Yêu Cung

Yêu Cung

Mới nhất - Chương 1220

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt! Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống người thường! Thiên tài? Ta không phải là thiên tài, bởi vì ta là chung kết giả của thiên tài! Các vị thiên tài, cố gắng tu luyện đi, bởi vì chỉ khi các ngươi cố gắng tu luyện, ta mới trưởng thành nhanh hơn...

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Giác Ngộ Của Cung Thủ (Thượng). 07-09-2014 351
2. Chương 2 : Giác Ngộ Của Cung Thủ (Hạ) 08-09-2014 282
3. Chương 3 : Thám Báo Của Tây Kỳ 08-09-2014 192
4. Chương 4 : Một Mũi Tên Phong Hầu 08-09-2014 186
5. Chương 5 : Một Mũi Tên Trúng Hai Con Nhạn 08-09-2014 199
6. Chương 6 : Mũi Tên Tiên Đoán 08-09-2014 212
7. Chương 7 : Lăng Túc 08-09-2014 192
8. Chương 8 : Xem Vết Thương Không Hiểu 08-09-2014 175
9. Chương 9 : Xem Vết Thương Không Hiểu (Hạ) 08-09-2014 193
10. Chương 10 : Vai Trái Và Vai Phải 08-09-2014 134
11. Chương 11 : Một Phát Bắn Hai Mũi Tên 08-09-2014 207
12. Chương 12 : Lời Mời Trịnh Trọng 08-09-2014 219
13. Chương 13 : Lời Mời Trịnh Trọng (Hạ) 08-09-2014 206
14. Chương 14 : Chim Ưng Đưa Tin 08-09-2014 191
15. Chương 15 : Người Ngã Ngựa Đổ 08-09-2014 201
16. Chương 16 : Bắt Giặc Bắt Vua Trước 08-09-2014 243
17. Chương 17 : Giết Chết Toàn Bộ 08-09-2014 216
18. Chương 18 : Chiến Tích Khó Có Thể Tin Được (Thượng) 08-09-2014 152
19. Chương 19 : Chiến Tích Khó Có Thể Tin Được (Hạ) 08-09-2014 158
20. Chương 20 : Lại Thấy Chim Ưng Đưa Tin 08-09-2014 204
21. Chương 21 : Cương Quyết Từ Bỏ 08-09-2014 221
22. Chương 22 : Lăng Trung Thiên Chấn Động 08-09-2014 157
23. Chương 23 : Tam Lăng Tiễn 08-09-2014 203
24. Chương 24 : Phản Kích 08-09-2014 201
25. Chương 25 : Tàn Quân 08-09-2014 222
26. Chương 26 : Thứ Kiêu Cung (Thượng) 08-09-2014 221
27. Chương 27 : Thứ Kiêu Cung (Hạ) 08-09-2014 182
28. Chương 28 : Trên Đường Xâm Nhập 08-09-2014 200
29. Chương 29 : Lính Tuần Tra 08-09-2014 211
30. Chương 30 : Một Người Biểu Diễn 08-09-2014 203
31. Chương 31 : Chim Ưng Bay Đầy Trời 08-09-2014 168
32. Chương 32 : Quân Địch Không Thể Giải Thích Được 08-09-2014 159
33. Chương 33 : Không Mò Ra 08-09-2014 202
34. Chương 34 : Hạ Chiến Thư 08-09-2014 198
35. Chương 35 : Bắn Trước Trận 08-09-2014 213
36. Chương 36 : Hoàn Toàn Đè Chết 08-09-2014 133
37. Chương 37 : Doạ Ra Thời Cơ Chiến Đấu 08-09-2014 225
38. Chương 38 : Kỵ Binh Từ Phía Sau Lưng Xông Ra (Thượng) 08-09-2014 155
39. Chương 39 : Kỵ Binh Từ Phía Sau Lưng Xông Ra (Hạ) 08-09-2014 160
40. Chương 40 : Một Cung Bắn Bốn Mũi Tên 08-09-2014 195
41. Chương 41 : Siêu Xayda. 08-09-2014 207
42. Chương 42 : Lục Địa Thần Tiên 08-09-2014 130
43. Chương 43 : Hồ Đồ 08-09-2014 189
44. Chương 44 : Tu Luyện Giả Là Gì. 08-09-2014 196
45. Chương 45 : Hóa Yêu Quyết 08-09-2014 187
46. Chương 46 : Hóa Yêu Quyết (Hạ) 08-09-2014 212
47. Chương 47 : Tạm Thời Nghỉ Ngơi. 08-09-2014 151
48. Chương 48 : Khởi Hành 08-09-2014 205
49. Chương 49 : Chiến Trận Đao Nhọn 08-09-2014 200
50. Chương 50 : Tam Sát 08-09-2014 173
51. Chương 51 : Quyết Đoán 08-09-2014 150
52. Chương 52 : Bách Phát Bách Trúng 08-09-2014 179
53. Chương 53 : Fan Hâm Mộ (1) 08-09-2014 186
54. Chương 54 : Fan Hâm Mộ (2) 08-09-2014 185
55. Chương 55 : Thiên Hạ Vô Song 08-09-2014 130
56. Chương 56 : Ra Oai Phủ Đầu 08-09-2014 195
57. Chương 57 : Ngàn Bước 08-09-2014 186
58. Chương 58 : Ngàn Bước (2) 08-09-2014 206
59. Chương 59 : Bắn Một Thành Hai 08-09-2014 214
60. Chương 60 : Còn Cần Phải So Tài Nữa Sao? 08-09-2014 187
61. Chương 61 : Ngón Tay Vàng (1) 08-09-2014 205
62. Chương 62 : Ngón Tay Vàng(2) 08-09-2014 196
63. Chương 63 : Huyết Sắc Yêu Cung 08-09-2014 137
64. Chương 64 : Bán Yêu Giả 08-09-2014 197
65. Chương 65 : Ma Chú Bán Yêu Giả 08-09-2014 185
66. Chương 66 : Hành Động Một Mình (1) 08-09-2014 144
67. Chương 67 : Hành Động Một Mình 08-09-2014 136
68. Chương 68 : Khiêu Khích Trước Trận. 08-09-2014 187
69. Chương 69 : Ngươi Có Gan Thì Lên Đây 08-09-2014 137
70. Chương 70 : Khắc Tinh Của Huyễn Thuật Sư 08-09-2014 134
71. Chương 71 : Bắn Thành Tiễn Nhân 08-09-2014 188
72. Chương 72 : Ta Muốn Ở Lại 08-09-2014 182
73. Chương 73 : Trì Bách Cường(1) 08-09-2014 120
74. Chương 74 : Trì Bách Cường (2). 08-09-2014 138
75. Chương 75 : Thất Vọng 08-09-2014 191
76. Chương 76 : Rời Đi 08-09-2014 167
77. Chương 77 : Săn Bắn 08-09-2014 162
78. Chương 78 : Thăng Cấp Nhị Giai. 08-09-2014 136
79. Chương 79 : Lục Tiên Lăng Túc 08-09-2014 228
80. Chương 80 : Quốc Sư Sở Tương Hợp 08-09-2014 163
81. Chương 81 : Danh Vọng Của Sở Tương Hợp (1) 08-09-2014 141
82. Chương 82 : Danh Vọng Của Sở Tương Hợp (2) 08-09-2014 141
83. Chương 83 : Trận Đồ Sư Lý Vĩ (1) 08-09-2014 181
84. Chương 84 : Trận Đồ Sư Lý Vĩ (2) 08-09-2014 193
85. Chương 85 : Yêu Đan Quỷ Dị 08-09-2014 209
86. Chương 86 : Dùng Phản Lực Để Bay Lượn 08-09-2014 159
87. Chương 87 : Tám Yêu Đanị 08-09-2014 220
88. Chương 88 : Đánh Lén! Tam Sát! 08-09-2014 193
89. Chương 89 : Sở Tương Hợp Uy Hiếp (1) 08-09-2014 185
90. Chương 90 : Sở Tương Hợp Uy Hiếp (2) 08-09-2014 183
91. Chương 91 : Hội Võ Tứ Quốc (1) 08-09-2014 180
92. Chương 92 : Hội Võ Tứ Quốc (2) 08-09-2014 175
93. Chương 93 : Lăng Hoa Biệt Viện (1) 08-09-2014 199
94. Chương 94 : Lăng Hoa Biệt Viện (2) 08-09-2014 190
95. Chương 95 : Ca Ca Đây Chính Là Kẻ Chuyên Môn Ngược Đãi Thiên Tài 08-09-2014 147
96. Chương 96 : Cẩn Thận Chân Trái Của Ngươi 08-09-2014 142
97. Chương 97 : Còn Ai Nữa? 08-09-2014 138
98. Chương 98 : Danh Sách Một Ngày Chết Mấy Người? 08-09-2014 142
99. Chương 99 : Tiêu Vân Cận Đáng Thương 08-09-2014 189
100. Chương 100 : Người Nối Nghiệp 08-09-2014 195
101. Chương 101 : Khiêu Chiến Phó Viện Trưởng 08-09-2014 142
102. Chương 102 : Âu Dương Giảo Hoạt 08-09-2014 177
103. Chương 103 : Song Kiêu Tề Phi 08-09-2014 171
104. Chương 104 : Mũi Tên Linh Hồn (1) 08-09-2014 178
105. Chương 105 : Mũi Tên Linh Hồn (2) 08-09-2014 165
106. Chương 106 : Bản Sao Thứ Kiêu Cung 08-09-2014 199
107. Chương 107 : Sinh Tử Tự Biết 08-09-2014 202
108. Chương 108 : Cửu Tử Nhất Sinh 08-09-2014 177
109. Chương 109 : Bước Vào Tây Kỳ 08-09-2014 136
110. Chương 110 : Trấn Yêu Thành 08-09-2014 181
111. Chương 111 : Co Được Thì Duỗi Được (1) 08-09-2014 185
112. Chương 112 : Co Được Thì Duỗi Được (2) 08-09-2014 193
113. Chương 113 : Tín Nhiệm Cơ Bản 08-09-2014 199
114. Chương 114 : Tỏa Yêu Tháp (1) 08-09-2014 222
115. Chương 115 : Tỏa Yêu Tháp (2) 08-09-2014 198
116. Chương 116 : Không Nóng Vội, Trước Tiên Cứ Chờ 10 Giờ 08-09-2014 133
117. Chương 117 : Âu Dương Lải Nhải 08-09-2014 177
118. Chương 118 : Thế Giới Băng Tuyết 08-09-2014 144
119. Chương 119 : Ẩn Nấp 08-09-2014 168
120. Chương 120 : Tiêu Diệt Toàn Đoàn 08-09-2014 131
121. Chương 121 : Tiêu Diệt Toàn Đoàṇ̣ (2) 08-09-2014 126
122. Chương 122 : Ai Kéo Dài, Ai Chiếm Được? 08-09-2014 132
123. Chương 123 : Kẻ Địch Không Thể Nào Xuất Hiện 08-09-2014 126
124. Chương 124 : Sơ Suất Bỏ Qua 08-09-2014 184
125. Chương 125 : Đại Vận Bị Tiêu Diệt Toàn Đoàn (1) 08-09-2014 131
126. Chương 126 : Đại Vận Bị Tiêu Diệt Toàn Đoàn (2) 08-09-2014 128
127. Chương 127 : Sinh Tử Cảnh Quỷ Dị 08-09-2014 119
128. Chương 128 : Đột Phá, Yêu Cung Thủ Lục Giai 08-09-2014 131
129. Chương 129 : Thiên Yêu Trịnh Khôn 08-09-2014 173
130. Chương 130 : Tu Phục Thuật 08-09-2014 177
131. Chương 131 : Chân Thực Chi Nhãn Và Tu Phục Thuật 08-09-2014 128
132. Chương 132 : Đại La Chu Thiên 08-09-2014 175
133. Chương 133 : Trời Làm Cửa, Trăng Làm Khóa (1) 08-09-2014 137
134. Chương 134 : Trời Làm Cửa, Trăng Làm Khóa (2) 08-09-2014 126
135. Chương 135 : Bước Ra Khỏi Sinh Tử Cảnh 08-09-2014 128
136. Chương 136 : Trở Lại Tây Kỳ 08-09-2014 193
137. Chương 137 : Yêu Binh Không Thể Phục Hồi? 08-09-2014 151
138. Chương 138 : Coi Ngựa Chết Như Ngựa Sống 08-09-2014 150
139. Chương 139 : Coi Ngựa Chết Là Ngựa Sống (2) 08-09-2014 130
140. Chương 140 : Bàn Xà Thương Sống Lại 08-09-2014 174
141. Chương 141 : Tu Phục Đại Sư 08-09-2014 209
142. Chương 142 : Chọc Thủng Trời 08-09-2014 214
143. Chương 143 : Phất Tay Phá Thành 08-09-2014 165
144. Chương 144 : Ngạo Kiếm Lam Thông 08-09-2014 180
145. Chương 145 : Có Thể Phục Hồi Sao? (1) 08-09-2014 180
146. Chương 146 : Có Thể Phục Hồi Sao? (2) 08-09-2014 173
147. Chương 147 : Thiên Hạ Ai Dám Đánh Một Trận? 08-09-2014 166
148. Chương 148 : Hợp Lại Thành Một Đoàn 08-09-2014 198
149. Chương 149 : Tâm Tính Của Cường Giả 08-09-2014 197
150. Chương 150 : Đại Vận Hiện Nay (1) 08-09-2014 154
151. Chương 151 : Đại Vận Hiện Nay (2) 08-09-2014 199
152. Chương 152 : Tin Tức Tốt 08-09-2014 171
153. Chương 153 : Trọng Địa Của Quân Bộ 08-09-2014 167
154. Chương 154 : Biến Hóa Tại Đại Vận 08-09-2014 173
155. Chương 155 : Đánh Hoàng Thành 08-09-2014 185
156. Chương 156 : Đánh Hoàng Thành (2) 08-09-2014 193
157. Chương 157 : Trận Đồ Sư Sao? 08-09-2014 198
158. Chương 158 : Cũng Có Thể Có Ngày Hôm Nay 08-09-2014 142
159. Chương 159 : Mũi Tên Toái Linh 08-09-2014 187
160. Chương 160 : Mũi Tên Quỷ Dị 08-09-2014 177
161. Chương 161 : Yêu Cung Thủ Thất Giai 08-09-2014 174
162. Chương 162 : Tình Nghĩa 08-09-2014 171
163. Chương 163 : Linh Sử Xuất Hiện 08-09-2014 126
164. Chương 164 : Linh Sử Trịnh Gia 08-09-2014 170
165. Chương 165 : Gặp Lại Sở Tương Hợp (1) 08-09-2014 161
166. Chương 166 : Gặp Lại Sở Tương Hợp (2) 08-09-2014 167
167. Chương 167 : Vạn Tiên Sơn 08-09-2014 155
168. Chương 168 : Theo Đuổi 08-09-2014 131
169. Chương 169 : Bất Chiến,bất Bại 08-09-2014 154
170. Chương 170 : Thiệp Mời Của Linh Sử 08-09-2014 205
171. Chương 171 : Chân Trần Không Sợ Mang Giày 08-09-2014 189
172. Chương 172 : Tông Sư 08-09-2014 157
173. Chương 173 : Tông Sư (2) 08-09-2014 173
174. Chương 174 : Trảm Linh Sử 08-09-2014 212
175. Chương 175 : Trảm Linh Sử (2) 08-09-2014 207
176. Chương 176 : Cú Linh Hồn 08-09-2014 199
177. Chương 177 : Đột Biến 08-09-2014 198
178. Chương 178 : Yêu Đan Viên Mãn 08-09-2014 171
179. Chương 179 : Âu Dương Cửu Giai 08-09-2014 168
180. Chương 180 : Rút Tên Phá Thành 08-09-2014 130
181. Chương 181 : Ánh Sáng Tiếp Đón 08-09-2014 171
182. Chương 182 : Thành Tiếp Đón (1) 08-09-2014 173
183. Chương 183 : Thành Tiếp Đón (2) 08-09-2014 171
184. Chương 184 : Lý Vỹ,bát Giai.... 08-09-2014 173
185. Chương 185 : Lý Vỹ,bát Giai.... (2) 08-09-2014 170
186. Chương 186 : Chẳng Biết Xấu Hổ 08-09-2014 170
187. Chương 187 : Lý Xu Của Vạn Tiên Sơn (1) 08-09-2014 129
188. Chương 188 : Lý Xu Của Vạn Tiên Sơn (2) 08-09-2014 137
189. Chương 189 : Phân Phong Nhai (1) 08-09-2014 203
190. Chương 190 : Phân Phong Nhai (2) 08-09-2014 182
191. Chương 191 : Địa Phương Quỷ Quái 08-09-2014 182
192. Chương 192 : Ịa Phương Quỷ Quái (2) 08-09-2014 172
193. Chương 193 : Âm Phong Nhai Khô Kiệt 08-09-2014 184
194. Chương 194 : Phòng Ngự Tiên Đoán 08-09-2014 158
195. Chương 195 : Nhiệm Vụ Không Thể Nào Hoàn Thành 08-09-2014 129
196. Chương 196 : Phía Đông,nơi Chôn Xương! 08-09-2014 128
197. Chương 197 : Thợ Săn 08-09-2014 160
198. Chương 198 : Kẻ Hủy Diệt Của Huyễn Thuật Sư 08-09-2014 128
199. Chương 199 : Bạo Sát Linh Hồn (1) 08-09-2014 132
200. Chương 200 : Bạo Sát Linh Hồn (2) 08-09-2014 175
201. Chương 201 : Đồng Đội,chỉnh Thể! 08-09-2014 178
202. Chương 202 : Bà Sa Thánh Địa 08-09-2014 184
203. Chương 203 : Đoàn Đội Điên Cuồng 08-09-2014 176
204. Chương 204 : Đoàn Đội Điên Cuồng (2) 08-09-2014 149
205. Chương 205 : Ai Cũng Không Đi Được 08-09-2014 179
206. Chương 206 : Ngươi Đã Quên Vương Bài Của Bọn Ta 08-09-2014 126
207. Chương 207 : Thiên Cung 08-09-2014 129
208. Chương 208 : Đoàn Toàn Yêu Chiến Sĩ 08-09-2014 171
209. Chương 209 : Mưa Tên 08-09-2014 157
210. Chương 210 : Chạy Cái Gì? 08-09-2014 175
211. Chương 211 : Tinh Thần Đoàn Đội 08-09-2014 177
212. Chương 212 : Mục Tiêu Quét Ngang 08-09-2014 165
213. Chương 213 : Vạn Tiên Sơn Thần Bí 08-09-2014 182
214. Chương 214 : Xem Cuộc Vui 08-09-2014 147
215. Chương 215 : Sa Hồn Phiên 08-09-2014 182
216. Chương 216 : Sa Hồn Phiên (2) 08-09-2014 186
217. Chương 217 : Giết!giết!giết! 08-09-2014 178
218. Chương 218 : Còn Có Thể Chạy Thoát Sao? 08-09-2014 128
219. Chương 219 : Khí Thế Khiên Người Ta Không Thể Đương Đầu 08-09-2014 129
220. Chương 220 : Không Hiểu Được 08-09-2014 172
221. Chương 221 : Vô Địch 08-09-2014 153
222. Chương 222 : Địa Hình Biến Hóa 08-09-2014 164
223. Chương 223 : Địa Hình Biến Hóa (2) 08-09-2014 182
224. Chương 224 : Trăm Người Hỗn Chiến 08-09-2014 167
225. Chương 225 : Kỹ Thuật Như Thần 08-09-2014 169
226. Chương 226 : Sóng Thần Linh Hồn 08-09-2014 178
227. Chương 227 : Sóng Thần Linh Hồn (2) 08-09-2014 166
228. Chương 228 : Mộng Tưởng Ban Đầu 08-09-2014 179
229. Chương 229 : Ai Mới Là Người Bị Diệt 08-09-2014 169
230. Chương 230 : Cướp Kính 08-09-2014 166
231. Chương 231 : Mù Trong Khu Vực Mười Mét 08-09-2014 128
232. Chương 232 : Tuyến Hai Không Chính Hiệu 08-09-2014 123
233. Chương 233 : Tuyến Hai Không Chính Hiệu (2) 08-09-2014 124
234. Chương 234 : Không Phải Chỉ Có Một Mình Ca Ca Chiến Đấu! 08-09-2014 128
235. Chương 235 : Không Phải Chỉ Có Một Mình Ca Ca Chiến Đấu! (2) 08-09-2014 129
236. Chương 236 : Đánh Đâu Thắng Đó 08-09-2014 166
237. Chương 237 : Đánh Đâu Thắng Đó (2) 08-09-2014 162
238. Chương 238 : Dẫn Động Tám Phương 08-09-2014 174
239. Chương 239 : Yêu Binh Tổn Thương 08-09-2014 124
240. Chương 240 : Hắn Là Tu Phục Sư? 08-09-2014 167
241. Chương 241 : Hắn Là Tu Phục Sư? (2) 08-09-2014 172
242. Chương 242 : Tông Chủ Truyền Lệnh 08-09-2014 149
243. Chương 243 : Không Có Cuộc Vui Nào Không Tàn 08-09-2014 123
244. Chương 244 : Tin Tức Của Lỗ Tu 08-09-2014 175
245. Chương 245 : Đơn Thương Độc Mã 08-09-2014 171
246. Chương 246 : Liều Mạng 08-09-2014 167
247. Chương 247 : Còn Chưa Chết (1) 08-09-2014 176
248. Chương 248 : Còn Chưa Chết (2) 08-09-2014 172
249. Chương 249 : Bạo Liệt Tiễn (1) 08-09-2014 129
250. Chương 250 : Bạo Liệt Tiễn (2) 08-09-2014 169
251. Chương 251 : Đợt Sóng Chưa Yên Bình 08-09-2014 119
252. Chương 252 : Quan Chiến 08-09-2014 172
253. Chương 253 : Chữa Trị Thứ Kiêu Cung (1) 08-09-2014 120
254. Chương 254 : Chữa Trị Thứ Kiêu Cung (2) 08-09-2014 129
255. Chương 255 : Đào Khoét Nền Tảng (1) 08-09-2014 174
256. Chương 256 : Đào Khoét Nền Tảng (2) 08-09-2014 174
257. Chương 257 : Chiến Kỳ 08-09-2014 95
258. Chương 258 : Hôm Nay Là Ngày Đồ Long (1) 08-09-2014 142
259. Chương 259 : Hôm Nay Là Ngày Đồ Long (2) 08-09-2014 150
260. Chương 260 : Người Kết Thúc Quy Tắc (1) 08-09-2014 131
261. Chương 261 : Người Kết Thúc Quy Tắc (2) 08-09-2014 134
262. Chương 262 : Phi Tiên 08-09-2014 167
263. Chương 263 : Thánh Thể (1) 08-09-2014 166
264. Chương 264 : Thánh Thể (2) 08-09-2014 158
265. Chương 265 : Còn Có Hi Vọng Sao? 08-09-2014 171
266. Chương 266 : Lộ Phí Về Nhà (1) 08-09-2014 168
267. Chương 267 : Lộ Phí Về Nhà (2) 08-09-2014 170
268. Chương 268 : Ngọc Bích Lâu 08-09-2014 176
269. Chương 269 : Có Dám Cược Hay Không (1) 08-09-2014 129
270. Chương 270 : Có Dám Cược Hay Không (2) 08-09-2014 158
271. Chương 271 : Hoàn Mỹ Tông Sư 08-09-2014 169
272. Chương 272 : Chuyển Tăng (1) 08-09-2014 162
273. Chương 273 : Chuyển Tăng (2) 08-09-2014 158
274. Chương 274 : Phế Vật Yêu Cung Thủ 08-09-2014 159
275. Chương 275 : Giấc Mộng Mười Năm (1) 08-09-2014 168
276. Chương 276 : Giấc Mộng Mười Năm (2) 08-09-2014 165
277. Chương 277 : Tin Tức Của Bằng Hữu (1) 08-09-2014 169
278. Chương 278 : Tin Tức Của Bằng Hữu (2) 08-09-2014 129
279. Chương 279 : Lửa Giận Ngút Trời 08-09-2014 171
280. Chương 280 : Phải Giết (1) 08-09-2014 141
281. Chương 281 : Phải Giết (2) 08-09-2014 171
282. Chương 282 : Chỉ Thủ Che Thiên 08-09-2014 121
283. Chương 283 : Sát Âm Tam Hiện 08-09-2014 178
284. Chương 284 : Hi Vọng,mười Năm Chờ Đợi (1) 08-09-2014 128
285. Chương 285 : Hi Vọng,mười Năm Chờ Đợi (2) 08-09-2014 117
286. Chương 286 : Nhất Tiễn Truy Hồn (1) 08-09-2014 169
287. Chương 287 : Nhất Tiễn Truy Hồn (2) 08-09-2014 176
288. Chương 288 : Ta Là Linh San 08-09-2014 165
289. Chương 289 : Lăng Túc Chờ Ta (1) 08-09-2014 157
290. Chương 290 : Lăng Túc Chờ Ta (2) 08-09-2014 180
291. Chương 291 : Sau Mười Năm, Cuối Cùng Hắn Cũng Tới (1) 08-09-2014 140
292. Chương 292 : Sau Mười Năm, Cuối Cùng Hắn Cũng Tới (2) 08-09-2014 1234
293. Chương 293 : Sát Đến Thông Thiên Phong 08-09-2014 137
294. Chương 294 : Hành Hạ Đến Chết (1) 08-09-2014 167
295. Chương 295 : Hành Hạ Đến Chết (2) 08-09-2014 186
296. Chương 296 : Yêu Đan Nghịch Thiên 08-09-2014 185
297. Chương 297 : Bạch Hủ Minh,ngươi Thật Là Kiêu Ngạo (1) 08-09-2014 146
298. Chương 298 : Bạch Hủ Minh,ngươi Thật Là Kiêu Ngạo (2) 08-09-2014 1297
299. Chương 299 : Tiểu Nhạc 08-09-2014 99
300. Chương 300 : Lại Lên Thông Thiên Phong (1) 08-09-2014 120
301. Chương 301 : Lại Lên Thông Thiên Phong (2) 08-09-2014 120
302. Chương 302 : Sỉ Nhục Người Khác Không Có Kết Quả Tốt Đẹp (1) 08-09-2014 115
303. Chương 303 : Sỉ Nhục Người Khác Không Có Kết Quả Tốt Đẹp (2) 08-09-2014 124
304. Chương 304 : Niêm Hợp Kiếm Linh (1) 08-09-2014 163
305. Chương 305 : Niêm Hợp Kiếm Linh (2) 08-09-2014 169
306. Chương 306 : Gia Tộc Đạm Thai 08-09-2014 166
307. Chương 307 : Đại Sư Huynh Xấu Xa (1) 08-09-2014 143
308. Chương 308 : Đại Sư Huynh Xấu Xa (2) 08-09-2014 162
309. Chương 309 : Bạch Cốt Chiến Thuyền 08-09-2014 172
310. Chương 310 : Thiên Nhai Hải Các (1) 08-09-2014 173
311. Chương 311 : Thiên Nhai Hải Các (2) 08-09-2014 159
312. Chương 312 : Xuyên Vân Thuyền Xuất Hiện 08-09-2014 116
313. Chương 313 : Lại Gặp Phấn Tú (1) 08-09-2014 141
314. Chương 314 : Lại Gặp Phấn Tú (2) 08-09-2014 141
315. Chương 315 : Khí Phách Của Vạn Tiên Sơn (1) 08-09-2014 156
316. Chương 316 : Khí Phách Của Vạn Tiên Sơn (2) 08-09-2014 152
317. Chương 317 : Đánh Cược 08-09-2014 167
318. Chương 318 : Sáng Tạo Linh Hồn (1) 08-09-2014 143
319. Chương 319 : Sáng Tạo Linh Hồn (2) 08-09-2014 152
320. Chương 320 : Một Khắc Phá Một Đời 08-09-2014 189
321. Chương 321 : Thần Cốt Chiến Thuyền, Sợ Hãi Phủ Xuống (1) 08-09-2014 148
322. Chương 322 : Thần Cốt Chiến Thuyền, Sợ Hãi Phủ Xuống (2) 08-09-2014 134
323. Chương 323 : Chân Thân Đại Đế Của Âu Dương 08-09-2014 129
324. Chương 324 : Tam Tiễn Kinh Thiên 08-09-2014 166
325. Chương 325 : Trục Xuất Đại Đế (1) 08-09-2014 115
326. Chương 326 : Trục Xuất Đại Đế (2) 08-09-2014 185
327. Chương 327 : Đạm Thai Minh (1) 08-09-2014 161
328. Chương 328 : Đạm Thai Minh (2) 08-09-2014 124
329. Chương 329 : Ngạo Khí Của Thiên Tài (1) 08-09-2014 139
330. Chương 330 : Ngạo Khí Của Thiên Tài (2) 08-09-2014 153
331. Chương 331 : Va Chạm Trước Phong Hội 08-09-2014 175
332. Chương 332 : Truyền Thuyết Đối Kháng Viễn Cổ (1) 08-09-2014 120
333. Chương 333 : Truyền Thuyết Đối Kháng Viễn Cổ (2) 08-09-2014 120
334. Chương 334 : Nộ Chỉ Đạm Thai Gia (1) 08-09-2014 168
335. Chương 335 : Nộ Chỉ Đạm Thai Gia (2) 08-09-2014 149
336. Chương 336 : Giương Cung Phá Trời Cao 08-09-2014 119
337. Chương 337 : Truy Kích Trên Biển (1) 08-09-2014 92
338. Chương 338 : Truy Kích Trên Biển (2) 08-09-2014 184
339. Chương 339 : Đại Đế Thứ Hai (1) 08-09-2014 122
340. Chương 340 : Đại Đế Thứ Hai (2) 08-09-2014 164
341. Chương 341 : Đại Đế Ngã Xuống 08-09-2014 148
342. Chương 342 : Oai Nghiêm Của Chiến Đế (1) 08-09-2014 120
343. Chương 343 : Oai Nghiêm Của Chiến Đế (2) 08-09-2014 123
344. Chương 344 : Mười Năm Đổi Tương Lai (1) 08-09-2014 117
345. Chương 345 : Mười Năm Đổi Tương Lai (2) 08-09-2014 128
346. Chương 346 : Phong Bạo Thành Viễn Cổ 08-09-2014 122
347. Chương 347 : Tin Âu Dương Tử Trận (1) 08-09-2014 167
348. Chương 348 : Tin Âu Dương Tử Trận (2) 08-09-2014 155
349. Chương 349 : Lâm Hải Cảnh Điên Cuồng 08-09-2014 177
350. Chương 350 : Đạm Thai Khước Tà Truy Sát 08-09-2014 130
351. Chương 351 : Triệt Để Hủy Hoại Thứ Kiêu Cung 08-09-2014 130
352. Chương 352 : Ngươi Lại Thiếu Ta Một Mạng (1) 08-09-2014 161
353. Chương 353 : Ngươi Lại Thiếu Ta Một Mạng (2) 08-09-2014 114
354. Chương 354 : Điên Cuồng Tiến Giai 08-09-2014 162
355. Chương 355 : Pháp Thân Chi Cảnh 08-09-2014 167
356. Chương 356 : Giấc Mộng Của Bão Sơn 08-09-2014 180
357. Chương 357 : Diệp Thần 08-09-2014 172
358. Chương 358 : Vạn Tiên Sơn (1) 08-09-2014 164
359. Chương 359 : Vạn Tiên Sơn (2) 08-09-2014 134
360. Chương 360 : Quý Nhân 08-09-2014 179
361. Chương 361 : Tiểu Thế Giới Thiên Hà (1) 08-09-2014 118
362. Chương 362 : Tiểu Thế Giới Thiên Hà (2) 08-09-2014 120
363. Chương 363 : Tiến Vào Tiểu Thế Giới 08-09-2014 158
364. Chương 364 : Quốc Sư (1) 08-09-2014 172
365. Chương 365 : Quốc Sư (2) 08-09-2014 162
366. Chương 366 : Vô Địch Thiên Hạ 08-09-2014 209
367. Chương 367 : Tán Tài Đồng Tử 08-09-2014 168
368. Chương 368 : Dùng Tiền Đập Chết Người (1) 08-09-2014 123
369. Chương 369 : Dùng Tiền Đập Chết Người (2) 08-09-2014 137
370. Chương 370 : Quốc Quân Cũng Tới (1) 08-09-2014 172
371. Chương 371 : Quốc Quân Cũng Tới (2) 08-09-2014 162
372. Chương 372 : Bay Đi Thật 08-09-2014 153
373. Chương 373 : Một Cung Bắn Năm Mũi Tên (1) 08-09-2014 116
374. Chương 374 : Một Cung Bắn Năm Mũi Tên (2) 08-09-2014 124
375. Chương 375 : Luyện Mắt Của Ngươi Cho Tốt (1) 08-09-2014 117
376. Chương 376 : Luyện Mắt Của Ngươi Cho Tốt (2) 08-09-2014 133
377. Chương 377 : Tán Tận Thiên Lương (1) 08-09-2014 183
378. Chương 378 : Tán Tận Thiên Lương (2) 08-09-2014 154
379. Chương 379 : Đào Mộ Tổ Của Các Ngươi 08-09-2014 145
380. Chương 380 : Lão Nhân Vô Danh (1) 08-09-2014 165
381. Chương 381 : Lão Nhân Vô Danh (2) 08-09-2014 161
382. Chương 382 : Pháp Thân Nhất Thuấn (1) 08-09-2014 198
383. Chương 383 : Pháp Thân Nhất Thuấn (2) 08-09-2014 167
384. Chương 384 : Làm Chuyện Gì Cũng Phải Lưu Lại Một Con Đường 08-09-2014 118
385. Chương 385 : Làm Chuyện Gì Cũng Phải Lưu Lại Một Con Đường (2) 08-09-2014 114
386. Chương 386 : Đa La Bất Diệt 08-09-2014 133
387. Chương 387 : Phục Quốc! (1) 08-09-2014 165
388. Chương 388 : Phục Quốc! (2) 08-09-2014 165
389. Chương 389 : Tụ Tập 08-09-2014 154
390. Chương 390 : Sóng Vai Chiến Đấu,đồng Sinh Cộng Tử 08-09-2014 111
391. Chương 391 : Kiều Vi 08-09-2014 147
392. Chương 392 : Ngôi Sao Đa La 08-09-2014 173
393. Chương 393 : Ngôi Sao Đa La (2) 08-09-2014 186
394. Chương 394 : Một Đêm Cửu Giai (1) 08-09-2014 149
395. Chương 395 : Một Đêm Cửu Giai (2) 08-09-2014 190
396. Chương 396 : Phát Hiện 08-09-2014 189
397. Chương 397 : Lại Gặp Họa Quyển Viễn Cổ 08-09-2014 155
398. Chương 398 : Đỉnh Phong Đã Trở Lại (1) 08-09-2014 177
399. Chương 399 : Đỉnh Phong Đã Trở Lại (2) 08-09-2014 185
400. Chương 400 : Thuật Bắn Cung Của Ta Rất Lợi Hại (1) 08-09-2014 158
401. Chương 401 : Thuật Bắn Cung Của Ta Rất Lợi Hại (2) 08-09-2014 152
402. Chương 402 : Ta Là Thần Xạ Thủ 08-09-2014 135
403. Chương 403 : Ngươi Đoán Thử Xem 08-09-2014 161
404. Chương 404 : Sư Phụ 08-09-2014 156
405. Chương 405 : Ác Ma Chi Vẫn 08-09-2014 161
406. Chương 406 : Thủ Hộ 08-09-2014 152
407. Chương 407 : Lửa Báo Thù 08-09-2014 169
408. Chương 408 : Kế Hoạch 08-09-2014 177
409. Chương 409 : Hết Sức Căng Thẳng 08-09-2014 117
410. Chương 410 : Hết Sức Căng Thẳng (2) 08-09-2014 199
411. Chương 411 : Trận Chiến Mở Màn 08-09-2014 158
412. Chương 412 : Trùng Kích 08-09-2014 142
413. Chương 413 : Kế Hoạch Điên Cuồng 08-09-2014 162
414. Chương 414 : Phá Thành Hạo Thiên (1) 08-09-2014 163
415. Chương 415 : Phá Thành Hạo Thiên (2) 08-09-2014 163
416. Chương 416 : Chiến Thuật 08-09-2014 167
417. Chương 417 : Hỗn Loạn 08-09-2014 168
418. Chương 418 : Đầu Hàng 08-09-2014 167
419. Chương 419 : Kế Hoạch 08-09-2014 116
420. Chương 420 : Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô 08-09-2014 158
421. Chương 421 : Hồn Thần Sư Trong Biển Lửa (1) 08-09-2014 133
422. Chương 422 : Hồn Thần Sư Trong Biển Lửa (2) 08-09-2014 149
423. Chương 423 : Vạn Tiên Sơn Gặp Nguy Hiểm 08-09-2014 150
424. Chương 424 : Nguy Hiểm Sớm Tối 08-09-2014 163
425. Chương 425 : Chỉ Mành Treo Chuông (1) 08-09-2014 123
426. Chương 426 : Chỉ Mành Treo Chuông (2) 08-09-2014 166
427. Chương 427 : Nghịch Thiên Cải Mệnh,xoay Chuyển Càn Khôn 08-09-2014 138
428. Chương 428 : Lại Trở Về Sơn Môn 08-09-2014 185
429. Chương 429 : Lại Trở Về Sơn Môn (2) 08-09-2014 190
430. Chương 430 : Tam Hỉ Lâm Môn 08-09-2014 185
431. Chương 431 : Ý Chí Viễn Cổ 08-09-2014 178
432. Chương 432 : Thiên Mệnh Thánh Dược 08-09-2014 120
433. Chương 433 : Phản Ứng 08-09-2014 146
434. Chương 434 : Oan Gia Ngõ Hẹp 08-09-2014 190
435. Chương 435 : Dị Bảo Chung Kết Giả 08-09-2014 180
436. Chương 436 : Kết Thúc 08-09-2014 195
437. Chương 437 : Sáng Tạo Ý Chí Viễn Cổ 08-09-2014 186
438. Chương 438 : Ý Chí Bất Khuất 08-09-2014 162
439. Chương 439 : Kinh Người 08-09-2014 172
440. Chương 440 : Tiên Âm Giáng Thế 08-09-2014 170
441. Chương 441 : Phong Tỏa Thông Thiên Phong 08-09-2014 127
442. Chương 442 : Thiên Mệnh Thánh Dược Sống (1) 08-09-2014 133
443. Chương 443 : Thiên Mệnh Thánh Dược Sống (2) 08-09-2014 137
444. Chương 444 : Hiểu Lầm Cũng Phải Đánh (1) 08-09-2014 136
445. Chương 445 : Hiểu Lầm Cũng Phải Đánh (2) 08-09-2014 122
446. Chương 446 : Tạo Ra Thân Thể Viễn Cổ 08-09-2014 167
447. Chương 447 : Thức Tỉnh,tứ Phương Chiến Kỳ 08-09-2014 115
448. Chương 448 : Mười Giây Kinh Thiên 08-09-2014 164
449. Chương 449 : Chiến 08-09-2014 142
450. Chương 450 : Thiên Ngoại Thiên 08-09-2014 115
451. Chương 451 : Thắng Hay Bại Đều Phải Chết. 08-09-2014 126
452. Chương 452 : Thiên Ngoại Thiên (2) 08-09-2014 174
453. Chương 453 : Vạn Kiêu Cùng Bay 08-09-2014 112
454. Chương 454 : Hồn Viễn Cổ 08-09-2014 168
455. Chương 455 : Biến Cố 08-09-2014 93
456. Chương 456 : Vui Quá Hóa Buồn 08-09-2014 143
457. Chương 457 : Lực Lượng Chấn Động Thế Giới 08-09-2014 121
458. Chương 458 : Một Chớp Mắt Phi Tiên 08-09-2014 161
459. Chương 459 : Nguy Hiểm Khắp Nơi 08-09-2014 169
460. Chương 460 : Chuộc Tội? 08-09-2014 157
461. Chương 461 : Hồn Giả 08-09-2014 145
462. Chương 462 : Hồn Giới 08-09-2014 96
463. Chương 463 : Hồn Giới (2) 08-09-2014 151
464. Chương 464 : Chuông Tang Ngân Lên (1) 08-09-2014 114
465. Chương 465 : Chuông Tang Ngân Lên (2) 08-09-2014 113
466. Chương 466 : Ý Chí Hủy Diệt Tạo Phản 08-09-2014 112
467. Chương 467 : Lần Đầu Giao Đấu 08-09-2014 161
468. Chương 468 : Hy Vọng 08-09-2014 142
469. Chương 469 : Ta Rất Thưởng Thức Người Không Sợ Chết 08-09-2014 142
470. Chương 470 : Lòng Tất Sát 08-09-2014 173
471. Chương 471 : Không Được Khóc 08-09-2014 154
472. Chương 472 : Thiên Hạ Đệ Nhất Tông 08-09-2014 141
473. Chương 473 : Huyết Diễm Phần Thiên 08-09-2014 159
474. Chương 474 : Hai Loại 08-09-2014 163
475. Chương 475 : Độc Chiến Nhất Thành 08-09-2014 164
476. Chương 476 : Cạm Bẫy! 08-09-2014 141
477. Chương 477 : Bộc Lộ 08-09-2014 147
478. Chương 478 : Thiêu Đốt, Ý Chí Tam Phương! 08-09-2014 121
479. Chương 479 : Linh Đan Hình Người 08-09-2014 159
480. Chương 480 : Thiếu Tên 08-09-2014 184
481. Chương 481 : Nước Ngầm Phun Trào 08-09-2014 127
482. Chương 482 : Thứ Kiêu Cung, Hủy Diệt Tiễn 08-09-2014 116
483. Chương 483 : Giết Trở Về Chân Linh Giới 08-09-2014 90
484. Chương 484 : Giết Trở Về Chân Linh Giới (2) 08-09-2014 119
485. Chương 485 : Giết Chết Khúc Hướng Tiền 08-09-2014 124
486. Chương 486 : Nội Tình Của Âu Dương 08-09-2014 174
487. Chương 487 : Xuất Hiện? 08-09-2014 194
488. Chương 488 : Thần Tiễn 08-09-2014 191
489. Chương 489 : Ban Đêm Chong Đèn 08-09-2014 163
490. Chương 490 : Dạ Chi Đại Đế Dạ Thiên 08-09-2014 162
491. Chương 491 : Quỳ Đi Vạn Tiên Sơn 08-09-2014 150
492. Chương 492 : Âu Dương Xuất Quan 08-09-2014 119
493. Chương 493 : Phá Vỡ Quy Tắc 08-09-2014 167
494. Chương 494 : Vũ Hóa Phi Tiên? 08-09-2014 176
495. Chương 495 : Đông Phương Nguyệt 08-09-2014 112
496. Chương 496 : Xuyên Vân Thuyền 08-09-2014 170
497. Chương 497 : Hắc Thần Thôn Phệ Thuật 08-09-2014 122
498. Chương 498 : Hắc Thần Vu Giả 08-09-2014 171
499. Chương 499 : Phân Thắng Bại 08-09-2014 161
500. Chương 500 : Mạng Sống Của Tất Cả Người Đạm Thai Gia 08-09-2014 115
501. Chương 501 : Thắng Hay Bại Đều Phải Chết. 08-09-2014 96
502. Chương 502 : Kiêu Ngạo (1) 08-09-2014 87
503. Chương 503 : Kiêu Ngạo (2) 08-09-2014 158
504. Chương 504 : Tai Nạn. 08-09-2014 133
505. Chương 505 : Phong Thần Tán 08-09-2014 166
506. Chương 506 : Hồn Giả Hoành Hành 08-09-2014 116
507. Chương 507 : Không Ai Có Thể Ngăn Cản. 08-09-2014 115
508. Chương 508 : Hoắc Khải Phong Điên Cuồng. 08-09-2014 116
509. Chương 509 : Âu Dương Thức Tỉnh 08-09-2014 114
510. Chương 510 : Lý Bảo Sơn Bốn Mươi Năm Sau (1) 08-09-2014 116
511. Chương 511 : Lý Bảo Sơn Bốn Mươi Năm Sau (2) 08-09-2014 1244
512. Chương 512 : Hồn Tập Trung Châu 08-09-2014 132
513. Chương 513 : Thần Tiễn Bất Diệt, Trung Châu Không Phá. 08-09-2014 140
514. Chương 514 : Chống Cự 08-09-2014 201
515. Chương 515 : Pho Tượng Âu Dương. 08-09-2014 143
516. Chương 516 : Thủ Vệ Vạn Tiên Sơn. 08-09-2014 186
517. Chương 517 : Tin Tức Của Âu Dương 08-09-2014 184
518. Chương 518 : Biển Lửa Sắp Tắt (1) 08-09-2014 167
519. Chương 519 : Biển Lửa Sắp Tắt (2) 08-09-2014 170
520. Chương 520 : Kiên Trì. 08-09-2014 158
521. Chương 521 : Hồn Tổ Sư Vạn Tiên Sơn 08-09-2014 116
522. Chương 522 : Trốn Cũng Không Có Cơ Hội 08-09-2014 118
523. Chương 523 : Thần Tiễn Trở Về. 08-09-2014 123
524. Chương 524 : Thua? 08-09-2014 150
525. Chương 525 : Con Đường Yêu Cung Thủ 08-09-2014 161
526. Chương 526 : Ác Ma. 08-09-2014 143
527. Chương 527 : Hài Kịch! Bi Kịch! (1) 08-09-2014 158
528. Chương 528 : Hài Kịch! Bi Kịch! (2) 08-09-2014 88
529. Chương 529 : Xuyên Vân Thuyền Khởi Hành 08-09-2014 114
530. Chương 530 : Con Đường Của Lý Uyển Như (1) 08-09-2014 118
531. Chương 531 : Con Đường Của Lý Uyển Như (2) 08-09-2014 112
532. Chương 532 : Truyền Kỳ Sáu Mươi Năm 08-09-2014 170
533. Chương 533 : Người Sống Ở Tu La Huyết Hải. 08-09-2014 119
534. Chương 534 : Đệ Nhất Nhân (1) 08-09-2014 152
535. Chương 535 : Đệ Nhất Nhân (2) 08-09-2014 172
536. Chương 536 : Công Kích Cùng Phòng Ngự Cực Mạnh! 08-09-2014 108
537. Chương 537 : Hai Truyền Kỳ Gặp Mặt 08-09-2014 157
538. Chương 538 : Tất Thắng Chi Tâm! 08-09-2014 171
539. Chương 539 : Đại Vận 08-09-2014 151
540. Chương 540 : Gặp Lại Kỵ Sĩ Đoàn Đao Nhọn! 08-09-2014 122
541. Chương 541 : Bạn Già Sáu Mươi Năm Trước! 08-09-2014 122
542. Chương 542 : Gặp Lại Bì Ba! 08-09-2014 169
543. Chương 543 : Thần Tiễn Trở Về 08-09-2014 158
544. Chương 544 : Hắn Chính Là Hoàng Thiên Đại Đế (1) 08-09-2014 128
545. Chương 545 : Hắn Chính Là Hoàng Thiên Đại Đế (2) 08-09-2014 137
546. Chương 546 : Huy Hiệu Thủy Tinh! (1) 08-09-2014 153
547. Chương 547 : Huy Hiệu Thủy Tinh! (2) 08-09-2014 185
548. Chương 548 : Trước Tỏa Yêu Tháp 08-09-2014 162
549. Chương 549 : Bước Vào Tỏa Yêu Tháp! 08-09-2014 162
550. Chương 550 : Chuẩn Bị. 08-09-2014 156
551. Chương 551 : Trịnh Khôn! 08-09-2014 159
552. Chương 552 : Hắn Rất Ưu Tú! 08-09-2014 168
553. Chương 553 : Nguyệt Môn Kinh Biến 08-09-2014 125
554. Chương 554 : Tỏa Yêu Tháp! Hoắc Khải Phong! 08-09-2014 113
555. Chương 555 : Ký Ức. 08-09-2014 127
556. Chương 556 : Ba Trận Tỷ Thí. 08-09-2014 164
557. Chương 557 : Ta Muốn Dạy Ngươi (1) 08-09-2014 130
558. Chương 558 : Ta Muốn Dạy Ngươi (2) 08-09-2014 154
559. Chương 559 : Đưa Cho Ngươi Tín Niệm Chí Cường (1) 08-09-2014 113
560. Chương 560 : Đưa Cho Ngươi Tín Niệm Chí Cường (2) 08-09-2014 115
561. Chương 561 : Càng Cường Đại Càng Cô Đơn (1) 08-09-2014 113
562. Chương 562 : Càng Cường Đại Càng Cô Đơn (2) 08-09-2014 117
563. Chương 563 : Tỏa Yêu Tháp Sụp Đổ. 08-09-2014 148
564. Chương 564 : Vĩnh Sinh Bi 08-09-2014 142
565. Chương 565 : Phải Đi? 08-09-2014 133
566. Chương 566 : Thời Gian Cuối Cùng. 08-09-2014 114
567. Chương 567 : Sống Lại Đi! Phong Bạo Thành (1) 08-09-2014 110
568. Chương 568 : Sống Lại Đi! Phong Bạo Thành (2) 08-09-2014 106
569. Chương 569 : Phong Bạo Thành Kinh Thế. 08-09-2014 115
570. Chương 570 : Muốn Đi Rồi Sao? 08-09-2014 167
571. Chương 571 : Vũ Hóa Phi Tiên. 08-09-2014 169
572. Chương 572 : Cảnh Tỉnh 08-09-2014 153
573. Chương 573 : Bị Đuổi. 08-09-2014 141
574. Chương 574 : Âu Dương Huy Hoàng 08-09-2014 145
575. Chương 575 : Đây Mới Là Yêu Nghiệt 08-09-2014 157
576. Chương 576 : Hướng Nào? 08-09-2014 156
577. Chương 577 : Muốn Chết 08-09-2014 163
578. Chương 578 : Hoàn Nhan Liệt Điên Cuồng (1) 08-09-2014 108
579. Chương 579 : Hoàn Nhan Liệt Điên Cuồng (2) 08-09-2014 105
580. Chương 580 : Thiên Mệnh. 08-09-2014 142
581. Chương 581 : Điều Tra 08-09-2014 162
582. Chương 582 : Phách Kiếm 08-09-2014 163
583. Chương 583 : Mười Chiêu. 08-09-2014 154
584. Chương 584 : Ngủ Say 08-09-2014 130
585. Chương 585 : Phần Thiên 08-09-2014 153
586. Chương 586 : Âu Dương Trọng Sinh. 08-09-2014 147
587. Chương 587 : Khiêu Chiến Truyền Thuyết Thiên Nhân Trảm 08-09-2014 131
588. Chương 588 : Kỳ Lân 08-09-2014 176
589. Chương 589 : Chạy Trốn 08-09-2014 104
590. Chương 590 : Giao Dịch 08-09-2014 171
591. Chương 591 : Thứ Ta Cần Là Chí Cao Vô Thượng 08-09-2014 104
592. Chương 592 : Ức Người 08-09-2014 151
593. Chương 593 : Trong Có Càn Khôn 08-09-2014 156
594. Chương 594 : Lôi Đài Tử Vong 08-09-2014 150
595. Chương 595 : Danh Hiệu Tử Thần. 08-09-2014 147
596. Chương 596 : An Nhiên 08-09-2014 167
597. Chương 597 : Đối Thủ Của Âu Dương 08-09-2014 164
598. Chương 598 : Lưỡng Tiễn Phong Sát 08-09-2014 161
599. Chương 599 : Diêm La 08-09-2014 160
600. Chương 600 : Tiễn Thuật Vô Song 08-09-2014 105
601. Chương 601 : Đoạt Mệnh Giả 08-09-2014 154
602. Chương 602 : Vương Giả Cũng Không Ngẫu Nhiên 08-09-2014 111
603. Chương 603 : Thắng Hai Trăm Trận Liên Tiếp 08-09-2014 147
604. Chương 604 : Sáng Tạo Kỳ Tích. 08-09-2014 148
605. Chương 605 : Khiêu Chiến Thập Liên Trảm 08-09-2014 133
606. Chương 606 : Thập Liên Trảm Thất Vọng. 08-09-2014 107
607. Chương 607 : Linh Hồn. 08-09-2014 185
608. Chương 608 : Linh Hồn Hỏa Diễm Xuất Hiện 08-09-2014 96
609. Chương 609 : Diêm La. 08-09-2014 114
610. Chương 610 : Mộc Phần Tâm 08-09-2014 179
611. Chương 611 : Nghi Hoặc 08-09-2014 156
612. Chương 612 : Lôi Đài Tử Vong 08-09-2014 167
613. Chương 613 : Tiễn Thuật Chân Chính 08-09-2014 156
614. Chương 614 : Sợ Hãi 08-09-2014 159
615. Chương 615 : Thần Hồ Kỳ Kỹ 08-09-2014 162
616. Chương 616 : Lão Hồ Ly 08-09-2014 175
617. Chương 617 : Lão Hồ Ly (2) 08-09-2014 156
618. Chương 618 : Thân Phận Của Diệp Lão 08-09-2014 154
619. Chương 619 : Dị Tôc? 08-09-2014 140
620. Chương 620 : Lôi Diện 08-09-2014 153
621. Chương 621 : Linh Tiên Đối Chiến 08-09-2014 163
622. Chương 622 : Vạn Yêu Chi Tổ 08-09-2014 171
623. Chương 623 : Thống Nhất Dị Tộc 08-09-2014 149
624. Chương 624 : Thế Giới Dị Tộc 08-09-2014 166
625. Chương 625 : Đây Chính Là Tiên ? 08-09-2014 155
626. Chương 626 : Yêu Khí 08-09-2014 112
627. Chương 627 : Tiên Tri 08-09-2014 167
628. Chương 628 : Mộng Gia 08-09-2014 167
629. Chương 629 : Che Dấu 08-09-2014 101
630. Chương 630 : Tâm Sự Của Mộng Hi 08-09-2014 167
631. Chương 631 : Luyện Chế Yêu Đan 08-09-2014 157
632. Chương 632 : Bí Mật 08-09-2014 174
633. Chương 633 : Ngươi Chính Là Một Con Chó 08-09-2014 108
634. Chương 634 : Không Có Tư Cách 08-09-2014 108
635. Chương 635 : Niềm Vui Bất Ngờ 08-09-2014 156
636. Chương 636 : Yêu Đan Tái Hiện 08-09-2014 146
637. Chương 637 : Ta Là Luyện Đan Sư 08-09-2014 160
638. Chương 638 : Tập Kích Tiên Tri 08-09-2014 139
639. Chương 639 : Tập Kích Tiên Tri 08-09-2014 86
640. Chương 640 : Thiên Mệnh 08-09-2014 138
641. Chương 641 : Tìm Nàng Làm Giao Dịch 08-09-2014 152
642. Chương 642 : Tư Tâm 08-09-2014 137
643. Chương 643 : Thấp Kém 08-09-2014 161
644. Chương 644 : Tiểu Nhạc Phi Tiên 08-09-2014 160
645. Chương 645 08-09-2014 168
646. Chương 646 : Tự Tìm Chết 08-09-2014 162
647. Chương 647 : Dung Nham Màu Máu 08-09-2014 144
648. Chương 648 : Huynh Đệ Hùng Gia 08-09-2014 158
649. Chương 649 : Liên Tục Giết Bốn Người 08-09-2014 150
650. Chương 650 : Có Đường Cần Dùng Máu Phô Thành 08-09-2014 101
651. Chương 651 : Rất Mạnh 08-09-2014 164
652. Chương 652 : Lại Có Tập Sát 08-09-2014 160
653. Chương 653 : Đối Đầu Với Tiên Tôn 08-09-2014 149
654. Chương 654 : Khinh Thường 08-09-2014 167
655. Chương 655 : Tiên Đế Chiến Với Tiên Tôn 08-09-2014 146
656. Chương 656 : Uy Lực Của Tiên Tôn 08-09-2014 183
657. Chương 657 : Là Âu Dương 08-09-2014 145
658. Chương 658 : Hắn Là Âu Dương 08-09-2014 150
659. Chương 659 : Số Mệnh Của Hồn Giả 08-09-2014 156
660. Chương 660 : Dây Dưa 08-09-2014 125
661. Chương 661 : Cuộc Chiến Hai Giới 08-09-2014 165
662. Chương 662 : Di Tiểu Thiên Ghen 08-09-2014 147
663. Chương 663 : Ác Ma Chi Địa 08-09-2014 134
664. Chương 664 : Biển Lửa Linh Hồn 08-09-2014 108
665. Chương 665 : Nhớ 08-09-2014 143
666. Chương 666 : Núi Xác Biển Máu 08-09-2014 103
667. Chương 667 : Chiến Tộc 08-09-2014 145
668. Chương 668 : Uy Hiếp 08-09-2014 161
669. Chương 669 : Ta Đợi Bảy Ngàn Năm 08-09-2014 107
670. Chương 670 : Hoa Địa Vi Giới, Ta Là Yêu Tổ! 08-09-2014 111
671. Chương 671 : Thời Gian 08-09-2014 159
672. Chương 672 : Tụ Tập Tại Yêu Giới 08-09-2014 151
673. Chương 673 : Trận Chiến Đầu Tiên Đầu Voi Đuôi Chuột 08-09-2014 101
674. Chương 674 : Lồng Giam 08-09-2014 100
675. Chương 675 : Rời Đi 08-09-2014 136
676. Chương 676 : Tên Điên 08-09-2014 158
677. Chương 677 : Đốt Cháy Sinh Mệnh 08-09-2014 106
678. Chương 678 : Truyền Thuyết Đã Chết 08-09-2014 146
679. Chương 679 : Thiên Đường Cùng Địa Ngục 08-09-2014 118
680. Chương 680 : Chết? 08-09-2014 148
681. Chương 681 : Thánh Binh Thứ Kiêu 08-09-2014 152
682. Chương 682 : Bỏ Ta Mà Đi 08-09-2014 143
683. Chương 683 : Sỉ Nhục Bên Đường 08-09-2014 157
684. Chương 684 : Tiêu Dao Tán Nhân 08-09-2014 133
685. Chương 685 : Xin Lỗi, Nàng Nhận Sai Người! 08-09-2014 103
686. Chương 686 : Sai Một Lần, Tiếc Nuối Cả Đời 08-09-2014 107
687. Chương 687 : Chém Hết Duyên Đời Này 08-09-2014 159
688. Chương 688 : Cùng Ngươi Đi Khắp Nơi Xem Muôn Vàn Phồn Hoa (1) 08-09-2014 102
689. Chương 689 : Cùng Ngươi Đi Xem Muôn Vàn Phồn Hoa (2) 08-09-2014 117
690. Chương 690 : Long Mã 08-09-2014 82
691. Chương 691 : Bất Lão Thảo 08-09-2014 143
692. Chương 692 : Vì Ngươi, Sống Sót 08-09-2014 132
693. Chương 693 : Gặp Lại Hùng Phong 08-09-2014 155
694. Chương 694 : Bất Lão Thảo Trong Suối (1) 08-09-2014 105
695. Chương 695 : Bất Lão Thảo Trong Suối (2) 08-09-2014 107
696. Chương 696 : Lạc Mai Trấn 08-09-2014 148
697. Chương 697 : Phút Cuối Đời Của Thần Tiễn (1) 08-09-2014 101
698. Chương 698 : Phút Cuối Đời Của Tiễn Thần (2) 08-09-2014 126
699. Chương 699 : Thần Tiễn Ra Đi, Lôi Điện Bi Ca 08-09-2014 123
700. Chương 700 : Chuyện Cũ Như Mộng (1) 08-09-2014 180
701. Chương 701 : Chuyện Cũ Như Mộng (2) 08-09-2014 178
702. Chương 702 : Yêu Nghiệt Lưu Gia 08-09-2014 177
703. Chương 703 : Chặt Đứt Đời Này 08-09-2014 183
704. Chương 704 : Ta Chỉ Thắng Ngươi Một Vòng (1) 08-09-2014 119
705. Chương 705 : Ta Chỉ Thắng Ngươi Một Vòng (2) 08-09-2014 99
706. Chương 706 : Ngươi Điên Rồi? 08-09-2014 149
707. Chương 707 : Độc Cô Cầu Bại (1) 08-09-2014 148
708. Chương 708 : Độc Cô Cầu Bại (2) 08-09-2014 184
709. Chương 709 : Lý Uyển Như Mất Trí Nhớ 08-09-2014 117
710. Chương 710 : Nên Đi Rồi 08-09-2014 155
711. Chương 711 : Nên Đi Rồi 08-09-2014 138
712. Chương 712 : Tâm Ma Quấy Phá 08-09-2014 157
713. Chương 713 : Trở Về Chúng Thần Điện 08-09-2014 142
714. Chương 714 : Tiểu Tiễn Huyết Sắc (1) 08-09-2014 147
715. Chương 715 : Tiểu Tiễn Huyết Sắc (2) 08-09-2014 139
716. Chương 716 : Trở Về, Rời Đi (1) 08-09-2014 165
717. Chương 717 : Trở Về Rời Đi (2) 08-09-2014 149
718. Chương 718 : Việc Vui Của Hàn Băng Cung (1) 08-09-2014 105
719. Chương 719 : Việc Vui Của Hàn Băng Cung (2) 08-09-2014 107
720. Chương 720 : Dung Hợp, Diệt Tiên Tôn (1) 08-09-2014 105
721. Chương 721 : Dung Hợp, Diệt Tiên Tôn (2) 08-09-2014 111
722. Chương 722 : Đại Hội Đấu Bảo 08-09-2014 106
723. Chương 723 : Uy Lực Thật Sự Của Tu La Tiễn (1) 08-09-2014 103
724. Chương 724 : Uy Lực Thật Sự Của Tu La Tiễn (2) 08-09-2014 102
725. Chương 725 : Ý Nghĩa Của Tu La Tiễn (1) 08-09-2014 147
726. Chương 726 : Ý Nghĩa Của Tu La Tiễn (2) 08-09-2014 103
727. Chương 727 : Thời Đại Lớn 08-09-2014 149
728. Chương 728 : Kéo Màn Che (1) 08-09-2014 147
729. Chương 729 : Kéo Màn Che (2) 08-09-2014 146
730. Chương 730 : Đào Hoa Tiên Trong Rừng Hoa 08-09-2014 127
731. Chương 731 : Đào Hoa Tiên Trong Rừng Hoa 08-09-2014 131
732. Chương 732 : Cạm Bẫy, Mộ (1) 08-09-2014 151
733. Chương 733 : Cạm Bẫy, Mộ (2) 08-09-2014 180
734. Chương 734 : Cửa Đá Ngọc Thương Hải 08-09-2014 148
735. Chương 735 : Ba Chỗ Rẽ (1) 08-09-2014 193
736. Chương 736 : Ba Chỗ Rẽ (2) 08-09-2014 168
737. Chương 737 : Nhân Từ Biến Hình 08-09-2014 108
738. Chương 738 : Đại Nhân Đại Nghĩa (1) 08-09-2014 149
739. Chương 739 : Đại Nhân Đại Nghĩa (2) 08-09-2014 156
740. Chương 740 : Một Tay Đổi Một Mạng (1) 08-09-2014 147
741. Chương 741 : Một Tay Đổi Một Mạng (2) 08-09-2014 150
742. Chương 742 : Đại Dũng Điện 08-09-2014 159
743. Chương 743 : Tự Tàn (1) 08-09-2014 87
744. Chương 744 : Tự Tàn (2) 08-09-2014 160
745. Chương 745 : Sương Mù Dày Đặc 08-09-2014 157
746. Chương 746 : Số Phận (1) 08-09-2014 188
747. Chương 747 : Số Phận (2) 08-09-2014 155
748. Chương 748 : Yêu Nghiệt? Thiên Mệnh? Đều Là Phù Vân! (1) 08-09-2014 106
749. Chương 749 : Yêu Nghiệt? Thiên Mệnh? Đều Là Phù Vân! (2) 08-09-2014 108
750. Chương 750 : Tình Cổ 08-09-2014 133
751. Chương 751 : Số Mệnh Quyết Đấu Cùng Chiến Tộc (1) 08-09-2014 105
752. Chương 752 : Số Mệnh Quyết Đấu Cùng Chiến Tộc (2 08-09-2014 107
753. Chương 753 : Đạo Thuật Dương Oai (1) 08-09-2014 157
754. Chương 754 : Đạo Thuật Dương Oai (2 08-09-2014 140
755. Chương 755 : Xiềng Xích Tiên Cốt (1) 08-09-2014 108
756. Chương 756 : Xiềng Xích Tiên Cốt (2) 08-09-2014 153
757. Chương 757 : Bốn Pho Tượng, Bốn Tôn Thần 08-09-2014 108
758. Chương 758 : Pho Tượng Thứ Nhất, Ma Vương (1) 08-09-2014 110
759. Chương 759 : Pho Tượng Thứ Nhất, Ma Vương (2) 08-09-2014 102
760. Chương 760 : Tượng Đá Vu Tổ (1) 08-09-2014 111
761. Chương 761 : Tượng Đá Vu Tổ (2) 08-09-2014 160
762. Chương 762 : Chiến Vương Tỉnh (1) 08-09-2014 106
763. Chương 763 : Chiến Vương Tỉnh (2) 08-09-2014 157
764. Chương 764 : Huyết Mạch Yêu Tổ Là Ai? (1) 08-09-2014 113
765. Chương 765 : Huyết Mạch Yêu Tổ Là Ai? (2) 08-09-2014 113
766. Chương 766 : Nói Điều Kiện Với Yêu Tổ 08-09-2014 107
767. Chương 767 : Sóng Trước Chưa Lặng, Sóng Sau Lại Tới 08-09-2014 107
768. Chương 768 : Quỷ Tộc Giở Trò (1) 08-09-2014 99
769. Chương 769 : Quỷ Tộc Giở Trò (2) 08-09-2014 135
770. Chương 770 : Phu Quân, Để Thiếp Thân Hầu Hạ Người (1) 08-09-2014 108
771. Chương 771 : Phu Quân, Để Thiếp Thân Hầu Hạ Người (2) 08-09-2014 107
772. Chương 772 : Quỷ Tộc, Trung Dung Chi Đạo (1) 08-09-2014 104
773. Chương 773 : Quỷ Tộc, Trung Dung Chi Đạo (2) 08-09-2014 113
774. Chương 774 : Phật Cản Giết Phật, Thần Ngăn Giết Thần 08-09-2014 113
775. Chương 775 : Chí Cao Vô Thượng, Một Con Đường Chết (1) 08-09-2014 110
776. Chương 776 : Chí Cao Vô Thượng, Một Con Đường Chết (2) 08-09-2014 115
777. Chương 777 : Thành Lập Một Chủng Tộc? (1) 08-09-2014 118
778. Chương 778 : Thành Lập Một Chủng Tộc? (2) 08-09-2014 120
779. Chương 779 : Thành Lập Một Chủng Tộc? (2) 08-09-2014 127
780. Chương 780 : Ta Thích Ngươi... (1) 08-09-2014 171
781. Chương 781 : Ta Thích Ngươi... (2) 08-09-2014 149
782. Chương 782 : Cánh Cửa Địa Ngục (1) 08-09-2014 115
783. Chương 783 : Cánh Cửa Địa Ngục (2) 08-09-2014 155
784. Chương 784 : Yêu Ma Hoành Hành 08-09-2014 103
785. Chương 785 : Sở Yên Nhiên, Ngươi Rốt Cuộc Là Thật Hay Là Giả? (1) 08-09-2014 96
786. Chương 786 : Sở Yên Nhiên, Ngươi Rốt Cuộc Là Thật Hay Là Giả? (2) 08-09-2014 111
787. Chương 787 : Ba Lão Già 08-09-2014 171
788. Chương 788 : Ta Không Tin Thiên Mệnh (1) 08-09-2014 109
789. Chương 789 : Ta Không Tin Vào Thiên Mệnh (2) 08-09-2014 135
790. Chương 790 : Người Dám Nghịch Thiên, Tiễn Thần Cũng Dám! (1) 08-09-2014 132
791. Chương 791 : Người Dám Nghịch Thiên, Tiễn Thần Cũng Dám! (2) 08-09-2014 133
792. Chương 792 : Hiểu Lầm Chính Là Như Vậy (1) 08-09-2014 115
793. Chương 793 : Hiểu Lầm Chính Là Như Vậy (2) 08-09-2014 137
794. Chương 794 : Trở Lại Lạc Mai Trấn 08-09-2014 154
795. Chương 795 : Thương Long Đao Khách (1) 08-09-2014 155
796. Chương 796 : Thương Long Đao Khách (2) 08-09-2014 106
797. Chương 797 : Còn Có Một Vài Tin Tức Xấu (1) 08-09-2014 109
798. Chương 798 : Còn Có Một Vài Tin Tức Xấu (2) 08-09-2014 110
799. Chương 799 : Cả Thế Gian Đều Là Kẻ Địch 08-09-2014 116
800. Chương 800 : Tự Tin Của Lý Uyển Như 08-09-2014 148
801. Chương 801 : Định Lực Của Âu Dương 08-09-2014 123
802. Chương 802 : Vu Tổ Trịnh Tú Nhi (1) 08-09-2014 148
803. Chương 803 : Vu Tổ Trịnh Tú Nhi (2) 08-09-2014 138
804. Chương 804 : Thương Long Bàn Không, Chiến Vương Liệt Địa (1) 08-09-2014 105
805. Chương 805 : Thương Long Bàn Không, Chiến Vương Liệt Địa (2) 08-09-2014 107
806. Chương 806 : Nơi Mộng Kết Thúc 08-09-2014 151
807. Chương 807 : Không Oán Không Hối Hận (1) 08-09-2014 102
808. Chương 808 : Không Oán Không Hối Hận (2) 08-09-2014 108
809. Chương 809 : Vu Thuật Tuyệt Mạng 08-09-2014 111
810. Chương 810 : Lạc Đường 08-09-2014 165
811. Chương 811 : Quý Nhân Giúp Đỡ 08-09-2014 152
812. Chương 812 : Sơn Phỉ 08-09-2014 143
813. Chương 813 : Vấn Tâm Thạch 08-09-2014 151
814. Chương 814 : Dùng Không Khí Làm Lưỡi Dao Sắc Chém Người 08-09-2014 146
815. Chương 815 : Chuyện Quỷ Quái Tại Loạn Thạch Cốc (1) 08-09-2014 121
816. Chương 816 : Chuyện Quỷ Quái Tại Loạn Thạch Cốc (2) 08-09-2014 109
817. Chương 817 : Huyết Ma Luyện Hồn Thuật (1) 08-09-2014 99
818. Chương 818 : Huyết Ma Luyện Hồn Thuật (2) 08-09-2014 104
819. Chương 819 : Thích Chính Là Tốt Nhất 08-09-2014 113
820. Chương 820 : Ba Ý Nghĩa Thâm Sâu Của Kỹ Thuật Bắn Cung 08-09-2014 110
821. Chương 821 : Đã Tới Sao Có Thể Đi Được 08-09-2014 101
822. Chương 822 : Oan Gia Ngõ Hẹp 08-09-2014 149
823. Chương 823 : Tặc Tử Ngông Cuồng 08-09-2014 106
824. Chương 824 : Đại Trận Sinh Sát 08-09-2014 106
825. Chương 825 : Thế Giới Chi Thụ 08-09-2014 102
826. Chương 826 : Âu Dương Tiên Sinh 08-09-2014 149
827. Chương 827 : Viên Chính Quá Vô Lý (1) 08-09-2014 161
828. Chương 828 : Viên Chính Quá Vô Lý (2) 08-09-2014 144
829. Chương 829 : Năm Tháng Như Bài Ca 08-09-2014 163
830. Chương 830 : Chẳng Lẽ Loạn Thạch Cốc Này Rất Nhỏ Sao 08-09-2014 112
831. Chương 831 : Thi Thể Thần Bí Tại Loạn Thạch Cốc 08-09-2014 144
832. Chương 832 : Lại Nhìn Thấy Thiên Cung 08-09-2014 112
833. Chương 833 : Tử Kim Hồ Lô 08-09-2014 177
834. Chương 834 : Thứ Đã Mất 08-09-2014 1423
835. Chương 835 : Lẽ Nào Đây Là Một Thần Linh Thật Sự 08-09-2014 137
836. Chương 836 : Ta Sẽ Sớm Trở Về! 08-09-2014 160
837. Chương 837 : Tìm Kiếm Chân Thân 08-09-2014 166
838. Chương 838 : Chữ Tế Cổ Quái 08-09-2014 143
839. Chương 839 : Hóa Ra Không Phải Là Người 08-09-2014 107
840. Chương 840 : Có Ma Sao? 08-09-2014 114
841. Chương 841 : Tẩy Tận Duyên, Dục Hỏa Trùng Sinh 08-09-2014 108
842. Chương 842 : Chẳng Lẽ Có Thể Một Mình Địch Nổi Bốn Người Sao 08-09-2014 110
843. Chương 843 : Quyết Đấu Đỉnh Phong Tại Hải Ngoại (1) 08-09-2014 112
844. Chương 844 : Quyết Đấu Đỉnh Phong Tại Hải Ngoại (2) 08-09-2014 104
845. Chương 845 : Thể Hiện Các Loại Thần Thông 08-09-2014 122
846. Chương 846 : Chiến Vương Ngã Xuống 08-09-2014 149
847. Chương 847 : Ta Đang Ở Đâu? 08-09-2014 155
848. Chương 848 : Lẽ Nào Nhất Định Phải Đẩy Hắn Vào Chỗ Chết 08-09-2014 106
849. Chương 849 : Âm Mưu Được Triển Khai 08-09-2014 152
850. Chương 850 : Linh Thể Hài Đồng 08-09-2014 106
851. Chương 851 : Thu Nhận Một Đệ Đệ 08-09-2014 150
852. Chương 852 : Khởi Hành Tiến Về Phía Hải Ngoại 08-09-2014 134
853. Chương 853 : Ai Cản Ta Thì Phải Chết 08-09-2014 174
854. Chương 854 : Hải Hoàng Vs Âu Dương 08-09-2014 164
855. Chương 855 : Hai Hỏa Diễm Đại Chí Cường Đối Kháng 08-09-2014 111
856. Chương 856 : Thế Giới Thụ Vs Cự Cú Huyết Sắc 08-09-2014 96
857. Chương 857 : Thế Giới Thụ Vs Cự Cú Huyết Sắc (2) 08-09-2014 111
858. Chương 858 : Ta Thua 08-09-2014 131
859. Chương 859 : Người Của Thế Giới Này Thích Buôn Chuyện Hơn 08-09-2014 104
860. Chương 860 : Trái Tim Của Trịnh Tú Nhi 08-09-2014 110
861. Chương 861 : Ngươi Còn Tỏ Ra Oan Ức Sao? 08-09-2014 110
862. Chương 862 : Không Xứng Nhất Chính Là Ngươi 08-09-2014 119
863. Chương 863 : Hai Người Này Bị Bệnh Sao? 08-09-2014 105
864. Chương 864 : Người Không Biết Không Sợ 08-09-2014 125
865. Chương 865 : Gặp Lại Lý Uyển Như 08-09-2014 160
866. Chương 866 : Giết Nàng... 08-09-2014 127
867. Chương 867 : Ngươi Có Tiềm Chất Của Ảnh Đế 08-09-2014 130
868. Chương 868 : Gặp Lại Người Thân Bằng Hữu 08-09-2014 132
869. Chương 869 : Lựa Chọn Khó Khăn 08-09-2014 133
870. Chương 870 : Lựa Chọn Khó Khăn (2) 08-09-2014 117
871. Chương 871 : Ta Không Muốn Trở Thành Một Vật Cản 08-09-2014 108
872. Chương 872 : Cùng Xuống Hoàng Tuyền 08-09-2014 153
873. Chương 873 : Thê Tử Của Tiễn Thần 08-09-2014 138
874. Chương 874 : Đến Chúng Thần Sơn 08-09-2014 141
875. Chương 875 : Vệ Thi 08-09-2014 140
876. Chương 876 : Bắt Đầu Phản Kích 08-09-2014 160
877. Chương 877 : Sát Cục Không Giải Được 08-09-2014 148
878. Chương 878 : Sát Cục Không Giải Được (2) 08-09-2014 125
879. Chương 879 : Thân Thể Bất Tử 08-09-2014 188
880. Chương 880 : Chết Đi Cho Ta! 08-09-2014 178
881. Chương 881 : Người Sắp Chết Lời Nói Cũng Thiện 08-09-2014 141
882. Chương 882 : Tiểu Thế Giới Thiên Hà 08-09-2014 158
883. Chương 883 : Chuyện Gì Xảy Ra? 08-09-2014 153
884. Chương 884 : Bị Người Tố Giác 08-09-2014 101
885. Chương 885 : Chẳng Qua Chỉ Ếch Ngồi Đáy Giếng 08-09-2014 118
886. Chương 886 : Đường Tắt Để Tu Luyện 08-09-2014 153
887. Chương 887 : Được Làm Vua Thua Làm Giặc 08-09-2014 108
888. Chương 888 : Chúng Ta Bị Binh Lính Bao Vây 08-09-2014 107
889. Chương 889 : Đi Quốc Sư Phủ Uống Trà 08-09-2014 161
890. Chương 890 : Âu Dương Bày Kế Trung Cuộc 08-09-2014 109
891. Chương 891 : Chúng Ta Cùng Xuống Địa Ngục 08-09-2014 112
892. Chương 892 : Đi Địa Ngục Tầng Thứ Mấy? 08-09-2014 112
893. Chương 893 : Một Cước Đạp Chết 08-09-2014 135
894. Chương 894 : Không Phải Ngươi Đang Nói Đùa Chứ? 08-09-2014 105
895. Chương 895 : Chúng Ta Đều Không Thể Thua 08-09-2014 106
896. Chương 896 : Xem Ra Chúng Ta Đều Sai 08-09-2014 138
897. Chương 897 : Bát Canh Của Mạnh Bà 08-09-2014 158
898. Chương 898 : Âu Dương Vs Chiến Quỷ 08-09-2014 147
899. Chương 899 : Âu Dương Vs Cửu Vĩ Yêu Hồ 08-09-2014 110
900. Chương 900 : Cửu U Nộ Diễm 08-09-2014 179
901. Chương 901 : Âu Dương Vs Đại Ngục Minh Phượng 08-09-2014 138
902. Chương 902 : Thua Không Đáng Sợ, Chỉ Sợ Ngươi Không Chấp Nhận Thua 08-09-2014 135
903. Chương 903 : Uy Lực Của Phượng Trào 08-09-2014 169
904. Chương 903 08-09-2014 145
905. Chương 905 : Chủ Nhân Của Địa Ngục 08-09-2014 176
906. Chương 906 : Câu Chuyện Của Minh Hậu 08-09-2014 132
907. Chương 907 : Đánh Mất Niềm Tin 08-09-2014 176
908. Chương 908 : Đánh Mất Niềm Tin (2) 08-09-2014 144
909. Chương 909 : Chuyển Thế Luân Hồi 08-09-2014 101
910. Chương 910 : Âu Dương Thời Học Sinh 08-09-2014 133
911. Chương 911 : Đây Là Cuộc Sống Ta Muốn Có Sao? 08-09-2014 105
912. Chương 912 : Kích Động Càn Khôn 08-09-2014 140
913. Chương 913 : Đã Trở Thành Siêu Nhân 08-09-2014 163
914. Chương 914 : Ai Tới Ta Giết Người Đó 08-09-2014 148
915. Chương 915 : Tu Luyện Giả Của Thế Giới Này 08-09-2014 109
916. Chương 916 : Hựu Cấp? 08-09-2014 145
917. Chương 917 : Tử Thần 08-09-2014 152
918. Chương 918 : Tử Thần Đánh Vỡ Hư Không 08-09-2014 117
919. Chương 919 : Ngươi Tính Làm Sao Bây Giờ 08-09-2014 129
920. Chương 920 : Chỉ Có Tiễn Thần Mới Có Thể Cầm Cung 08-09-2014 127
921. Chương 921 : Nỗi Bi Thương Của Cây Cung 08-09-2014 112
922. Chương 922 : Ta Cho Các Ngươi Một Cơ Hội 08-09-2014 103
923. Chương 923 : Ngươi Là Thượng Đế Sao? 08-09-2014 158
924. Chương 924 : Tử Thần Bái Sư 08-09-2014 141
925. Chương 925 : Chẳng Lẽ Là Một Thần Linh Chuyển Thế? 08-09-2014 139
926. Chương 926 : Tâm Nghĩ Thì Sự Thành 08-09-2014 186
927. Chương 927 : Một Khi Tỉnh Ngộ, Vũ Hóa Phi Tiên? 08-09-2014 129
928. Chương 928 : Tướng Và Soái 08-09-2014 149
929. Chương 929 : Mọi Người Đều Hiếu Kỳ. Ta Cũng Có! 08-09-2014 138
930. Chương 930 : Theo Đuổi Sự Huy Hoàng Trong Nháy Mắt 08-09-2014 109
931. Chương 931 : Cút 08-09-2014 152
932. Chương 932 : Ta Đi Cướp Ngân Hàng Thụy Sĩ... 08-09-2014 103
933. Chương 933 : Xuất Hiện Chút Vấn Đề 08-09-2014 136
934. Chương 934 : Binh Tới Tướng Đỡ,nước Đến Đất Ngăn 08-09-2014 104
935. Chương 935 : Quá Khứ Của Thiệu Phong 08-09-2014 145
936. Chương 936 : Chúng Ta Là Bằng Hữu Sao? 08-09-2014 98
937. Chương 937 : Hắn Biết Ta, Ta Không Nhận Ra Hắn ! 08-09-2014 105
938. Chương 938 : Có Giỏi Theo Ta Ra Phố Tán Gái 08-09-2014 104
939. Chương 939 : Câu Lạc Bộ Hồng Thiên 08-09-2014 155
940. Chương 940 : Đêm Nay Phiền Toái Rồi! 08-09-2014 151
941. Chương 941 : Đặng Dương 08-09-2014 161
942. Chương 942 : Đặng Thiến 08-09-2014 133
943. Chương 943 : Nửa Đường Xông A Hai Trình Giảo Kim 08-09-2014 113
944. Chương 944 : Cô Có Nhận Lời Làm Quen Của Ta Không? 08-09-2014 110
945. Chương 945 : Như Vậy Thật Không Công Bằng! 08-09-2014 139
946. Chương 946 : Tiểu Bạch Kiểm, Ngươi Sắp Nổi Danh Rồi! 08-09-2014 105
947. Chương 947 : Ta Không Phải Người Quỵt Nợ 08-09-2014 101
948. Chương 948 : Bệnh Của Ta Được Cứu Rồi! 08-09-2014 110
949. Chương 949 : Ta Muốn Tăng Tiền Thuê Nhà! 08-09-2014 127
950. Chương 950 : Ngươi Có Đầu Óc Không Vậy? 08-09-2014 137
951. Chương 951 : Lôi Minh Luận Đạo 08-09-2014 173
952. Chương 952 : Ta Chưa Bao Giờ Từ Bỏ 08-09-2014 176
953. Chương 953 : Một Đêm Trong Gió Tuyết 08-09-2014 161
954. Chương 954 : Bằng Hữu Của Ta Có Chút Não Tàn 08-09-2014 108
955. Chương 955 : Ta Tên Là Yên Hồng 08-09-2014 144
956. Chương 956 : Ta Tên Là Yên Hồng (2) 08-09-2014 151
957. Chương 957 : Chân Tướng Của Biển Máu 08-09-2014 145
958. Chương 958 : Ai Là Tên Khốn Đó Người Đó Tự Biết! 08-09-2014 106
959. Chương 959 : Ta Hẹn Người Ngắm Trăng... 08-09-2014 164
960. Chương 960 : Chuyên Gia Này Thật Sự Quá Chuyên Nghiệp 08-09-2014 121
961. Chương 961 : Câu Nói Này Quá Kinh Điển 08-09-2014 126
962. Chương 962 : Thời Gian Chảy Ngược 08-09-2014 150
963. Chương 963 : Ngươi Không Nhìn Nhầm Chứ? 08-09-2014 100
964. Chương 964 : Anh Hùng Siêu Cấp? Đó Chỉ Là Trên Phim Ảnh 08-09-2014 101
965. Chương 965 : Rất Có Tiềm Chất Làm Ăn Trộm! 08-09-2014 114
966. Chương 966 : Tình Nghĩa Không Bỏ Xuống Được 08-09-2014 109
967. Chương 967 : Lão Nương Muốn Thiêu Đao Tử 08-09-2014 135
968. Chương 968 : Lôi Minh Bị Nguyền Rủa? 08-09-2014 174
969. Chương 969 : Lại Là Họ Đặng! 08-09-2014 171
970. Chương 970 : Hổ Gia 08-09-2014 102
971. Chương 971 : Gọi Ta Một Tiếng Hổ Ca 08-09-2014 147
972. Chương 972 : Muội Bảo Vệ Ca Ca! 08-09-2014 146
973. Chương 973 : Ta Không Giúp Được 08-09-2014 143
974. Chương 974 : Ta Cho Ngươi Sống, Ai Dám Bắt Ngươi Chết! 08-09-2014 109
975. Chương 975 : Địch Không Động Ta Không Động! 08-09-2014 105
976. Chương 976 : Không Có Vĩnh Sinh Bất Tử 08-09-2014 123
977. Chương 977 : Có Quỷ 08-09-2014 128
978. Chương 978 : Hoa Nở Ven Sông... 08-09-2014 164
979. Chương 979 : Hứa Hẹn Một Hôn Lễ Khiến Thế Gian Phải Kinh Ngạc 08-09-2014 101
980. Chương 980 : Khai Thiên Tích Địa? 08-09-2014 149
981. Chương 981 : Càn Khôn 08-09-2014 147
982. Chương 982 : Sấm Sét Cửu Thiên 08-09-2014 116
983. Chương 983 : Nỗi Lòng Của Âu Dương 08-09-2014 125
984. Chương 984 : Đồng Bọn Của Thiên Vương 08-09-2014 105
985. Chương 985 : Đang Nắm Tương Lai Của Tiên Giới Trong Tay 08-09-2014 109
986. Chương 986 : Đến Đây Đi! Cửu Đạo Thiên Kiếp 08-09-2014 110
987. Chương 987 : Phản Kích Tuyệt Địa Lúc Đếm Ngược 08-09-2014 103
988. Chương 988 : Phản Kích Tuyệt Địa Lúc Đếm Ngược (2) 08-09-2014 110
989. Chương 989 : Đều Vì Chủ Của Mình 08-09-2014 144
990. Chương 990 : Sự Điên Cuồng Của Yêu Tổ 08-09-2014 104
991. Chương 991 : Nguyệt Quang Đao, Yêu Thần Ấn! 08-09-2014 114
992. Chương 992 : Kỳ Lân Và Thương Long Trên Thần Ấn! 08-09-2014 107
993. Chương 993 : Tuyệt Thế Ngã Xuống, Bi Ca Lại Nổi Lên 08-09-2014 102
994. Chương 994 : Một Mũi Tên Phong Sát 08-09-2014 150
995. Chương 995 : Uy Hiếp Từ Xa 08-09-2014 163
996. Chương 996 : Giữ Lời, Ngươi Chết Đi! 08-09-2014 145
997. Chương 997 : Truy Sát Đại Kinh Thế 08-09-2014 151
998. Chương 998 : Truy Sát Đại Kinh Thế (2) 08-09-2014 154
999. Chương 999 : Ngươi Không Xứng Đáng Nói Điều Kiện Với Ta 08-09-2014 122
1000. Chương 1000 : Thật Có Lỗi, Ta Nói Dối! 08-09-2014 143
1001. Chương 1001 : Toàn Tiên Giới Chấn Động! 08-09-2014 117
1002. Chương 1002 : Lợi Hại Tới Mức Nào? 08-09-2014 182
1003. Chương 1003 : Âu Dương, Ngươi Là Một Tên Lưu Manh! 08-09-2014 127
1004. Chương 1004 : Tiên Giới Cũng Có Bà Xã Quản Nghiêm 08-09-2014 133
1005. Chương 1005 : Minh Hậu Nói Dối? 08-09-2014 139
1006. Chương 1006 : Chiến Đấu Một Trận Ở Ngoại Vực, Không Chết Không Đừng! 08-09-2014 108
1007. Chương 1007 : Chưa Đánh Đã Chạy 08-09-2014 157
1008. Chương 1008 : Gia Hạn Mười Ngày 08-09-2014 140
1009. Chương 1009 : Bỏ Qua Một Cơ Hội 08-09-2014 149
1010. Chương 1010 : Địa Ngục Minh Phượng Giảo Hoạt 08-09-2014 105
1011. Chương 1011 : Ma Vương Ra Tay 08-09-2014 104
1012. Chương 1012 : Bóp Nát Cái Đầu Trứng Gà Của Ngươi 08-09-2014 105
1013. Chương 1013 : Ma Vương Đồ Thành 08-09-2014 145
1014. Chương 1014 : Làm Thịt Lão Bà Kia! 08-09-2014 107
1015. Chương 1015 : Chiến Đấu Với Minh Hậu Tại Ngoại Vực 08-09-2014 108
1016. Chương 1016 : Mua Dây Buộc Mình 08-09-2014 155
1017. Chương 1017 : Nguyền Rủa Linh Hồn 08-09-2014 150
1018. Chương 1018 : Nỗi Bi Ai Của Minh Hậu 08-09-2014 164
1019. Chương 1019 : Ta Đang Cười Nhạo Thiên Vương ! 08-09-2014 109
1020. Chương 1020 : Hợp Tác Vui Vẻ 08-09-2014 102
1021. Chương 1021 : Ý Chí Chiến Đấu 08-09-2014 141
1022. Chương 1022 : Ý Chí Tử Chiến 08-09-2014 148
1023. Chương 1023 : Đây Là Trâu Bò, Không Phải Là Giả! 08-09-2014 110
1024. Chương 1024 : Đây Là Trâu Bò, Không Phải Là Giả! (2) 08-09-2014 115
1025. Chương 1025 : Không Khoác Lác Ta Vẫn Là Bằng Hữu! 08-09-2014 105
1026. Chương 1026 : Hậu Bối Của Ma Vương 08-09-2014 143
1027. Chương 1027 : Một Lời Không Hợp, Lập Tức Giết Người! 08-09-2014 102
1028. Chương 1028 : Từ Sùng Bái Đến Bị Sùng Bái 08-09-2014 130
1029. Chương 1029 : Từ Sùng Bái Đến Bị Sùng Bái (2) 08-09-2014 101
1030. Chương 1030 : Ngươi Có Thế Nhanh Hơn Mũi Tên Của Ta Sao? 08-09-2014 99
1031. Chương 1031 : Giết Người Tại Chỗ 08-09-2014 146
1032. Chương 1032 : Xin Lỗi, Ta Trượt Tay 08-09-2014 154
1033. Chương 1033 : Tiễn Thuật Vốn Nàm Ở Tự Tin 08-09-2014 130
1034. Chương 1034 : Sùng Bái Không Bằng Thích Hợp 08-09-2014 109
1035. Chương 1035 : Đến Cầu Hôn? 08-09-2014 160
1036. Chương 1036 : Bằng Hữu Chiến Tộc? 08-09-2014 155
1037. Chương 1037 : Chiến Tộc? Tới Là Bóp Chết! 08-09-2014 104
1038. Chương 1038 : Giáp Nhân Chuẩn Bị Tự Mình Xuất Thủ? 08-09-2014 106
1039. Chương 1039 : Chuẩn Bị Phản Sát 08-09-2014 144
1040. Chương 1040 : Họ Thừa Kế 08-09-2014 163
1041. Chương 1041 : Càng Cường Đại Lại Càng Cô Đơn! 08-09-2014 118
1042. Chương 1042 : Nếu Ta Giết Ngươi Thì Làm Thế Nào? 08-09-2014 126
1043. Chương 1043 : Ngươi Cho Ngươi Là Thần Tiễn Sao? 08-09-2014 117
1044. Chương 1044 : Dùng Thứ Kiêu Cung Làm Tiền Đặt Cược 08-09-2014 98
1045. Chương 1045 : Tự Đạo Diễn (1) 08-09-2014 137
1046. Chương 1046 : Tự Đạo Diễn (2) 08-09-2014 125
1047. Chương 1047 : Hai Bên Đều Là Diễn Viên (1) 08-09-2014 101
1048. Chương 1048 : Hai Bên Đều Là Diễn Viên (2) 08-09-2014 104
1049. Chương 1049 : Đồ Đệ Thanh Nhi 08-09-2014 102
1050. Chương 1050 : Sư Phụ (1) 08-09-2014 135
1051. Chương 1051 : Sư Phụ (2) 08-09-2014 156
1052. Chương 1052 : Liên Thiên Giang 08-09-2014 146
1053. Chương 1053 : Một Đời Kiêu Hùng (1) 08-09-2014 158
1054. Chương 1054 : Một Đời Kiêu Hùng (2) 08-09-2014 166
1055. Chương 1055 : Dương Đông Kích Tây 08-09-2014 178
1056. Chương 1056 : Trịnh Tú Nhi, Hôm Nay Ngươi Nhất Định Phải Chết (1) 08-09-2014 140
1057. Chương 1057 : Trịnh Tú Nhi, Hôm Nay Ngươi Nhất Định Phải Chết (2) 08-09-2014 105
1058. Chương 1058 : Cây Cung Đại Diện Tương Lai (1) 08-09-2014 105
1059. Chương 1059 : Cây Cung Đại Diện Tương Lai (2) 08-09-2014 101
1060. Chương 1060 : Nếu Có Kiếp Sau 08-09-2014 140
1061. Chương 1061 : Tú Nhi, Để Ta Nhìn Ngươi Cười Rồi Đi 08-09-2014 105
1062. Chương 1062 : Một Khúc Nhạc Nhớ Nhà (1) 08-09-2014 103
1063. Chương 1063 : Một Khúc Nhạc Nhớ Nhà (2) 08-09-2014 106
1064. Chương 1064 : Nghịch Thiên Hoàn Mua Người (1) 08-09-2014 105
1065. Chương 1065 : Nghịch Thiên Hoàn Mua Người (2) 08-09-2014 103
1066. Chương 1066 : Qua Nhà Mà Không Vào 08-09-2014 141
1067. Chương 1067 : Nữ Đồ Đệ Của Âu Dương (1) 08-09-2014 106
1068. Chương 1068 : Nữ Đồ Đệ Của Âu Dương (2) 08-09-2014 101
1069. Chương 1069 : Bản Mạng Chi Hỏa 08-09-2014 152
1070. Chương 1070 : Hai Đường Thẳng Song Song Tương Giao (1) 08-09-2014 120
1071. Chương 1071 : Hai Đường Thẳng Song Song Tương Giao (2) 08-09-2014 131
1072. Chương 1072 : Tin Tưởng Ta (1) 08-09-2014 189
1073. Chương 1073 : Tin Tưởng Ta (2) 08-09-2014 171
1074. Chương 1074 : Thần Tiễn Biến Thành Nữ 08-09-2014 109
1075. Chương 1075 : Đại Quân Tiếp Cận (1) 08-09-2014 153
1076. Chương 1076 : Đại Quân Tiếp Cận (2) 08-09-2014 147
1077. Chương 1077 : Lấy Thân Ngăn Kiếm 08-09-2014 151
1078. Chương 1078 : Tàn Sát Hàng Loạt Dân Trong Thành (1) 08-09-2014 111
1079. Chương 1079 : Tàn Sát Hàng Loạt Dân Trong Thành (2) 08-09-2014 115
1080. Chương 1080 : Bị Lừa Rôi (1) 08-09-2014 159
1081. Chương 1081 : Bị Lừa Rôi (2) 08-09-2014 80
1082. Chương 1082 : 7 Ngày Trọng Tố Kim Thân 08-09-2014 103
1083. Chương 1083 : Cái Này Gọi Là Ăn Chơi Trác Táng 08-09-2014 108
1084. Chương 1084 : Ngươi Họ Bì Sao? (1) 08-09-2014 110
1085. Chương 1085 : Ngươi Họ Bì Sao? (2) 08-09-2014 137
1086. Chương 1086 : Vân Sinh Công Chúa 08-09-2014 141
1087. Chương 1087 : Lần Đầu Tiên Ám Sát (1) 08-09-2014 139
1088. Chương 1088 : Lần Đầu Tiên Ám Sát (2) 08-09-2014 155
1089. Chương 1089 : Yêu Nhiên, Ta Rất Nhớ Nàng 08-09-2014 106
1090. Chương 1090 : Bì Vân Liệt (1) 08-09-2014 151
1091. Chương 1091 : Bì Vân Liệt (2) 08-09-2014 156
1092. Chương 1092 : Tặng Ngươi Một Kênh Đào (1) 08-09-2014 109
1093. Chương 1093 : Tặng Ngươi Một Kênh Đào (2) 08-09-2014 112
1094. Chương 1094 : Tác Dụng Của Công Chúa 08-09-2014 148
1095. Chương 1095 : Ca Ca Chính Là Một Truyền Thuyết 08-09-2014 106
1096. Chương 1096 : Thiên Hạ Vô Địch (1) 08-09-2014 144
1097. Chương 1097 : Thiên Hạ Vô Địch (2) 08-09-2014 146
1098. Chương 1098 : Đến Đây Đi, Vứt Bỏ Ta Đi 08-09-2014 102
1099. Chương 1099 : Thiếu Niên Không Biết U Sầu (1) 08-09-2014 98
1100. Chương 1100 : Thiếu Niên Không Biết U Sầu (2) 08-09-2014 98
1101. Chương 1101 : Âu Dương Bội Tình Bạc Nghĩa 08-09-2014 98
1102. Chương 1102 : Giơ Tay Xé Trời (1) 08-09-2014 136
1103. Chương 1103 : Giơ Tay Xé Trời (2) 08-09-2014 157
1104. Chương 1104 : Các Cường Giả Chân Linh Giới 08-09-2014 102
1105. Chương 1105 : Đây Mới Là Truyền Kỳ (1) 08-09-2014 142
1106. Chương 1106 : Đây Mới Là Truyền Kỳ (2) 08-09-2014 96
1107. Chương 1107 : Âu A Ngưu 08-09-2014 146
1108. Chương 1108 : Trọng Tố Chân Chân (1) 08-09-2014 139
1109. Chương 1109 : Trọng Tố Chân Chân (2) 08-09-2014 149
1110. Chương 1110 : Bánh Răng Thời Đại 08-09-2014 116
1111. Chương 1111 : Phụ Tử Bất Bại 08-09-2014 103
1112. Chương 1112 : Ngựa Đực Mới Là Vương Đạo (1) 08-09-2014 106
1113. Chương 1113 : Ngựa Đực Mới Là Vương Đạo (2) 08-09-2014 105
1114. Chương 1114 : Khúc Nhạc Dạo Giết Chóc (1) 08-09-2014 118
1115. Chương 1115 : Khúc Nhạc Dạo Giết Chóc (2) 08-09-2014 101
1116. Chương 1116 : Gà Bay Chó Sủa Ngoài Ý Muốn 08-09-2014 112
1117. Chương 1117 : Nhân Loại Đã Không Thể Ngăn Cản Hắn 08-09-2014 103
1118. Chương 1118 : Trung Đội Thứ Bảy, Truyền Thuyết Bất Bại (1) 08-09-2014 119
1119. Chương 1119 : Trung Đội Thứ Bảy, Truyền Thuyết Bất Bại (2) 08-09-2014 113
1120. Chương 1120 : Đường Tinh Không (1) 08-09-2014 170
1121. Chương 1121 : Đường Tinh Không (2) 08-09-2014 144
1122. Chương 1122 : Nhạc Dạ Tuyết Sắc 08-09-2014 109
1123. Chương 1123 : Hành Động Trảm Thủ (1) 08-09-2014 141
1124. Chương 1124 : Hành Động Trảm Thủ (2) 08-09-2014 139
1125. Chương 1125 : Ngươi Chính Là Chuyên Gây Rắc Rối 08-09-2014 104
1126. Chương 1126 : Ai Cũng Có Lần Đầu Tiên 08-09-2014 101
1127. Chương 1127 : Thần Tiễn, Bảo Đảm Ngươi Có Đến Mà Không Có Về (1) 08-09-2014 111
1128. Chương 1128 : Thần Tiễn, Bảo Đảm Ngươi Có Đến Mà Không Có Về (2) 08-09-2014 105
1129. Chương 1129 : Tử Chiến Đến Cùng (1) 08-09-2014 141
1130. Chương 1130 : Tử Chiến Đến Cùng (2) 08-09-2014 124
1131. Chương 1131 : Cố Ý Lừa Bịp 08-09-2014 131
1132. Chương 1132 : Có Được Tất Có Mất 08-09-2014 137
1133. Chương 1133 : Đại Chiêu Ném Vào Mặt (1) 08-09-2014 104
1134. Chương 1134 : Đại Chiêu Ném Vào Mặt (2) 08-09-2014 103
1135. Chương 1135 : Một Phần Ba (1) 08-09-2014 147
1136. Chương 1136 : Một Phần Ba (2) 08-09-2014 153
1137. Chương 1137 : Ngươi Tới Thu Hút Hỏa Lực 08-09-2014 99
1138. Chương 1138 : Đẩy Vào Ngoại Vực (1) 08-09-2014 143
1139. Chương 1139 : Đẩy Vào Ngoại Vực (2) 08-09-2014 147
1140. Chương 1140 : Giết Chóc Hàng Vạn 08-09-2014 146
1141. Chương 1141 : Linh Hồn Hỏa Diễm Lột Xác Cuối Cùng 08-09-2014 102
1142. Chương 1142 : Âu Dương Đột Nhiên Biến Mất (1) 08-09-2014 107
1143. Chương 1143 : Âu Dương Đột Nhiên Biến Mất (2) 08-09-2014 116
1144. Chương 1144 : Linh Hồn Hỏa Diễm Lột Biến Hóa (1) 08-09-2014 108
1145. Chương 1145 : Linh Hồn Hỏa Diễm Lột Biến Hóa (2) 08-09-2014 131
1146. Chương 1146 : Tru Sát Cuối Cùng 08-09-2014 120
1147. Chương 1147 : Vạn Kiêu Tề Phi Chân Chính 08-09-2014 119
1148. Chương 1148 : Tự Sát (1) 08-09-2014 145
1149. Chương 1149 : Tự Sát (2) 08-09-2014 150
1150. Chương 1150 : Kết Thúc Đại Thời Đại (1) 08-09-2014 92
1151. Chương 1151 : Kết Thúc Đại Thời Đại (2) 08-09-2014 121
1152. Chương 1152 : Đừng Để Mình Tiếc Nuối 08-09-2014 103
1153. Chương 1153 : Thứ Kiêu Trấn Thánh Sơn 08-09-2014 108
1154. Chương 1154 : Thần Tiễn, Người Kết Thúc Đại Thời Đại (1) 08-09-2014 101
1155. Chương 1155 : Thần Tiễn, Người Kết Thúc Đại Thời Đại (2) 08-09-2014 104
1156. Chương 1156 : Trọng Lâm Thiên Đảo 08-09-2014 148
1157. Chương 1157 : Lôi Điện Bi Ca Xưa Nay Chưa Từng Có (1) 08-09-2014 103
1158. Chương 1158 : Lôi Điện Bi Ca Xưa Nay Chưa Từng Có (2) 08-09-2014 105
1159. Chương 1159 : Đứa Trẻ Tàn Phế (1) 08-09-2014 144
1160. Chương 1160 : Đứa Trẻ Tàn Phế (2) 08-09-2014 159
1161. Chương 1161 : Thủ Tiết 08-09-2014 192
1162. Chương 1162 : Năng Lực Đặc Thù 08-09-2014 120
1163. Chương 1163 : Tình Nghĩa Của Đại Ca (1) 08-09-2014 117
1164. Chương 1164 : Tình Nghĩa Của Đại Ca (2) 08-09-2014 134
1165. Chương 1165 : Kéo Dài Tuổi Thọ (1) 08-09-2014 131
1166. Chương 1166 : Kéo Dài Tuổi Thọ (2) 08-09-2014 146
1167. Chương 1167 : Linh Hồn Vô Địch Thiên Hạ 08-09-2014 151
1168. Chương 1168 : Cầm Linh Linh Xuất Giá (1) 08-09-2014 116
1169. Chương 1169 : Cầm Linh Linh Xuất Giá (2) 08-09-2014 128
1170. Chương 1170 : Thiên Vương, Ngôn Xuất Pháp Tùy 08-09-2014 114
1171. Chương 1171 : Dự Cảm (1) 08-09-2014 149
1172. Chương 1172 : Dự Cảm (2) 08-09-2014 152
1173. Chương 1173 : Ta Cướp Đoạt Sinh Mệnh Của Các Ngươi 08-09-2014 101
1174. Chương 1174 : Vương Đối Vương 08-09-2014 147
1175. Chương 1175 : Vương Đối Vương (2) 08-09-2014 141
1176. Chương 1176 : Lần Đầu Tiên Đối Kháng Pháp Tắc 08-09-2014 101
1177. Chương 1177 : Thiên Cơ Động (1) 08-09-2014 156
1178. Chương 1178 : Thiên Cơ Động (2) 08-09-2014 139
1179. Chương 1179 : Nghịch Thiên Sửa Mệnh (1) 08-09-2014 123
1180. Chương 1180 : Nghịch Thiên Sửa Mệnh (2) 08-09-2014 101
1181. Chương 1181 : Thiên Ngoại Thiên 08-09-2014 84
1182. Chương 1182 : Lại Nghe Về Hoắc Khải Phong 08-09-2014 106
1183. Chương 1183 : Nói Đùa Sao? 08-09-2014 151
1184. Chương 1184 : Ngươi Đang Phỉ Báng Tiễn Thần Sao? 08-09-2014 103
1185. Chương 1185 : Hoắc Khải Phong! 08-09-2014 107
1186. Chương 1186 : Mở Mắt Luân Hồi 08-09-2014 147
1187. Chương 1187 : Pháp Tắc Và Lực Lượng (1) 08-09-2014 108
1188. Chương 1188 : Pháp Tắc Và Lực Lượng (2) 08-09-2014 107
1189. Chương 1189 : Lần Đầu Tiên Và Lần Thứ Hai 08-09-2014 111
1190. Chương 1190 : Tên Hèn Mọn Này Chính Là Thần Tiễn (1) 08-09-2014 103
1191. Chương 1191 : Tên Hèn Mọn Này Chính Là Thần Tiễn (2) 08-09-2014 102
1192. Chương 1192 : Ta Là Nàng Sao? 08-09-2014 156
1193. Chương 1193 : Tiểu Cung Năm Màu (1) 08-09-2014 157
1194. Chương 1194 : Tiểu Cung Năm Màu (2) 08-09-2014 143
1195. Chương 1195 : Thiên Vương, Ngươi Thật Sự Rất Ti Tiện 08-09-2014 102
1196. Chương 1196 : Đại Đạo Chí Giản (1) 08-09-2014 143
1197. Chương 1197 : Đại Đạo Chí Giản (2) 08-09-2014 144
1198. Chương 1198 : Thứ Kiêu, Cây Cung Tương Lai 08-09-2014 109
1199. Chương 1199 : Lấy Thế Giới Làm Tiền Đặt Cược 08-09-2014 139
1200. Chương 1200 : Xé Rách Mặt Nạ Dối Trá (1) 08-09-2014 105
1201. Chương 1201 : Xé Rách Mặt Nạ Dối Trá (2) 08-09-2014 105
1202. Chương 1202 : Hạnh Phúc Của Mỗi Người (1) 08-09-2014 92
1203. Chương 1203 : Hạnh Phúc Của Mỗi Người (2) 08-09-2014 108
1204. Chương 1204 : Cái Gương Tội Ác (1) 08-09-2014 145
1205. Chương 1205 : Cái Gương Tội Ác (2) 08-09-2014 146
1206. Chương 1206 : Đấu Pháp Đỉnh Phong Nhất (1) 08-09-2014 105
1207. Chương 1207 : Đấu Pháp Đỉnh Phong Nhất (2) 08-09-2014 97
1208. Chương 1208 : Giết Chết Ngươi Từ Trong Nội Tâm 08-09-2014 108
1209. Chương 1209 : Pháp Tắc Thời Gian 08-09-2014 144
1210. Chương 1210 : Thiên Vương Muốn Tự Sát (1) 08-09-2014 133
1211. Chương 1211 : Thiên Vương Muốn Tự Sát (2) 08-09-2014 92
1212. Chương 1212 : Lấy Sinh Linh Làm Vũ Khí 08-09-2014 100
1213. Chương 1213 : Thiên Vương Hóa Đạo 08-09-2014 143
1214. Chương 1214 : Màu Của Ánh Mắt (1) 08-09-2014 141
1215. Chương 1215 : Màu Của Ánh Mắt (2) 08-09-2014 141
1216. Chương 1216 : Cuộc Sống Khác (1) 08-09-2014 168
1217. Chương 1217 : Cuộc Sống Khác (2) 08-09-2014 161
1218. Chương 1218 : Kết Cục Của Sinh Mệnh 08-09-2014 153
1219. Chương 1219 : Thiên Vương Vô Lực 07-09-2014 204
1220. Chương 1220 : Đại Kết Cục 06-09-2014 342
Bình luận truyện

Yêu Cung

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung