại Thời Đại (1) 08-09-2014 62
1151. Chương 1151 : Kết Thúc Đại Thời Đại (2) 08-09-2014 86
1152. Chương 1152 : Đừng Để Mình Tiếc Nuối 08-09-2014 69
1153. Chương 1153 : Thứ Kiêu Trấn Thánh Sơn 08-09-2014 74
1154. Chương 1154 : Thần Tiễn, Người Kết Thúc Đại Thời Đại (1) 08-09-2014 64
1155. Chương 1155 : Thần Tiễn, Người Kết Thúc Đại Thời Đại (2) 08-09-2014 76
1156. Chương 1156 : Trọng Lâm Thiên Đảo 08-09-2014 113
1157. Chương 1157 : Lôi Điện Bi Ca Xưa Nay Chưa Từng Có (1) 08-09-2014 75
1158. Chương 1158 : Lôi Điện Bi Ca Xưa Nay Chưa Từng Có (2) 08-09-2014 73
1159. Chương 1159 : Đứa Trẻ Tàn Phế (1) 08-09-2014 114
1160. Chương 1160 : Đứa Trẻ Tàn Phế (2) 08-09-2014 109
1161. Chương 1161 : Thủ Tiết 08-09-2014 136
1162. Chương 1162 : Năng Lực Đặc Thù 08-09-2014 75
1163. Chương 1163 : Tình Nghĩa Của Đại Ca (1) 08-09-2014 75
1164. Chương 1164 : Tình Nghĩa Của Đại Ca (2) 08-09-2014 100
1165. Chương 1165 : Kéo Dài Tuổi Thọ (1) 08-09-2014 93
1166. Chương 1166 : Kéo Dài Tuổi Thọ (2) 08-09-2014 110
1167. Chương 1167 : Linh Hồn Vô Địch Thiên Hạ 08-09-2014 98
1168. Chương 1168 : Cầm Linh Linh Xuất Giá (1) 08-09-2014 83
1169. Chương 1169 : Cầm Linh Linh Xuất Giá (2) 08-09-2014 78
1170. Chương 1170 : Thiên Vương, Ngôn Xuất Pháp Tùy 08-09-2014 74
1171. Chương 1171 : Dự Cảm (1) 08-09-2014 113
1172. Chương 1172 : Dự Cảm (2) 08-09-2014 114
1173. Chương 1173 : Ta Cướp Đoạt Sinh Mệnh Của Các Ngươi 08-09-2014 72
1174. Chương 1174 : Vương Đối Vương 08-09-2014 116
1175. Chương 1175 : Vương Đối Vương (2) 08-09-2014 109
1176. Chương 1176 : Lần Đầu Tiên Đối Kháng Pháp Tắc 08-09-2014 72
1177. Chương 1177 : Thiên Cơ Động (1) 08-09-2014 115
1178. Chương 1178 : Thiên Cơ Động (2) 08-09-2014 107
1179. Chương 1179 : Nghịch Thiên Sửa Mệnh (1) 08-09-2014 91
1180. Chương 1180 : Nghịch Thiên Sửa Mệnh (2) 08-09-2014 73
1181. Chương 1181 : Thiên Ngoại Thiên 08-09-2014 53
1182. Chương 1182 : Lại Nghe Về Hoắc Khải Phong 08-09-2014 75
1183. Chương 1183 : Nói Đùa Sao? 08-09-2014 111
1184. Chương 1184 : Ngươi Đang Phỉ Báng Tiễn Thần Sao? 08-09-2014 73
1185. Chương 1185 : Hoắc Khải Phong! 08-09-2014 75
1186. Chương 1186 : Mở Mắt Luân Hồi 08-09-2014 116
1187. Chương 1187 : Pháp Tắc Và Lực Lượng (1) 08-09-2014 76
1188. Chương 1188 : Pháp Tắc Và Lực Lượng (2) 08-09-2014 68
1189. Chương 1189 : Lần Đầu Tiên Và Lần Thứ Hai 08-09-2014 73
1190. Chương 1190 : Tên Hèn Mọn Này Chính Là Thần Tiễn (1) 08-09-2014 70
1191. Chương 1191 : Tên Hèn Mọn Này Chính Là Thần Tiễn (2) 08-09-2014 72
1192. Chương 1192 : Ta Là Nàng Sao? 08-09-2014 109
1193. Chương 1193 : Tiểu Cung Năm Màu (1) 08-09-2014 120
1194. Chương 1194 : Tiểu Cung Năm Màu (2) 08-09-2014 114
1195. Chương 1195 : Thiên Vương, Ngươi Thật Sự Rất Ti Tiện 08-09-2014 72
1196. Chương 1196 : Đại Đạo Chí Giản (1) 08-09-2014 106
1197. Chương 1197 : Đại Đạo Chí Giản (2) 08-09-2014 110
1198. Chương 1198 : Thứ Kiêu, Cây Cung Tương Lai 08-09-2014 73
1199. Chương 1199 : Lấy Thế Giới Làm Tiền Đặt Cược 08-09-2014 109
1200. Chương 1200 : Xé Rách Mặt Nạ Dối Trá (1) 08-09-2014 73
1201. Chương 1201 : Xé Rách Mặt Nạ Dối Trá (2) 08-09-2014 68
1202. Chương 1202 : Hạnh Phúc Của Mỗi Người (1) 08-09-2014 64
1203. Chương 1203 : Hạnh Phúc Của Mỗi Người (2) 08-09-2014 80
1204. Chương 1204 : Cái Gương Tội Ác (1) 08-09-2014 112
1205. Chương 1205 : Cái Gương Tội Ác (2) 08-09-2014 117
1206. Chương 1206 : Đấu Pháp Đỉnh Phong Nhất (1) 08-09-2014 73
1207. Chương 1207 : Đấu Pháp Đỉnh Phong Nhất (2) 08-09-2014 68
1208. Chương 1208 : Giết Chết Ngươi Từ Trong Nội Tâm 08-09-2014 74
1209. Chương 1209 : Pháp Tắc Thời Gian 08-09-2014 113
1210. Chương 1210 : Thiên Vương Muốn Tự Sát (1) 08-09-2014 90
1211. Chương 1211 : Thiên Vương Muốn Tự Sát (2) 08-09-2014 64
1212. Chương 1212 : Lấy Sinh Linh Làm Vũ Khí 08-09-2014 71
1213. Chương 1213 : Thiên Vương Hóa Đạo 08-09-2014 110
1214. Chương 1214 : Màu Của Ánh Mắt (1) 08-09-2014 106
1215. Chương 1215 : Màu Của Ánh Mắt (2) 08-09-2014 109
1216. Chương 1216 : Cuộc Sống Khác (1) 08-09-2014 136
1217. Chương 1217 : Cuộc Sống Khác (2) 08-09-2014 130
1218. Chương 1218 : Kết Cục Của Sinh Mệnh 08-09-2014 122
1219. Chương 1219 : Thiên Vương Vô Lực 07-09-2014 153
1220. Chương 1220 : Đại Kết Cục 06-09-2014 261
Bình luận truyện

Yêu Cung


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung